บ้านตุลาไทย

หมวดการเมือง - พลังประชาชน => บทความ-ห้องข่าวชาวนา, พลังประชาชน => ข้อความที่เริ่มโดย: ดอกดินสยาม ที่ 14 มกราคม 2011, 07:58:43 AMหัวข้อ: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 14 มกราคม 2011, 07:58:43 AM
พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่ 

ภาย หลังจากการยุติบทบาทการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธของบรรดาปัญญาชนดอกผลสิบสีตุลา นับแต่ปี 2525 การตัดขาดจากสายจัดตั้งของ พคท. ภายหลังจากการพยายามผลักดันให้มีการเปิดประชุมสมัชชาครั้งที่สี่และภายหลัง การประชุมเสร็จสิ้น  การออกมาสรุปผลจากการประชุมที่ดูขัดสายตาโดยเฉพาะประเด็นปัญหา  "การวิเคราะห์สังคมไทย"  ที่มติของคณะกรรมการพรรคยังคงวิเคราะห์สังคมไทยไม่ต่างจากรูปแบบเดิมในห้วง สมัยยุคสฤษดื์  นั่นคือมองว่า  "สังคมไทยยังคงเป็นสังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินาที่มีปัจจัยทุนนิยมเพิ่ม มากขึ้นและรูปการจิตสำนึกของสังคมยังดำรงรูปแบบศักดินาอยู่"  มติที่ออกมาแบบก้ำกึ่งโดยชนะกันเพียงเสียงเดียวโดยเฉพาะพื้นที่เคลื่อนไหว มวลชนในภาคอีสานส่วนใหญ่มองสังคมไทยว่าเป็น  "ทุนนิยมกึ่งเมืองขึ้น"  ทำให้หลังจากนั้นความแตกแยกที่นำไปสู่การล่มสลายของขบวนการคอมมิวนิสต์ใน ไทยก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ผู้นำขบวนการส่วนหนึ่งกลับคืนสู่เมืองอย่างเงียบ ๆ ส่วนหนึ่งถูกจับกุมภายหลังจากพยายามจัดการประชุมพรรคครั้งใหม่ในปี 2530  บางส่วนมอบตัวและหนีไปต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้นในห้วงเวลาระหว่างปี 2525-2540


บาง ส่วนที่ออกมามอบตัวเช่นในพื้นที่ภาคใต้  ฝ่ายนำของพรรคที่กุมสภาพการเงินและได้รับเงินช่วยเหลือจาก กอ.รมน. ได้พยายามกลับมาใช้ชีวิตดำรงชีพในเมืองแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จและ กลับมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการบริหารเงินทุนของพรรค  และดูเหมือนว่าปัญหานี้ก็มีในพื้นที่อื่น ๆ เช่นกัน  เครดิตความน่าเชื่อถือที่ตกต่ำลงของอดีตสหายที่ส่วนหนึ่งกระทำตัวเป็น  "หัวคะแนนให้พรรคการเมือง"  สิ่งเหล่านี้ทำให้การฟื้นพรรคกลับมาสู่สภาพเดิมแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะผู้ ปฏิบัติงานและสมาชิกพรรคเดิมอยู่ในสภาพเปลี่ยนสีแปรธาตุและมีความน่าเชื่อ ถือที่ตกต่ำลง  ประกอบกับในห้วงเวลาดังกล่าวความขัดแย้งในขบวนคอมมิวนิสต์สากลกลับดุเดือด รุนแรงกรณีเกิดสงครามสั่งสอนระหว่างจีนและเวียดนาม  กรณีเวียดนามบุกเขมรและก่อตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดเฮง  สัมรินและส่วนหนึ่งดำเนินไปสู่การล่มสลายเช่นกรณีโซเวียตรัสเซียและกลุ่ม ประเทศยุโรปตะวันออก 

การกวาดล้างแก๊งสี่คนในจีนภายหลังการสิ้น ชีวิตของเหมาเจ๋อตงและการกลับขึ้นมาใหม่ของกลุ่มเติ้งเสี่ยวผิงและพลิกฟื้น ประเทศจีนด้วยการปฏิรูปด้วยการเปิดประเทศและพัฒนาเมืองชายฝั่งทะเลประสานไป กับการปฏิรูปภาคเกษตรด้วยการเปลี่ยนจากระบบคอมมูนไปสู่ระบบสัญญาเช่าที่ดิน ระหว่างรัฐกับประชาชน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การพัฒนาพลังการผลิตของจีนภายหลังจากเกิดสภาพ หยุดชะงักในยุค  "ปฏิวัติวัฒนธรรม"  เกิดการพลิกกลับประเทศจีนกลับดีวันดีคืนและเกิดสภาพที่ชาวจีนโพ้นทะเลส่วน หนึ่งขนเงินกลับบ้านด้วยการกลับไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องในมาตุภูมิดั้งเดิม ของตน

การกลับมาใหม่ของจีนกับการตัดความช่วยเหลือพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทยในฐานะพรรคพี่น้องด้วยการเปลี่ยนนโยบายทางสากลเป็นสาเหตุสำคัญ หนึ่งของการล่มสลายของ พคท.  แต่สาเหตุที่สำคัญมากกว่าคือปัญหาเรื่องการนำที่ขาดการดำเนินงานแบบ ประชาธิปไตยรวมศูนย์ที่สมบูรณ์  การนำที่ขาดการกุมสภาพงานรูปธรรมที่เป็นจริงภายในประเทศสะท้อนจากการ วิเคราะห์สภาพสังคมไทยที่ผิดพลาดและขาดการชี้นำงานที่ทันกาลในห้วงเวลาที่มี ปัญญาชนเข้าร่วมการต่อสู้จำนวนมากภายหลังเหตุการณ์ 6  ตุลาคม  2519  ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่ดีและนำไปสู่การเปลี่ยนยุทธศาสตร์สงครามจากการรับ ทางยุทธศาสตร์ไปสู่การยันกันทางยุทธศาสตร์และสุดท้ายคือการรุกทางยุทธศาสตร์ ที่จะเป็นตัวชี้ขาดชัยชนะในสงครามปฏิวัติดังที่เคยเกิดขึ้นในสงครามปฏิวัติ ในประเทศจีน  การจัดการความขัดแย้งในหมู่ผู้ปฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีการต่อสู้ที่ล่าช้า  ทำให้การล้อมปราบของฝ่ายรัฐดำเนินไปอย่างรวดเร็วในห้วงปี 2523-2527  นำความสูญเสียมาสู่  "กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย"  ทหารจำนวนมากต้องเสียสละชีวิตในห้วงเวลานี้เพื่อรักษาเขตจรยุทธและที่มั่น เอาไว้

หลังสิ้นสุดยุค  "สงครามเย็น" ภายหลังจากเกิดการล่มสลายในโซเวียตรัสเซีย  โลกส่วนใหญ่แปรเปลี่ยนจากยุค"สงครามปฏิวัติประชาชาติและการต่อสู้ทางชนชั้น"  ไปสู่  "ยุคสันติภาพและการพัฒนา"  นั่นคือจีนเริ่มหันกลับมาใช้วิธีการแบบทุนนิยมในการพัฒนาพลังการผลิตและ เลิกหนุนช่วยทางสากลกับสงครามปลดแอกของพรรคพี่น้อง  พร้อม ๆ กับการเปลี่ยนผ่านในห้วงสถานการณ์รอยต่อนี้เป็นสิ่งที่ พคท.ต้องมาเผชิญกับความขัดแย้งทางความคิดของผู้ปฏิบัติงานและไม่สามารถก้าว ผ่านไปได้จนสุดท้ายนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของสงครามปฏิวัติอันยาวนานนับแต่เกิด เสียงปืนแตกในวันที่ 7  สิงหาคม  2508  เป็นต้นมา

การล่มสลายของสหภาพ โซเวียตในปี ค.ศ. 1991 กับการเกิดกรณีเทียนอันเหมินในจีนเป็นห้วงเวลาที่ไล่เลี่ยกัน  กระแสปฏิรูปการเมืองในจีนของเหล่าขบวนการนักศึกษาจีนได้เกิดขึ้นอย่างต่อ เนื่องเพราะในหมู่ผู้ปฏิบัติงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและระบบกลไกรัฐราชการ ในจีนเองก็ประสบกับการคอรัปชั่นและในทางการให้สิทธิเสรีภาพในประเทศสื่อต่าง ๆ ก็ถูกเซ็นเซอร์อย่างต่อเนื่อง  การลงมาเจรจาของนายกรัฐมนตรีหูเยาปังไม่เป็นผลเพราะผู้มีอำนาจเหนือกว่า อย่างเติ้งเสี่ยวผิงกลับตัดสินใจใช้กำลังเข้าล้อมปราบพลังมวลชนที่เขามองว่า จะนำความคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยกลับมาสู่ประเทศจีน  เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นว่าอำนาจเบ็ดเสร็จทางการเมืองในกลุ่มผู้นำระดับ สูงหรือ  "กรมการเมือง" ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ตัดสินใจเรื่องสำคัญอันจะนำไปสู่การล่มสลายของ สังคมนิยมจีนหากกระแสเสรีนิยมจุดติดแต่ก็ต้องแลกกับการสูญเสียเลือดเนื้อของ มวลชนและเกิดความขัดแย้งภายในพรรคโดยภายหลังเหตุการณ์หูเยาปังถูกถอดจาก ตำแหน่งและจ้าวจื่อหยางถูกกักบริเวณจนตาย  เหตุการณ์ทำนองนี้ก็เกิดในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมโดยหลิวเส้าสีถูกจับตัวกัก บริเวณจนตายและภายหลังเติ้งเสี่ยวผิงผู้ที่เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ฟื้น ฐานะของหลิวเส้าสีขึ้นมาใหม่  การปฏิรูปทางการเมืองในจีนในปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าที่เด่นชัดโดย เฉพาะระบบการเลือกตั้งที่เปิดกว้างแบบประเทศเสรีแต่การลงโทษกรณีทุจริต คอรัปชั่นยังมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องและมีผู้นำระดับสูงในกลไกอำนาจรัฐ ราชการถูกลงโทษเป็นจำนวนมาก  การมีพรรคคอมมิวนิสต์ผูกขาดอำนาจเพียงพรรคเดียวกลับเป็นจุดแข็งให้การพัฒนา เศรษฐกิจในจีนดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องยาวนานแต่จุดอ่อนคือหากระบบการตรวจ สอบภายในพรรคหรือระบบธรรมาภิบาลหละหลวมไม่แน่ว่าในอนาคต พคจ.จะมีอนาคตเหมือนดังสหภาพโซเวียตหรือไม่

สถานการณ์ในประเทศไทย ความขัดแย้งทางการเมืองดึงไทยกลับไปสู่อำนาจเผด็จการทหารอีกครั้งในปี 2534 แต่ก็ดำรงอยู่ไม่นาน  เพราะได้รับการต่อต้านจากประชาชนที่ก่อกระแสมาจากพลตรีจำลอง  ศรีเมืองและสุดท้ายก็เกิดจลาจลคล้าย ๆ เหตุการณ์ 14  ตุลาคม  2516 อีกครั้ง

พคท. ในห้วงเวลานี้อยู่ในสภาวะแตกสลายไปคนละทิศคนละทาง  การเคลื่อนไหวขับไล่สุจินดายังคงอยู่ในมือของนักเคลื่อนไหวการเมืองอย่างพล ตรีจำลอง  ศรีเมืองและขบวนการนักศึกษาในธรรมศาสตร์และรามคำแหงประสานไปกับพลังชนชั้น กลางที่ไม่พอใจนโยบายของรัฐร่วมผสมโรงจำนวนมาก

ปัญญาชนสิบสี่ตุลาที่ เคยร่วมการต่อสู้ในเขตป่าเขาเมื่อเข้าสู่เมืองก็กระจัดกระจายเข้าไปมีบทบาท ทางสังคมในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เด่นชัดคือในส่วนของนักวิชาการ  เอ็นจีโอและนักธุรกิจ  ในภาคการเมืองและภาคราชการก็ไม่สามารถแสดงบทบาทนำที่เด่นชัดและไม่สามารถ สร้างผลสะเทือนให้กับการเมืองในระบบได้มากนัก  การเมืองนอกสภาก็มีเพียงกลุ่ม ครป. ที่ออกมารณรงค์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ภาคแรงงานอย่างส่วนของกรรมกรและชาวนาก็มีกลุ่มสมัชชาคนจนที่ออกมาเรียกร้อง ให้รัฐแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของพวกเขาแต่ดูเหมือนรัฐบาลในยุคชวน  หลีกภัยกลับไม่ให้ความใส่ใจเท่าที่ควร

ปี 2535 เขตการต่อสู้ในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีของ พคท.ยุติลงโดยพื้นฐาน  การลงมาผลักดันการฟื้นพรรคในเมืองดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยมีการเคลื่อน ไหวออกเอกสารภายใน

ปี 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ในไทยอันเนื่องมาจากการพังทลายของเศรษฐกิจฟองสบู่ที่ สะสมมาตั้งแต่ยุคชาติชาย  ไม่มีแถลงการณ์ใด ๆ ในการแสดงท่าทีต่อวิกฤตครั้งนี้จากพคท.  แต่มีการเคลื่อนไหวในหมู่นักวิชาการในการจัดเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนใน ประเด็นเหล่านี้อย่างคึกคักและเริ่มเห็นการปรากฏตัวของผู้นำ พคท.ในครั้งนี้

ปี 2541  ยกเลิก พรบ.การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์  และมีข่าวสารที่พรรคจะออกมาตั้งพรรคต่อสู้ในเวทีรัฐสภาเกิดขึ้น  โดยมีกลุ่มของสุรชัยเป็นส่วนแรกที่เริ่มจุดกระแส

ปี 2543  การตั้งพรรคไทยรักไทยภายใต้การวางแผนของกลุ่มคนสิบสี่ตุลาที่ทำงานใกล้ชิด ทักษิณและดูเหมือนคนกลุ่มนี้จะเป็นมันสมองของทักษิณในการออกนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น  นโยบายสามสิบบาทรักษาทุกโรค  พักหนี้เกษตรกร  และดูเหมือนว่ากลุ่มนี้จะมีการประสานกับผู้นำ พคท. ในเชิงบุคคลอย่างลับ ๆ และมีการเคลื่อนไหวต่อสายจัดตั้งของ พคท.ดำเนินการฟื้นพรรคในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งเริ่มกระทำอย่างจริงจังในห้วง เวลานี้

ทำไมปัญญาชนจำนวนมากจึงปฏิเสธ พคท.

พอจะจำแนกสาเหตุต่าง ๆ ได้ดังนี้

1.  ความเชื่อและศรัทธาในตัวพรรคและแนวทางการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธที่ใช้ชนบท ล้อมเมืองก่อนการเข้าร่วมการต่อสู้ภายหลังเหตุการณ์ 6  ตุลา  2519  เป็นการรับรู้ในเชิง  "สัมผัสผิวเผิน"  แต่เมื่อลงไปเคลื่อนไหวมวลชนในสถานการณ์จริงพวกเขาพบว่าแนวทางเหล่านี้มี ปัญหาและต้องมีการปรับในเชิงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการต่อสู้  การรับรู้ถูกยกระดับไปสู่  "ขั้นเหตุผลที่เป็นจริง"

2.  หลังจากนั้นการนำเสนอปัญหาภายในต่อจัดตั้งดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  แต่การดำเนินงานที่ล่าช้าเห็นได้จากการประชุมสมัชชาครั้งที่สี่ที่เกิดขึ้น ในปี 2524  ภายหลังปัญญาชนส่วนใหญ่ออกมาจากป่าจำนวนมากทำให้การแก้ปัญหาไม่ทันกาลและ ถูกซ้ำเติมจากมติต่าง ๆ ที่ออกมาจากที่ประชุมที่ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพที่เด่นชัด  ทำให้ความแตกแยกในองค์กรดำเนินไปอย่างไม่สามารถประนีประนอมกันได้

3.  วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นโดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงในจีนที่เริ่มมีการ เดินแนวทางทุนนิยมและกระแสที่เวียดนามจะบุกไทยทำให้งานในพื้นที่ส่วนของภาค อีสานจะเป็นหน้าด่านแรกที่จะต้องรับศึกโดยตรงเริ่มมีความไม่มั่นใจว่าจะรับ มือได้หรือไม่และ พคท.ปฏิเสธการที่เวียดนามจะลงมาช่วยปลดแอกในภาคอีสานให้  และในหลายพื้นที่ในภาคอีสานเริ่มยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างต่อเนื่องภาย หลังจากการยุติการออกรายการวิทยุจาก สปท.และการขาดหลังพิงทางชายแดนในฝั่งของลาว,เวียดนามและจีน

4.  ความสุกงอมทางทฤษฎีปฏิวัติของ พคท. ที่สามารถประสานรูปธรรมสังคมไทยให้เข้ากับแนวทางทฤษฎีลัทธิมาร์กซ-เลนิน  อย่างเป็นรูปธรรมยังมีน้อย  ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการต่อสู้แทบจะลอกมาจาก พคจ. มาแบบทั้งดุ้น  มีเพียงภาคใต้ที่การขยายงานมวลชนจากพื้นราบเข้าสู่เขตป่าเขากระทำอย่างเป็น ระบบ  งานในเมืองไม่สามารถขยายงานแนวร่วมและงานโฆษณาอย่างได้ผลงานกรรมกรภาคเอกชน ยังอ่อนแอ  มีเพียงขบวนการนักศึกษาเท่านั้นที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ สามารถลงไปทำงานประสานกับชนชั้นกลางในเมืองในเรื่องงานเคลื่อนไหวทางการ เมืองในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ  ผิดกับการทำงานปฏวัติในเวียดนามก่อนปลดแอกทั้งประเทศ  "องค์กรสีเหลือง" ที่ประกอบด้วยองค์กรทางศาสนาและองค์กรแนวร่วมต่าง ๆ มีการเคลื่อนไหวที่คึกคัก 


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 14 มกราคม 2011, 09:17:53 AM
พคท.กับการสะสางปัญหาภายในและการค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอ

รากฐานทางทฤษฎีลัทธิมาร์กซ-เลนินถูกเขย่าอีกครั้งกับกระบวนทัศน์ใหม่แบบนิเวศวิทยาเชิงลึกที่ให้ความสำคัญในปัจจัยทางนิเวศวิทยาเป็นลำดับแรกเพราะต้นตอการพัฒนาแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมและโลกาภิวัตน์คือต้นตอสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนและการทำลายระบบนิเวศวิทยาของโลกใบนี้

ทฤษฎีลัทธิมาร์กซที่ผ่านทางตัวแทนที่สำคัญของประเทศใหญ่สองประเทศคือสหภาพโซเวียตและจีนภายหลังการปฏิวัติและสร้างประเทศที่ดูจะไม่แตกต่างจากประเทศทุนนิยมเพียงแต่ผู้กุมอำนาจรัฐคือพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้น  จีนเองเริ่มตระหนักในปัญหาทางนิเวศวิทยาในช่วงระยะเพี่ยงสี่ห้าปีที่ผ่านมาแต่กระแสหลักยังคงเป็นการเร่งการเติบโตของ GDP และภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในจีนอันเป็นต้นตอสำคัญของภาวะโลกร้อนกำลังเข้าแทนที่สหรัฐอเมริกาที่ยืนในอันดับหนึ่งมาโดยตลอด

พัฒนาการของลัทธิมาร์กซ  ลัทธิเลนิน  ความคิดเหมาเจ๋อตง  คือพัฒนาการของสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ที่ต่างยุคกัน  แต่ภายหลังการปลดปล่อยและเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างชาติการเลือกเส้นทางเดิน  "ทุนนิยมโดยรัฐ"  โดยเน้นการสร้างชาติที่ไม่ต่างจากประเทศทุนนิยมจะต่างกันก็เพียงเป็นการบริหารจัดการทุนโดย "รัฐ"  ที่มีตัวแทนคือพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดในรัฐ  ระยะผ่านนี้จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้หรือไม่เวลาเท่านั้นที่จะเป็นคำตอบในอนาคต

ลัทธิมาร์กซภายใต้รากฐานทางทฤษฎีที่ต้องการลดบทบาทของรัฐลงโดยผ่านการนำของพรรคคอมมิวนิสต์ในการจะนำพาสังคมประเทศและสังคมโลกไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์ที่มีความเท่าเทียมกันในทุก ๆ ด้านของชีวิตโดยคนแต่ละคนสามารถแสวงหาได้เท่าที่จะต้องการ  ปัญหาคือในช่วงระยะผ่านไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์นั้นประเทศต้นแบบอย่างสหภาพโซเวียตกลับไปไม่ถึงดวงดาว  สำหรับจีนบอกว่าเป็น  "สังคมนิยมขั้นต้น"  เป็น  "สังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะแบบจีน"

  ตัวทฤษฎีของมาร์กซที่ประกอบด้วยสามส่วนคือปรัชญาวัตุนิยมวิภาษและวัตถุนิยมประวัติศาสตร์(การวเคราะห์พัฒนาการของสังคมแต่ละยุคด้วยวิถีการผลิตของคู่ความขัดแย้งระหว่างพลังการผลิตกับความสัมพันธ์ทางการผลิต)  เศรษฐศาสตร์การเมือง(จากหนังสือทุนที่วิเคราะห์ระบบทุนนิยมอย่างเป็นระบบ)และสังคมนิยมวิทยาศาสตร์(จากแถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ที่กล่าวถึงปัญหาของระบบทุนโดยละเอียดและนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ภายหลังการปลดปล่อย)  ภูมิหลังในยุคของมาร์กซคือยุคเริ่มต้นของทุนนิยมอุตสาหกรรมและโลกในยุคนั้นยังมีความขัดแย้งในเรื่องเขตแดนและปัญหาทางเชื้อชาติและการรวมชาติ  นั่นคือเป็นโลกที่อยู่ในภาวะของสงครามและกำลังจะพัฒนาไปสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

มาร์กซมีบทเรียนทางตรงในการปฏิวัติสังคมผ่านเหตุการณ์สำคัญคือเหตุการณ์ในประเทศฝรั่งเศสที่สามารถยึดอำนาจรัฐได้ในระยะเวลาสั้น ๆ และสร้างสังคมอุดมคติที่เรียกว่า  "คอมมูนปารีส"  แต่อำนาจรัฐนี้ก็ดำรงอยู่ได้ไม่นานสุดท้ายก็ถูกฝ่ายกุมอำนาจเดิมยึดคืนกลับไป

พัฒนาการของลัทธิมาร์กซถูกสานต่อโดยเลนินซึ่งมีชีวิตอยู่ในประเทศรัสเซียที่ถือว่าเป็นประเทศทุนนิยมและเป็นประเทศกำลังพัฒนา  ทางการเมืองเป็นช่วงแรกของการเริ่มการก่อร่างของระบบรัฐสภาโดยในยุคนั้นผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งยังไม่ครอบคลุมคนทุกกลุ่มทางสังคม  เลนินมาสนใจศึกษาลัทธิมาร์กซอย่างจริงจังภายหลังจากพี่ชายถูกประหารชีวิตจากระบอบซาร์โดยโดนข้อหาลอบทำร้ายผู้นำ(ขบวนการนารอดนิค)  เลนินในวัยหนุ่มภายหลังการศึกษาลัทธิมาร์กซอย่างจริงจังได้เริ่มเข้าไปทำงานจัดตั้งกลุ่มกรรมกรโดยจัดตั้งกรรมกรในรูปแบบ  "สันนิบาตการปลดปล่อยกรรมกรเซนปีเตอร์สเบิร์ก"(วลาดิมีร์ เลนิน---->  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99   (http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99))

จุดเด่นที่สำคัญของทฤษฏีเลนินก็คือการสร้างพรรคปฏิวัติโดยนักปฏิวัติอาชีพที่ผ่านการจัดตั้ง  โดยสมาชิกพรรคต้องมีความพร้อมทางความคิดและเข้าร่วมในกิจกรรมของพรรคและระบบการบริหารจัดการแบบประชาธิปไตยรวมศูนย์ในยุคที่ระบอบซาร์มีการปราบปรามนักปฏิวัติอย่างต่อเนื่อง  แต่จุดอ่อนสำคัญคือการส่งต่ออำนาจหรือการนำรวมหมู่ที่มีน้อยทำให้ภายหลังการเสียชีวิตของเลนิน พรรคบอลเชวิคจึงถูกผูกขาดอำนาจโดยสตาลินและเกิดความขัดแย้งทางความคิดในพรรคอย่างหนักและงานจัดตั้งที่เกิดขึ้นโดยขยายตัวแบบก้าวกระโดดภายหลังการปลดปล่อยทำให้สมาชิกพรรคที่เข้าพรรคอาจเกิดสภาพฉวยโอกาสและมีความมักใหญ่ใฝ่สูง  และสุดท้ายเมื่อถูกการปิดล้อมจากอเมริกาในยุคสงครามเย็นประกอบกับการทุ่มเทงบประมาณไปกับการทหารมากเกินไป  จนในที่สุดเกิดความแตกแยกทางความคิดอันนำไปสู่การล่มสลายในที่สุด


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: old clumsy ที่ 15 มกราคม 2011, 07:07:31 AM
พคท.จะก้าวเดินไปไหน ยืนยังยืนไม่ได้เลย ล้มเผละ ๆ ..หลับไปเหอะ  เวนกำ   :-X :-X :-X


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 16 มกราคม 2011, 08:18:26 AM
(ต่อ)

การก่อตั้งสากลที่สามโดยเลนินเพื่อขยายอิทธิพลของขบวนคอมมิวนิสต์เข้าไปในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกทั้งในส่วนของยุโรป,เอเชียและละตินอเมริกา  ภายหลังชัยชนะของพรรคบอลเชวิครัสเซียเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบสังคมนิยมที่อยู่ภายใต้การผลักดันของสหภาพโซเวียตคือประเทศในยุโรปตะวันออกอันได้แก่เยอรมันตะวันออก,ยูโกสโลวาเกีย,เชคโกสโลวาเกีย,โปแลนด์,โรมาเนีย,แอลบาเนีย,ฮังการี  ในเอเชียเกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศในแถบอินโดจีน  คาบสมุทรเกาหลีโดยเกาหลีแยกประเทศเป็นสองส่วน  การหนุนช่วยการปฏิวัติในจีนด้วยการส่งผู้ชี้นำทางการเมืองเข้าไปและช่วยในด้านการฝึกอบรมด้านระบบความคิดต่าง ๆ
ในอินเดียมีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นและปัจจุบันยังมีอิทธิพลอยู่ในบางรัฐ  ในละตินอเมริกาเกิดการเปลี่ยนแปลงในคิวบาและมีการเคลื่อนไหวต่อสู้ด้วยอาวุธต่อเนื่องมาในปัจจุบันในหลายประเทศเช่นโบลิเวีย,โคลัมเบีย,ปารากวัย

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจีนด้วยการนำของเหมาเจ๋อตง  ในช่วงต้นของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี ค.ศ. 1921 โดยมีเฉินตุ๊ซิ่วนำการปฏิวัติในช่วงแรก  การเลียนแบบการลุกขึ้นสู้แบบเดียวที่เกิดในรัสเซียกลับพบกับความพ่ายแพ้และตัวผู้นำคือเฉินตุ๊ซิวถูกจับ  กำลังพลถูกล้อมปราบและสูญเสียเป็นจำนวนมาก  เหมาเจ๋อตงได้ทบทวนและพบว่าการลุกขึ้นสู้ในเมืองไม่ใช่ทางออกของการปฏิวัติจีน  แต่เหมาเจ๋อตงกลับมองไปที่ชนบทอันกว้างใหญ่ที่อำนาจรัฐของฝ่ายปกครองยังอ่อนแอและคิดถึงการสร้างฐานที่มั่นในเขตป่าเขาในชนบทซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงเช่นในเขตภูเขาจิงกังซาน   การขยายตัวอย่างรวดเร็วและก่อตั้งกองทัพปลดแอกขึ้นพร้อม ๆ กับขยายเขตการต่อสู้ออกไปในขอบเขตทั่วประเทศ  การประสบชัยชนะในการศึกหลายครั้งทำให้ผู้นำของพรรคในยุคของหลี่ลี่ซานประเมินผิดพลาดได้เตรียมการณ์ในการลุกขึ้นสู้ขั้นแตกหักโดยใช้กำลังพลจำนวนมากรุกเข้าไปในเมืองแต่ผลสุดท้ายก็ประสบความพ่ายแพ้ถูกล้อมปราบและเสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมาก  จนสุดท้ายเมื่อการนำมาอยู่ภายใต้การชี้นำของเหมาเจ๋อตง  เขาได้ตัดสินใจนำไพร่พลเคลื่อนทัพถอยและตั้งหลักใหม่ซึ่งในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนการต่อสู้แบบการรบยืดเยื้อด้วยการเดินทัพทางไกลและใช้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการรบแบบกองโจรด้วยหลักการสั้น ๆ ที่ว่า  "ข้าศึกรุกเราถอย  ข้าศึกพักเรากวน  ข้าศึกเพลียเราตี  ข้าศึกหนีเราไล่" (เอ็งมาข้ามุด  เอ็งหยุดข้าแหย่  เอ็งแพ้ข้าตี  เอ็งหนีข้าตาม)  และขยายอิทธิพลในเขตแดนที่กองทัพแดงเคลื่อนทัพผ่านทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนพลิกฟื้นฐานะทางยุทธศาสตร์การรบได้เหนือกว่าฝ่ายเจียงไคเช็คและประสบชัยชนะในที่สุดหัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 17 มกราคม 2011, 08:13:19 AM
ก็ตื่นเต้นนะครับ  ที่เห็นคำว่าบริบทใหม่

แต่ติดตามหลายวันยังอยู่ในบริบทเก่าอยู่   ถ้าลุงดอกดินมีอยู่ในสต็อคอยู่แล้ว  ก็ยิงมารวดเดียวจบเลยครับ  จะได้ข้ามตอนนี้ไปได้อย่างรวดเร็ว  ไม่เช่นนั้นมิตรรักแฟนเพลงจะพากันง่วงเหงาหาวนอนเพราะการรอคอยไปหมด

อยากติดตามว่า บริบทใหม่ นี่เข้าใจว่าอย่างไร  และจะทำอย่างไร

บางคนบอกว่า เขาตั้งกันแล้ว เขาทำกันแล้ว   ไปติดตามรับฟังดู   ดูเหมือนจะยังคิดเก่า ทำเก่า  ไม่มีบริบทใหม่อยู่เลยนะครับ


คือถ้าไม่มีอะไรใหม่   ส่วนตัวผมเห็นกับบางคนที่บอกว่า  หยุดเวลามันไว้ที่ปี พ.ศ. 2525 เสียเถอะ

ผมกำลังคิดเช่นนั้น   จากการที่ได้ตระเวณไปที่ต่างๆ  ไปเยี่ยมมิตรสหาย   ไปเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ในยุคนั้น   การได้ทำอะไรร่วมกับมิตรสหายเก่าๆ บ้าง  แม้จะเป็นแค่งานรำลึก  แต่มันก็ได้จิตใจที่ดีงามและความผูกพันอันแสนงามระหว่างพวกเราไว้

ก็อยากให้มันคงอยู่นานๆ    เพราะเมื่อจะคิดเรื่องใหม่   ดูเหมือนความผูกพันนั้นจะห่างออกไปอีก     จึงคิดว่าจะหยุดเวลาไว้ที่ปี 2525   นี้น่าจะดีที่สุดแล้ว
 


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 17 มกราคม 2011, 10:39:39 AM
สนับสนุนลุงดอกดิน  ด้วยการตั้งคำถาม

บริบทใหม่คืออะไร  ???

องค์กรนำของ พคท. ยังล้มๆ ลุกๆ   ตั้งแล้วก็ถูกปฏิเสธ   ออกแถลงการณ์ก็ถูกวิจารณ์ยับ  ไม่ว่าจะพูดไปทางไหน
ทางสากล  ประเทศที่ประกาศตัวเป็นสังคมนิยม  แต่ก็ใช้การตลาดแบบทุนนิยมอย่างเต็มที่    ปรากฏว่าได้ผลดี   เศรษฐกิจขยายตัว   จนกลายเป็นมหาอำนาจมาแข่งรัศมีกับอเมริกาได้   การเติบโตทางเศรษฐกิจ  การสร้างโภคทรัพย์ความสมบูรณ์พูนสุขให้กับประชาชนของตนก็น่ายกย่องชมเชย     แต่ก็เกิดคำถามอีกว่าแนวทางแบบนี้ถูกต้องหรือไม่    
ทางสากล   ปัญหาเรื่องโลกร้อนขยายตัว  จนไม่มีใครไม่ยอมรับอีกแล้ว   พคท.ในบริบทใหม่มีทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร
ในประเทศ   แนวทางของฝ่ายก้าวหน้าในประเทศ   มุ่งไปสู่งานพื้นฐานคือการสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ของชุมชน   การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนเอง ฯลฯ
เหล่านี้เป็นสถานการณ์ทางสากลและในประเทศ   จึงไม่ทราบว่าที่ว่าบริบทใหม่จะตอบคำถามเหล่านี้หรือไม่   หรือจะเอาแค่ตั้งองค์กรนำแล้วจะให้คนมายอมรับแล้วก็ทำแบบเดิมอีก   แบบนั้นจะนับเป็นบริบทใหม่ได้อย่างไร  ???


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 17 มกราคม 2011, 11:06:44 AM
อ้างถึง
มองเห็นภาพใหญ่ แนวคิดแนวทางก็ถูกต้อง

โดย สันติ ตั้งรพีพากร


    9 มีนาคม 2553 15:07 น.

การสร้างอำนาจประชาชน ให้เป็นอำนาจกำหนดใหม่อันยิ่งใหญ่ จนกระทั่งสามารถต่อสู้เอาชนะอำนาจกลุ่มทุนสามานย์ ซึ่งเป็นอำนาจกำหนดเก่าของการเมืองเก่าได้อย่างเบ็ดเสร็จ คือแนวคิดยุทธศาสตร์ของขบวนการการเมืองภาคประชาชนนำโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตย
      
       ในการต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จนี้ ขบวนการการเมืองภาคประชาชนนำโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้กำหนดแนวทางการต่อสู้ ให้ดำเนินการต่อสู้ด้วยสันติวิธี ใช้ “ความจริง”เป็นอาวุธ โดยพัฒนาเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ขึ้นมาจำนวนหนึ่ง ที่สำคัญๆ ก็เช่น สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี และพรรคการเมืองใหม่
      
       อะไรคือ “ตัวกำหนด” ให้แกนนำพันธมิตรฯ เกิดแนวคิดและใช้แนวทางดังกล่าว?
      
       ในทัศนะของผู้เขียนหลักๆ ก็คือ “การมองเห็นภาพใหญ่”
      
       ถ้าใช้คำพูดของคุณสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำคนสำคัญของพันธมิตรฯ ก็คือ “การมองเห็นป่าทั้งป่า” การมองเห็นภาพใหญ่หรือการมองเห็นป่าทั้งป่า ผู้เขียนขอถือวิสาสะตีความในเชิงทฤษฎีว่า หมายถึงการเข้าถึงกฎเกณฑ์หรือเหตุปัจจัยหลักที่กำหนดควบคุมการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรหลักๆ เช่น ลักษณะของยุคสมัยในปัจจุบัน สภาวะเป็นจริงของประเทศไทย สภาพจิตใจหรือความเรียกร้องต้องการของประชาชนชาวไทย
      
       ลักษณะของยุคสมัยในปัจจุบันนี้ ก็คือ “สันติภาพและการพัฒนา” และ “ประชาธิปไตยแบบเอเชีย” (การมีรัฐบาลที่ดี ใช้อำนาจบริหารประเทศเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม)
      
       อธิบายได้ว่า ณ วันนี้ สังคมโลก หรือรัฐบาลของประเทศส่วนใหญ่ ต่างพยายามเสริมสร้างสันติภาพขึ้นภายในประเทศตน พยายามช่วยกันเสริมสร้างสันติภาพขึ้นภายในภูมิภาคตน และพร้อมให้ความร่วมมือในการสร้างสันติภาพขึ้นในทุกแห่งหนบนผิวโลกดวงนี้
      
       การสร้างสันติภาพหมายถึงอะไร?
      
       คงไม่ได้หมายถึงว่าเป็นความต้องการของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ แต่หมายถึงความต้องการของยุคสมัย ของประชาชนส่วนใหญ่ของโลกที่เชื่อมโยงกันเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยระบบการ สื่อสารโทรคมนาคมและการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์
      
       ในบริบทแห่งสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์เช่นนี้ สำนึกแรกของชาวโลกก็คือ “สันติภาพ” เพื่อให้ตนเองสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่ ตามเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยรอบด้าน ซึ่งสัมผัสและรับรู้ได้จากทุกทิศทางตลอดเวลา
      
       ประเทศใดมีสันติภาพมากกว่า ก็จะพัฒนาประเทศได้ดีกว่า ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ยิ่งกว่า นี่คือตรรกะแห่งยุคสมัย
      
       กระนั้นก็ตาม การได้มาซึ่งสันติภาพที่แท้จริงและผลพวงของการพัฒนาตกถึงมือประชาชนอย่างแท้ จริงนั้น จำเป็นต้องกระทำผ่าน “ตัวแปร” สำคัญยิ่งยวดอย่างหนึ่ง ก็คือ รัฐบาล
      
       รัฐบาลประเทศใด สามารถใช้อำนาจบริหารประเทศได้ดี มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ก็จะเกิดประสิทธิผลตามไปด้วย นั่นคือ ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง เข้มแข็ง สังคมร่มเย็น ประชาชนอยู่ดีมีสุข
      
       ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปในสภาวะที่สันติภาพกับการพัฒนาเกาะเกี่ยวกัน ไปได้อย่างกลมกลืน ตรงกันข้าม หากรัฐบาลประเทศใด ใช้อำนาจบริหารไปในทางมิชอบ มุ่งฉกฉวยฉ้อฉล เอาประโยชน์เข้าตัวเป็นหลัก ผลคือ ประเทศชาติก็เสื่อม ประชาชนก็ “เซ็ง” เกิดบรรยากาศเดือดเนื้อร้อนใจไปทั่ว เมื่อนั้น “สันติภาพ” ก็จะจางหาย การพัฒนาก็จะเป็นไปอย่างฝืดเฝือ วกวนอยู่ในวงจรเดิมๆ ที่เราเรียกกันว่า “วงจรอุบาทว์”
      
       การขับเคลื่อนของระบบ กลไก และองคาพยพต่างๆ ในสังคม ดำเนินไปอย่างสับสน ยึกยัก ติดขัดไปทั่ว
      
       ด้วยเหตุนี้ ประเทศใดต้องการให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงภายในประเทศตน สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรอบด้าน ยังประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ก่อนอื่นใด จะต้องมีรัฐบาลที่ดีบริหารประเทศ
      
       ณ วันนี้ กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกจำนวนหนึ่ง ได้ก้าวถึงขั้นมีรัฐบาลที่ดีบริหารประเทศแล้ว เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้พัฒนาก้าวหน้าอย่างมั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขมากขึ้นเรื่อยๆ สามารถมองเห็นช่องทางที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้อย่างชัดเจน พอที่จะทำการวางแผนสร้างชีวิตของตนได้อย่างรอบด้าน และมีความเชื่อมั่นถึงความเป็นไปได้จริงเสมอ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
      
       ตรงกันข้าม อีกหลายประเทศ เช่น ไทย พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เป็นต้น ยังไม่มีรัฐบาลที่ดีพอที่จะปรับปรุงระบบการใช้อำนาจของกลไกรัฐให้เกิด ประสิทธิภาพและโปร่งใสได้อย่างแท้จริง นักการเมืองหรือผู้มีอำนาจส่วนใหญ่ยังติดข้องอยู่กับการแสวงประโยชน์ส่วนตน เป็นหลัก ประเทศชาติไม่ได้รับการพัฒนาตามที่ควรจะเป็น ประชาชนขาดความสุขที่ควรจะมี ขาดความมั่นใจต่อชีวิตอนาคตในทันทีที่ผูกโยงชีวิตตนเข้ากับสถานการณ์โดยรวม ภายในประเทศตน ตกอยู่ในสภาพ “อยู่ไปวันๆ ได้ก็ดีถมไป”
      
       สรุปได้ว่า การมองเห็นภาพใหญ่ เข้าถึงลักษณะแห่งยุคสมัย จะทำให้เรามองเห็นปัญหาภายในประเทศของตน เกิดแนวคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
      
       พิจารณาในอีกมุมหนึ่ง การมองเห็นภาพใหญ่ จะทำให้เราตระหนักถึง “กรอบกำหนด” ที่จะ “อนุญาต” หรือ “ไม่อนุญาต” ให้เราดำเนินการแก้ไขปัญหา ว่าสามารถทำได้ในระดับไหน ในรูปแบบอะไร
      
       เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่ดี โดยนัยสำคัญก็คือการล้างการเมืองเก่า สร้างการเมืองใหม่ สามารถกระทำได้ด้วยวิถีทางการต่อสู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น ต้องใช้รูปแบบการต่อสู้ด้วยสันติวิธีเท่านั้นจึงจะสำเร็จ หากมิใช่ด้วยการรัฐประหารยึดอำนาจ หรือปฏิวัติโค่นล้ม
      
       การรัฐประหารยึดอำนาจโดยกลุ่มทหารไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะกลุ่มทหารไม่อาจทำหน้าที่เป็นรัฐบาลที่ดีได้ เรื่องนี้ทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันแล้ว แม้แต่กลุ่มทหารเอง
      
       แต่ที่สำคัญคือ ในยุคปัจจุบัน อำนาจที่มาจากการรัฐประหาร เป็นอำนาจเผด็จการของคนกลุ่มหนึ่ง ขาดความเป็นประชาธิปไตย จะไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ยกเว้นบางประเทศที่ประเทศมหาอำนาจสนับสนุนหรืออยู่เบื้องหลังการกระทำรัฐ ประหาร ซึ่งปัจจุบันมีน้อยมาก
      
       ส่วนการปฏิวัติโค่นล้ม ไม่ว่าจะด้วยการแอบอ้างใดๆ ก็มีแต่จะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ จะเกิดความแตกแยกอย่างใหญ่หลวงในหมู่ประชาชนชาวไทย อันยากที่จะเยียวยาได้
      
       แต่ที่หนักไปยิ่งกว่านั้นก็คือ ใน “ยุคสันติภาพและการพัฒนา” นี้ การปฏิวัติโค่นล้มด้วยกำลังอาวุธหรือความรุนแรงใดๆ ง่ายนักที่จะถูกจัดเข้าไปอยู่ในข่ายของความเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้าย แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับขบวนการปฏิวัติสังคมของประชาชน ในยุค “สงครามและการปฏิวัติ” ที่เป็นไปอย่างกว้างขวางในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
      
       นั่นคือ “บรรยากาศใหญ่” ของสังคมโลกเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง ไม่มีเงื่อนไขให้ใครลุกขึ้นมาประกาศตัวเป็นนักปฏิวัติได้ง่ายๆ ถ้าฝืนทำไปก็รังแต่จะแห้งตายเปล่า เพราะไม่มีใครเขาเอาด้วย ทั้งประชาชนในประเทศ (อาจมีข้อยกเว้น เช่น พวกหลงเชื่อ ซึ่งนับวันแต่จะร่อยหรอลง) และรัฐบาลต่างประเทศ (อาจมีข้อยกเว้นเช่นรัฐบาล “กุ๊ย” ของบางประเทศที่ล้าหลังป่าเถื่อน)
      
       ดังนั้น การเลือกแนวทางการต่อสู้ด้วยสันติวิธี ด้วยวิถีอารยะ โดยขบวนการการเมืองภาคประชาชนเป็น “เจ้าภาพ” นำโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงเป็นการแก้ปัญหาเรื่อง “ใครนำ” และ “ทำอย่างไร” ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องอย่างยิ่งกับสภาพเป็นจริงของประเทศไทย สอดคล้องอย่างยิ่งกับลักษณะยุคสมัยของสังคมโลกยุคปัจจุบัน
      
       นี่คือคำอธิบายว่า ทั้งหมดที่ดำเนินมาได้ และกำลังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากการเมืองเก่าสู่การเมืองใหม่ (อย่างแน่นอน) ก็เพราะพวกเราชาวพันธมิตรฯ ตั้งแต่แกนนำทั้ง 5 ไปจนถึงพวกเราทุกคน สามารถมองเห็นภาพใหญ่ หรือมองเห็นป่าทั้งป่า ใช้สิ่งที่เรารับรู้จากการเข้าถึงแก่นแท้และเหตุปัจจัยของปัญหา ทั้งในระดับชาติและระดับโลก มากำหนดแนวคิดและแนวทางการเคลื่อนไหวต่อสู้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนปลาย
      
       การมองเห็นภาพใหญ่ เข้าถึงแก่นแท้ของปัญหา จึงเป็นคุณสมบัติร่วมกันของชาวพันธมิตรฯ เป็นอาวุธทางความคิดที่ทำให้ชาวพันธมิตรฯ “รบชนะในการทำศึกใหญ่ๆ เสมอ”  

อ้างถึง
ทฤษฎีชี้นำ (8)

โดย สันติ ตั้งรพีพากร
   

6 มกราคม 2549 14:52 น.

      4. วิวัฒนาการลัทธิมาร์กซ์จีน (ต่อ)

       4.10 การเกิดขึ้นของทฤษฎีชี้นำใหม่ๆหลังยุคเติ้งเสี่ยวผิง


       1) ทฤษฎี “สามตัวแทน”

       ความคิดเหมาเจ๋อตง สะท้อนถึงการ “เข้าถึง”กฎเกณฑ์การปฏิวัติประเทศจีน สามารถชี้นำการแก้ปัญหาการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคม จากกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา มาเป็นสังคมนิยมได้ ทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิงสะท้อนถึงการ “เข้าถึง” กฏเกณฑ์การพัฒนาสร้างสรรค์ระบอบสังคมนิยมเอกลักษณ์จีน สามารถชี้นำการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ บนพื้นฐานดังกล่าว พรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำของคณะผู้นำรุ่นที่สามที่มีเจียงเจ๋อหมินเป็น แกนนำ ก็ได้พัฒนาทฤษฎี “สามตัวแทน”ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาการเป็นพรรคบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

       นั่นคือ การจะสามารถดำรงสถานภาพของการเป็นพรรคบริหารประเทศที่ดี สอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการของประชาชนชาวจีน สามารถปฏิบัติภารกิจทางประวัติศาสตร์ได้อย่างยาวนาน พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะต้อง 1. เป็นตัวแทนความเรียกร้องต้องการการพัฒนาของพลังการผลิตที่ก้าวหน้า 2. เป็นตัวแทนทิศทางการพัฒนาของวัฒนธรรมที่ก้าวหน้า และ 3. เป็นตัวแทนผลประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชน

       กล่าวได้ว่า ทฤษฎีสามตัวแทนเป็นการต่อเนื่องของทฤษฎีสร้างพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของทฤษฎีลัทธิมาร์กซ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวปฏิวัติ และการสร้างสรรค์สังคมนิยม

       ในยุคปฏิวัติ พรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำของคณะผู้รุ่นที่หนึ่งที่มีเหมาเจ๋อตงเป็นแกน นำ (ค.ศ. 1935-1976)ได้วางรากฐานการสร้างพรรคไว้ว่า ที่สำคัญคือจะต้องสร้างทางความคิด ปลูกฝังแนวคิดทฤษฎีมาร์กซิสม์ ยึดมั่นในจุดยืน ทัศนะ วิธีการมาร์กซิสม์ ตกผลึกเป็นหลักใหญ่สามประการคือ “หาสัจจะจากความเป็นจริง เดินแนวทางมวลชน และเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง” ดำเนินแนวนโยบายแก้ไขปัญหาของประเทศจีนอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง ประสบชัยชนะ สามารถปลดปล่อยประเทศจีนได้ในที่สุด

       ในยุคเติ้งเสี่ยวผิงเป็นแกนนำ (ค.ศ. 1977-1989) ได้สืบต่อการสร้างพรรคตามหลักใหญ่สามประการ พร้อมกับเชื่อมโยงเข้ากับปัญหาเป็นจริงที่ดำรงอยู่ในพรรคฯจีน เน้นการ “ปลดปล่อยความคิด” ให้หลุดพ้นจากร่มเงาอิทธิพลของเหมาเจ๋อตงที่ครอบคลุมพรรคฯอย่างแน่นหนาใน ช่วงการเคลื่อนไหวปฏิวัติใหญ่ทางวัฒนธรรม กำหนดเป็นแนวคิดชี้นำวิธีคิดของทั่วทั้งพรรคว่า “ปลดปล่อยความคิด หาสัจจะจากความเป็นจริง” ฟื้นฟูความเข้มแข็งของพรรคฯจีน ดำเนินนโยบายปฏิรูปและเปิดกว้าง ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสังคมนิยมเอกลักษณ์จีน

       ในยุคเจียงเจ๋อหมินเป็นแกนนำ (ค.ศ.1990-2002) พรรคฯจีนได้ให้ความสำคัญกับการปรับแนวคิดให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในและนอกประเทศ จึงได้เพิ่มคำว่า “ก้าวไปพร้อมกับกาลเวลา” เข้าไปในหลักการสร้างพรรคทางความคิด เป็น “ปลดปล่อยความคิด หาสัจจะจากความเป็นจริง ก้าวไปพร้อมกับกาลเวลา” มุ่งสร้างความพร้อมทางวิธีคิดให้แก่พรรคฯจีน ประมวลองค์ความรู้และพัฒนาแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมา ชี้นำการกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงเกิดขึ้นคละเคล้ากันไป
       ความพร้อมทางวิธีคิดและทฤษฎีชี้นำ จะทำให้พรรคฯจีนจับฉวยโอกาสได้ง่าย และหลีกเลี่ยงอันตรายได้ไม่ยาก สามารถนำประชาชนชาวจีนเดินหน้าพัฒนาประเทศให้ทันสมัย สร้างความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องยาวนาน ได้รับการยอมรับมากขึ้นในหมู่ประชาชนจีน ในฐานะพรรคบริหารประเทศที่ดีมีคุณภาพ
       สถานภาพของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะมั่นคง ยืนยงตลอดไป

       นักวิชาการทฤษฎีมาร์กซิสม์จีนพูดในทำนองเดียวกันว่า การนำเสนอทฤษฎีสามตัวแทน เป็นผลจากการสรุปประสบการณ์ของพรรคฯจีน นับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคฯในปี ค.ศ.1921 เป็นต้นมา รวมเวลา(เมื่อปี ค.ศ.2000 ที่เจียงเจ๋อหมินนำเสนอทฤษฎีสามตัวแทน) 80 ปี เกิดความรับรู้ชัดเจนยิ่งขึ้นใน 1. กฎเกณฑ์พัฒนาการพรรคคอมมิวนิสต์จีน 2. กฎเกณฑ์พัฒนาการระบอบสังคมนิยม และ 3. กฎเกณฑ์พัฒนาการของมวลมนุษยชาติ

       เมื่อมองแบบเชื่อมโยงก็สามารถอธิบายได้ตามหลักลัทธิมาร์กซ์ว่า พลังการผลิตคือตัวขับเคลื่อนเบื้องต้นที่สุดของสังคมมนุษย์ การปฏิวัติสังคมก็เพื่อปลดปล่อยพลังการผลิต และพัฒนาพลังการผลิต การพัฒนาสร้างสรรค์สังคมนิยมจึงเน้นการปฏิรูประบบ กลไก ปลดปล่อยพลังการผลิตและพัฒนาพลังการผลิต ดังนั้น ภารกิจสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงอยู่ที่การดำเนินการปฏิวัติ(ในยุค ปฏิวัติ) และปฏิรูป(ในยุคพัฒนา) ปลดปล่อยและพัฒนาพลังการผลิต ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในระบอบสังคมนิยม ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาของประชาชาติจีน ในบริบทของกระบวนการพัฒนาของมวลมนุษยชาติ

       การพัฒนาพรรคฯจีน ให้เป็นพรรคบริหารประเทศที่ดี จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศจีนในระบอบสังคมนิยม และกระบวนการพัฒนาของมวลมนุษยชาติ
       เนื้อหาก็คือปลดปล่อยและพัฒนาพลังการผลิต ซึ่งเมื่อพลังการผลิตพัฒนาก้าวหน้า มีการใช้วิทยาการใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะสามารถสร้างผลิตผลสู่สังคมมากขึ้น สนองตอบความเรียกร้องต้องการของมวลมนุษยชาติได้มากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีดำเนินชีวิต ถักถอเป็นวัฒนธรรมใหม่ สะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึก และค่านิยมใหม่ๆ อย่างไม่ขาดสาย
       การปวารณาตัวเป็น “ตัวแทน”ความเรียกร้องต้องการการพัฒนาของพลังการผลิตที่ก้าวหน้า หมายถึงว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนพร้อมดำเนินการปฏิรูประบบ กลไก ต่างๆที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาขยายตัวของพลังการผลิตใหม่ๆ ที่ก้าวหน้าทรงประสิทธิภาพมากกว่า ที่จะสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ดีกว่า
       ทั้งนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีน ในฐานะเป็นกองหน้าของชนชั้นกรรมกรและประชาชนจีนทั้งชาติ จึงพร้อมที่จะดำเนินมาตรการทุกอย่างตอบสนองความเรียกร้องต้องการของประชาชน ชาวจีน
       แสดงบทบาทเป็นตัวแทนผลประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชน และพร้อมที่จะผลักดันกระบวนการพัฒนาของวัฒนธรรมใหม่ๆ ซึมซับและเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของมวลมนุษยชาติ
       การนำเสนอทฤษฎีสามตัวแทนของพรรคฯจีนยุคเจียงเจ๋อหมิน ได้นำไปสู่การรณรงค์ยกระดับคุณภาพของพรรคฯจีนครั้งใหญ่ โดยเน้นไปยังการเสริมสร้างคุณสมบัติที่ก้าวหน้าของพรรคให้โดดเด่น ในทางปฏิบัติก็คือ การทำทุกสิ่งทุกอย่างในฐานะ “สามตัวแทน”
       ทั้งนี้ เพื่อให้พรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นพรรคบริหารประเทศทรงคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวจีนรุ่นใหม่ ซึ่งมีความคิดอิสระ แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนๆ
       อันเป็นผลจากการดำเนินนโยบายปฏิรูปและเปิดกว้างของพรรคฯจีน รวมทั้งการนำระบบเศรษฐกิจตลาดประยุกต์เข้าในระบอบสังคมนิยมจีน สังคมจีนเชื่อมเข้ากับสังคมโลก ส่งผลให้คนจีนรุ่นใหม่รับรู้ในเรื่องต่างๆอย่างกว้างขวาง เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ทัศนคติ และค่านิยม ตามอย่างประชาชนในประเทศอื่นๆ จำเป็นที่พรรคฯจีนจะต้องปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับยุคสมัย
       การพัฒนาพรรคฯในสังคมยุคใหม่ด้วยหลัก “สามตัวแทน” จึงเป็นทางเลือกที่จำเป็น ไม่ทำไม่ได้ เพื่อจะได้ครองใจคนจีน เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนชาวจีนตลอดไป
      
       -----------------------------  

(ต่อ)

ยกเอาบทความข้างบนมาเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าในยุคสันติภาพและพัฒนาเป็นบริบทใหม่ที่พลังฝ่ายที่เคยเป็นฝ่ายปฏิวัติตามแนวลัทธิมาร์กซ-เลนินต้องกลับมาทบทวนกระบวนทัศน์ของตนเองใหม่ทั้งหมด

ในจีนการเสนอ  "ทฤษฎีสามตัวแทน"ขึ้นมาเพื่อเสนอทิศทางและนโยบายในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างภาคเมืองและภาคชนบทและการแตกออกเป็นสองขั้วนั่นคือทำให้เกิดสภาพคนรวยสุดกับคนจนสุดที่ พคจ.พยายามแก้ไขอยู่ซึ่งคงต้องดูกันต่อไป

บริบทใหม่ในสังคมไทยคืออะไรปัญหานี้อาจจะยังไม่เด่นชัดนักเพราะดูเหมือนการปฏิวัติเมื่อวันที่ 19  กันยายน  2549 ได้ทำให้สั่นคลอนความเชื่อว่าการยอมรับความแตกต่างทางความคิดได้มีขึ้นแล้วในสังคมไทย  แม้ปัจจุบันแนวความคิดฝ่ายซ้ายจะยังคงเป็นเสียงส่วนน้อยในสังคมไทยแต่ต้องยอมรับว่าในระดับโลกการยืนหยัดจุดยืนแบบลัทธิมาร์กซของประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ยังคงท้าทายกับระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์  ประกอบกับการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดอย่างกรณีสามจังหวัดชายแดนใต้อันนำไปสู่สงครามเพื่อแบ่งแยกประเทศก็ยังดำเนินอยู่  รวมทั้งล่าสุดการเคลื่อนไหวของสองสีที่สะท้อนถึงปัญหาทางการเมืองไทยที่ยังเต็มไปด้วยการทุจริตคอรัปชั่นในลำดับต้น ๆ ของโลก  รวมทั้งการทุจริตการเลือกตั้งในการเมืองทุกระดับที่ยังแก้ไม่ตก  กลับเป็นภาพซ้อนทับที่ยากยิ่งในการหาทางออกใหม่ ๆ ให้กับสังคมไทย

บริบทใหม่ในความหมายของบทความจึงน่าจะหมายถึงการปรับปรุงกระบวนทัศน์ภายในขบวนการของ พคท. ตั้งแต่ระบบการจัดตั้งที่เข้มงวดแบบประชาธิปไตยรวมศูนย์หรือระบบประชาธิปไตยรวมศูนย์ที่ขาดฐานประชาธิปไตยในการรับฟังเสียงมวลชนนอกพรรคและระดับผู้ปฏิบัติงานชั้นล่างของพรรคอันนำไปสู่การล่มสลายของการต่อสู้เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน  การเปิดรับคนเข้าพรรคที่กว้างขึ้น  การปรับปรุงระบบธรรมมาภิบาลภายในพรรคด้วยการร่างธรรมนูญพรรคให้รัดกุมขึ้นโดยเฉพาะการผลัดเปลี่ยนการนำของคณะกรรมการกลางพรรคและการเรียกประชุมสมัชชาพรรคตามระยะเวลาที่กำหนดและต้องดำเนินการจริง ๆ ตามธรรมนูญพรรคไม่ใช่อ้างสถานการณ์เหมือนดังที่ผ่านมาในอดีต  

งานการเมืองที่ต้องเข้าไปมีบทบาทในเวทีรัฐสภาหรือการเมืองท้องถิ่นในฐานะเป็นน้ำดีไล่น้ำเสียหรือหากดูจากเงื่อนไขแล้วดันไม่ขึ้นจะมีการกำหนดเข็มมุ่งงานเคลื่อนไหวการเมืองนอกสภาอย่างไร

ในทางความคิดการปรับปรุงท่วงทำนองการทำงานและการยึดกุมทฤษฏีพื้นฐานต่าง ๆ
ตามแนวลัทธิมาร์กซ-เลนิน  การสังเคราะห์ใหม่ทางทฤษฏีปฏิวัติที่สอดคล้องกับสังคมไทย  การกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการต่อสู้ในสถานการณ์ปัจจุบันในสภาพสังคมไทยที่เปิดรับทุนต่างชาติอย่างเสรีจนนายทุนชาติแทบไม่มีที่ยืน  สังคมไทยในยุคที่ทุนนิยมโลกาภิวัตน์เข้ามารุกอย่างหนักในประเทศนี้  แต่ประชาชนในประเทศตั้งแต่นายทุนชาติลงมาต่างตกอยู่ในภาวะใกล้ล้มละลาย  นี่คือวิกฤตใหญ่ของประเทศที่ดำรงอยู่  แต่พรรคที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะกำหนดเข็มมุ่งยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการต่อสู้อย่างไรเพื่อสามัคคีคนส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อทำให้พวกเขาเห็นปัญหา  กล้าลุกขึ้นและตื่นขึ้นมาเป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริง  กับทั้งเป็นตัวผลักดันแก้ปัญหาประเทศอย่างเอาการเอางานไม่ใช่การปล่อยหรือนั่งดูให้เหลือบฝูงต่าง ๆ เข้ามาเขมือบประเทศนี้ฝูงแล้วฝูงเล่าอย่างในปัจจุบัน

ส่วนตัวเห็นว่าการเข้าไปผลักดันในกลุ่มผลประโยชน์ในงานด้านกรรมกร,ชาวนา  กลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ  รวมทั้งการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่เช่นปัญหาสิ่งแวดล้อม  เรื่องเพศ  เรื่องสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ทางการเมือง สงครามสื่อและการปฏิรูปสื่อทั้งในระบบสื่อออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คในปัจจุบันและสื่อแขนงต่าง ๆ คือทางออกในปัจจุบัน  เป็นงานเคลื่อนไหวจัดตั้งที่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อเศรษฐกิจล้วน ๆ แต่ธงคือมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในระดับปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศ  พร้อม ๆ ไปกับการสร้างพรรคที่เปิดกว้างไม่ปิดตัวเอง,ปรับปรุงกระบวนทัศน์และท่วงทำนองทั้งระบบวิธีคิดวิธีการทำงานแบบใหม่อย่างต่อเนื่องให้มีความยืดหยุ่นพลิกแพลงไม่แข็งตัวเหมือนที่ผ่าน ๆ มาและมีประชาธิปไตยภายในพรรคที่สมบูรณ์

จะนำเสนอบทสรุปให้ชัดเจนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับ
หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 17 มกราคม 2011, 12:16:07 PM
อ่านของคุณสันติ ตั้งรพีกร ที่คัดมา   หากตัดที่เขียนไปสนับสนุนพันธมิตรในเวลานั้นออกไป   ก็จะได้ว่า "แนวโน้มทางสากลของโลกปัจจุบันคือ สันติ"  

เมื่ออ่านบทที่สอง  เกี่ยวกับจีนที่สรุปว่าบทบาทของพรรคในสมัยปฏิวัตคือการปฏิวัติ   ส่วนในสมัยปฏิรูปคือการพัฒนา     

นี่พอจะถือว่าเป็นบริบทใหม่  ที่พคท.หากจะตั้งขึ้นมาใหม่ก็ต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ตรงกันใช่หรือไม่

ไม่งั้นลุงดอกดินเหนื่อยแน่   เพราะไม่รู้ที่อื่นเขาจะเห็นว่าอย่างนี้กันหรือเปล่า    หรือยังกอดทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นแน่นแบบปล่อยวางไม่ได้    แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะไปคัดค้านและสนับสนุนศัตรูคนละตัวแล้วมาตีกันเอง

ได้ยินมาบ้างว่า  ส.นำระดับรองคนหนึ่ง   ต่อว่าต่อขาน อดีต ส.นำระดับอาวุโสคนหนึ่ง   เพราะ ส.อาวุโสระดับนักทฤษฎีเสนอว่ายุคสมัยปัจจุบันได้ผ่านพ้นการต่อสู้ทางชนชั้นอย่างเอาเป็นเอาตายไปแล้ว   แต่ศตวรรษใหม่คือศตวรรษที่ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นแนวโน้มใหญ่มากกว่า    แค่นี้ก็มีการต่อว่าต่อขานอย่างหนัก   กลายเป็นว่า ส.อาวุโส เอียงขวา ไปเสียแล้ว  


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 17 มกราคม 2011, 12:19:56 PM
มีเรื่องหนึ่งได้ยินว่า   หลังจากเกิดวิกฤตในขบวน

ได้มีการประชุมผู้นำนักศึกษาที่เป็นแกนนำในป่าที่ วังตะไคร้ นครนายกใช่หรือไม่

เวลานั้นใครได้ทราบบ้างว่า  เขาพูดคุยกันเรื่องอะไร

มีประเด็นหรือข้อสรุปอย่างไรขึ้นมาบ้าง

เพราะดูเหมือนว่าหลังจากการประชุมใหญ่ครั้งนี้แล้ว   ส่วนใหญ่ก็เลือกคืนเมืองกัน 


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: old clumsy ที่ 17 มกราคม 2011, 18:14:26 PM

ข่าวลับลวงล่อ แจ้งมาว่า

ลุงธง(ไม่ทิ่มดิน)เกือบจะได้เป็นประธาน นปช.ตามที่ป้าธิดาแดงเสนอ แถมตอบรับไปแล้วด้วย  แต่ต่อมามีการพิจารณาใหม่โดยแกนนำเสื้อสีเลือดว่าอาจจะไม่เหมาะนักเพราะลุงแก่แล้ว อีกอย่างนึงพวกที่รักทักษิณสุดลิ่มยังไม่วางใจพวกแดงชนชั้นกำมะหยี่นักเพราะอุดมการณ์ก้าวไกลเกินไป  อีกอย่างลุงแกปีอบปูล่าเฉพาะในหมู่พวกซ้ายเหลาเหย่  ไม่มีใครรู้จัก 

ก็เลยเป็นโชคดีของพรรคปฏิวัติสองขา  ม่ายงั้นกรมการเมืองไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหน  :-[

แต่เพื่อไม่ให้ลุงแกเสียกำลังจวย  ก็เลยตกลงว่าจะตั้งพรรคปฏิวัติในสถานการณ์ใหม่ โดยมีประธานพรรคคือลุงธง(ไม่ทิ่มดิน) เลขาธิการพรรคคือ ธิดาแดง ส่วนกรรมการกลางประกอบด้วย โหวงเหวงผู้มาดมั่น ส.ยิ้ม ส.ขาวและ ส.ดาวแดงส่องสว่างเหนือเขาบรรทัดหลายตัวตน ทั้งชายและหญิง ...

ข่าวลับลวงล่อยังแจ้งอีกว่า  การกระทำของพลพรรครักทักษิณกับแนวร่วมดาวแดงจรัสแสงส่องสว่างเหนือนปช.ครั้งนี้ ทำให้กรมการเมืองแห่งพรรคตะวันใหม่ในบริบทเก่าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ

หน๋อย เอาพรรคที่รักยิ่งไปฝากไว้กับทักษิณยังไม่พอ  ยังเอาก๊วนเผาบ้านเผาเมืองเป็นแนวร่วมอีก

ทำอย่างนี้เลียนแบบจางกวอเถาเปี๊ยบเลย  พวกฉวยโอกาสเอียงซ้าย ทำลายพรรคชนชั้นกำมะหยี่ให้เสียองคต..โกรธตายเลยเมิง  :P


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: salt ที่ 17 มกราคม 2011, 18:23:20 PM
555555
แหม...ท่านลุงคลัมฯ....โผล่มาเที่ยวนี้....เรียกเสียงหัวเราะจากอิฉันได้ก๊ากกใหญ่เลย....หายปวดหายเมื่อยเป็นปลิดทิ้ง(ปลูกต้นไม้ทั้งวันอ่ะ-หลังขดหลังแข็งเมื่อยล้าไปทั้งตัวทั้งตน).....

ฟฟฟฟ

ที่ไม่ทิ่มดินเพราะทิ่มไม่ได้แล้ว..มันผุมันเปื่อยแล้วแม่นบ๊อ....


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: old clumsy ที่ 17 มกราคม 2011, 21:11:27 PM
ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ต่ออีกนิดตามเสียงเพรียกของป้าเช็งน้ำหมักน้องป้าเช้งน้ำชีวภาพ

" ใครว่าเรื่องนี้ไม่จิงโต้ออกมาได้เลย  ..." ..แหล่งข่าวกล่าวแบบท้าทาย  ;)

เพราะข่าวนี้คอนเควิมแว่วมาจากฟากฟ้าตะนาวศรีแดนดินถิ่นลุงธง(ไม่ทิ่มดิน - แต่ทิ่มลงไปในบ่อน้ำใต้ดินเลยล่ะ)

บังเอิญผู้สื่อข่าวกระหร่างรายงานให้ควังอย่างกระชั้นชิด

"ตอนอยู่ป่าก็เป็นอีแบบนี้  ออกมาแล้วก็ยิ่งแย่ไปกว่าเดิมอีก...นี่ก็เห็นว่าไม่ยอมรับว่าตัวเองลาออกจากโปริบูโร(ทั่ง) หาว่าพวกปฏิปักษ์ปฏิวัติในกรมการเมืองทึกทักเอาเอง.." อั๊วะไม่เคยบอกว่าลาออก ยังเป็นเลขาธิการหญ่ายอยู่นะ..พวกสูฟังเอาไว้.."

ถ้างั้นก็แสดงว่ากรมการเมืองที่ออกมาแจงแถลงท่าทีก็ทำไปโดยไม่ถูกต้องนะสิ..แบบนี้ถือว่าไม่ใช่ท่าทีของพรรค  .."  เสียงตอบโต้ดังมาจากคอกวัวนครปฐม

สายข่าวแกะรอยตามนกเด้าดินสรุปความว่า

" ไอ้ที่เถียงๆกันอยู่เนี่ยเข้าใจอะไรผิดอ๊ะป่าว ..

เพราะ อันว่าพรรคกระยาจกนั้นก็ตั้งขึ้นโดยมิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเลือกตั้ง แต่ประการใด จึงมีสถานะแบบเดียวกับสำนักบู้ตึ้ง หรือง้อไบ๊  ใครจะออกจะเข้า ใครจะใช้เพลงพลองตีสุนัข หรือใช้วิชาไหมฟ้าก็ย่อมทำได้ทั้งสิ้น ไม่สงวนลิขสิทธิ์มาร์กซ์เลนินแต่ประการใด
ใครจะเลิก ใครจะริ  ก็เป็นเรื่องของใครก็ว่ากันไป ทำได้แบบนอกกฏหมายด้วยกันทั้งนั้น

แล้วทำไมต้องมายื้อแย่งความเป็นพรรคโดยชอบหรือมิชอบด้วยเล่า

ก็ทั้งหมดทั้งปวงต่างนอกภาคบังคับโดยกฎหมายอยู่แล้ว

ดังนั้น นกเด้าดินเลยฟันธงว่า " ใครใคร่ค้า ค้า  ใครใคร่ขึ้นเขียง เชิญขึ้นเขียง .. ใครใคร่ลงโลงก็เชิญลงโลง..อย่าไปทวงถามกันให้เสียการ

ขอให้ทุกคนท่องคาถาวิเศษ

คาถานี้กันได้ทั้งงูเงี้ยวเขี้ยวขอ และพวกเขี้ยวลากดิน

" มุดๆพญาครุฑจะเดิน  มุด ๆ พญาครุฑจะเดิน..ๆ    ..ๆ  

เดินไปท่องคาถานี้ไป รับรองปลอดภัยจากอสรพิษทั้งปวงทั้งภายในและภายนอกพรรค
ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังอะไรกันอีกแล้ว เพราะทีเถียงๆกันอยู่น่ะ เฮ็ดอีหยังก็บ่ได้..บ่มีน้ำอิ๊วด้วยกันทั้งนั้นแหละน่า ( ฮ่า ..ฮ่า ..ฮ่า..)
แล้วจะมานั่งโจมตีกันอยู่ทำม๊ายยยย  ไม่เข้าใจ.. :-\

แว้บ.....!

ปล.คาถานี้พ่อข้าฯสอนไว้ เวลาเข้าไปที่รกๆ แล้วจะปลอดภัยจากพวกหัวงูทั้งหลาย.. ::)


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: Guard ที่ 17 มกราคม 2011, 21:51:02 PM

แต่เพื่อไม่ให้ลุงแกเสียกำลังจวย  ก็เลยตกลงว่าจะตั้งพรรคปฏิวัติในสถานการณ์ใหม่ โดยมีประธานพรรคคือลุงธง(ไม่ทิ่มดิน) เลขาธิการพรรคคือ ธิดาแดง ส่วนกรรมการกลางประกอบด้วย โหวงเหวงผู้มาดมั่น ส.ยิ้ม ส.ขาวและ ส.ดาวแดงส่องสว่างเหนือเขาบรรทัดหลายตัวตน ทั้งชายและหญิง ...
P

เขาบรรทัดมีหลายหลืบนะลุง อย่างน้อยอดีตทหารหญิงที่ไปอยู่เมืองเหนือก็ไม่เล่นด้วย
เหมารวมไปหมด กำลังใจตกหมด  ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 18 มกราคม 2011, 08:07:32 AM
หากเป็นเช่นนั้นจริง  จะกล่าวได้หรือไม่ว่านี่คือบริบทใหม่ของ พคท. บางส่วน
เมื่อเกิดวิกฤตศรัทธาในขบวน   เสนอให้มีการปรับขบวนอย่างไร  กลุ่มนำพรรคก็ไม่ฟัง    แม้จะบอกว่าให้ศึกษาและให้ปรับ   แต่เอาเข้าจริงก็ยืนอยู่กับจุดยืมเดิม   ไม่งั้นลุงธงแกไม่พาคนไปอยู่ป่าพม่าเป็นเวลาเนิ่นนานอย่างนั้นหรอก     จนถึง พ.ศ. นี้แกคงคิดได้ก็อาจบอกกับสหายหลายส่วนว่านี่ลุงพาคนสู้ในเมืองแล้วนี่ไง
เรื่อง พคท.แกอาจไม่หวนกลับคืนมาใช้ก็ได้    เพราะใช้ชื่อ นปช. น่าจะเรียกมวลชนได้มากกว่า

ต้องยอมรับตามการพัฒนาการเหมือนกันว่า    ทางฝ่ายเสื้อแดงเขาก็มีพัฒนาการที่น่าสนใจ   เนื่องจากมีคนระดับทั้งนักยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและนักปฏิบัติรุ่นเก๋าเข้าไปร่วมด้วยอยู่ไม่น้อย   เครือข่ายก็กระจายอยู่ทุกภาค   ยิ่งมีอาวุธวิทยุชุมชน ทีวีดาวเทียวที่คอยเชื่อมแนวคิดกันไว้    ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ   แต่พวกเขาก็ได้มีพัฒนาการที่กลายเป็นขบวนการหนึ่งเรียบร้อยแล้ว    มีทั้งนักคิด นักทฤษฎี  นักโฆษณา นักจัดตั้ง ผู้สนับสนุนทางการเงิน มวลชนผู้สนับสนุนอย่างเอาการเอางาน ศิลปินและกองกำลัง    พวกเขาได้ก้าวข้ามพ้นการบัญชาของทักษิณไปบ้างแล้ว   นั่นคือสามารถกำหนดการเคลื่อนไหวได้เอง    และยังรวมตัวกันแน่น   เพราะยังมีอารมณ์ร่วมกันจากความพ่ายแพ้ที่ผ่านมา    อีกทั้งพวกเขายังค้นพบอาวุธอันหนึ่งนั่นก็คือ  "รวมตัวกันมากๆ เข้าไว้"   เมื่อคนมากอำนาจรัฐก็ไม่กล้าจัดการ  กฎหมายก็ไม่กล้าควบคุม   พวกเขาอาศัยคนจำนวนมากกดดันได้หลายๆ เรื่อง    หากตัดเรื่องทักษิณมวลชนก็มีความเข้าใจและรู้เท่าทันทางการเมืองในระดับที่คาดไม่ถึง ผู้นำบางคนก็มีความก้าวหน้าทางการเมืองมากขึ้นจากการต่อสู้ ดังนั้นจึงคงจะสามารถเคลื่อนไหวและพัฒนาได้ต่อไป    ตราบจนกว่าเมื่อนายเก่าจะใช้งาน  แล้วเรียกมวลชนคืน   เวลานั้นก็คงได้แตกกันอีกรอบ  

ในขณะที่ส่่วนที่เคยอยู่กับสีเหลือง   แม้เวลานี้จะดูมีบทบาทน้อยลง   เพราะส่วนนี้สนับสนุนความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา  นั่นคือการต่อต้านการคอรัปชั่นเชิงนโยบายอย่างมโหฬารจากระบอบทักษิณ    ดังนั้นเมื่อระบอบทักษิณถูกโค่นไปเป็นเวลาหนึ่งแล้ว    ส่วนนี้ก็เห็นว่าน่าจะเพียงพอแล้ว  อีกทั้งเนื้อหาก็ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับสีเหลืองจริงๆ   จึงเลือกที่จะเคลื่อนไหวและสนับสนุนในบางเรื่องมากกว่า    ทำให้การเคลื่อนไหวของปีกสีเหลืองในปัจจุบันดูอ่อนแรงลงไปมาก    ปัญหาชายแดนที่จุดขึ้นก็มีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่    ผู้นำก็แยกกันเดิน    อีกทั้งปัญหาคอรัปชั่นและการมีบทบาทที่ไม่น่าพึงพอใจนักของกลุ่มการเมืองบางส่วนในรัฐบาลปัจจุบันก็เป็นส่วนที่สีเหลืองก็จำเป็นต้องคัดค้าน     จึงต้องขัดกับบรรดามวลชนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นฐานเสียงของสีฟ้ารัฐบาล     เมื่อจุดร่วมกันต่างกันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่พลังด้านนี้จะอ่อนแรงลง   รอวันรวมกันใหม่หากมีเหตุ  หรือไม่ก็ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นการรวมตัวกันอย่างอื่น

พคท.สายที่ไม่ใช่สีแดง  ซึ่งประกาศว่าเป็นผู้บริหารพรรคอยู่ในตอนนี้   ก็ยังออกสตาร์ทไม่ค่อยถูก   แต่ก็มีพลพรรคที่มีใจในระบบการจัดตั้งแบบเดิม   พยายามให้การสนับสนุนและขยายงาน   ซึ่งก็น่าจะทำไปได้บ้างแล้ว   แต่เนื่องจากยังไม่ได้ตอบคำถามใดๆ ที่สำคัญเลย    การรวมตัวกันจึงน่าจะเป็นการรวมตัวแบบ "ชมรมศิษย์เก่า"  ที่ชอบคุยกันถึงเรื่องน่าประะทับใจในอดีตและฝันถึงเรื่องที่เคยฝันร่วมกันมากกว่า      

พคท.กับการก้าวเดินในบริบทใหม่   ที่ลุงดอกดินตั้งขึ้นมา  คงหมายถึง พคท.ในส่วนหลังนี้    คำว่า "บริบทใหม่"  จึงน่าจะมีความหมายว่า  "ทำอย่างไรไม่ให้เป็นแค่ ชมรมศิษย์เก่า" นั่นเอง  


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 18 มกราคม 2011, 08:48:19 AM
บทสรุป

อ้างถึง
(หัวข้อ)ข้อคิดว่าด้วยการปฏิบัติจากวงสนทนาของมิตรสหาย
ทุกวันนี้ในขบวนเรามีแต่ NATO อยากให้มี AFTA
NATO=NO ACTION-TALK ONLY (ไม่ยอมทำ เอาแต่เถียง)
AFTA=ACTION FIRST- TALK AFTER(ขอทำก่อน เถียงตอนหลัง)
จาก-นานา  

ความหมายระหว่างความคิดกับการกระทำหรือการตกผลึกทางความคิดกับการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติ  บทเรียนการต่อสู้ในเชิงปฏิวัติสังคมของเหล่าปัญญาชนที่เข้าร่วมกับ พคท. ในอดีต  หากเปรียบเทียบเป็นแม่นำ้ก็เหมือนกับสายน้ำสองสายที่ไหลมารวมกัน  แนวรบในเขตป่าเขาของทั้งสองสายคือการพยายามในการผนึกกำลังและหลอมรวมเข้าด้วยกัน  แต่ละฝ่ายต่างมีจุดยืนเพื่อชาติด้วยกันทั้งสิ้น  แต่ในฐานะผู้นำและผู้ถูกนำในขบวนการต่อสู้  การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีคืออย่างไร?  ในขณะที่ทางที่จะเดินไปข้างหน้ามีปัญหาก้าวเดินไปไม่ได้ผู้ตามก็สะท้อนปัญหาขึ้นไปแต่ผู้นำบอกว่า  "ยังไปได้ขอให้สหายเพิ่มความพยายามทางอัตวิสัยขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ปฏิวัติอันดียิ่งศัตรูอยู่ในสภาวะที่ใกล้ตาย"

  ผ่านเหตุการณ์ 6  ตุลาคม  2519มาได้สี่ปีภายหลังการเข้าร่วมการต่อสู้ในเขตป่าเขา  เมื่อมีคำสั่ง 66/23 ออกมาก็เป็นตัวเร่งในการคืนเมืองของนักศึกษาเร็วขึ้น  ผู้ตามเริ่มหมดหวังกับการรอคอยการเปลี่ยนแปลงและเริ่มมองไม่เห็นอนาคตของการต่อสู้  เมื่อความแตกแยกมาเยือนในขบวนการที่ได้ชื่อว่า"เป็นกองหน้าของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย"  บทสิ้นสุดของตำนานการปฏิวัติที่ยาวนานก็สิ้นสุดลง

การฟื้นกลับและการเดินต่อภายหลังจากผ่านช่วงเวลานั้นมาอย่างยาวนานเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะสถานการณ์ตัวละครของเรื่องราวต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงใหม่หมด  กระแสการต่อสู้ปฏิวัติแบบเก่าเป็นสิ่งที่หลายคนส่ายหน้า  แต่กระแสของการปฏิรูปยังอยู่ในฐานะนำและชนชั้นนำในสังคมก็เปิดทางให้เพียงแต่ว่ามวลชนส่วนใหญ่จะขานรับและเข้าร่วมหรือไม่เท่านั้นเพราะหากเป็นละครก็ต้องบอกว่า "มันใกล้จะจบแล้ว"  คนดูเริ่มเบื่อการเมืองเก่าที่น้ำเน่าและต้องการ  "การเมืองใหม่"  แต่ยังหาผู้กำกับดี ๆ มานำเสนอไม่เจอ

การปฏิวัติใหญ่จะเกิดขึ้นหากสังคมนั้นเกิดสภาพที่มีวิกฤตการณ์แบบสุด ๆ และคนส่วนใหญ่ดำรงชีพในสังคมนั้นไม่ได้แล้ว  วันเวลานั้นมาถึงหรือยัง?  คำตอบไม่ได้อยู่ในสายลมและบนท้องฟ้า  แต่มันคือสภาพความเป็นจริงทางสังคมที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

เมื่อเกิดการต่อสู้ของขบวนการภาคประชาชนสองสี  พวกเราส่วนหนึ่งตั้งคำถามว่า  "พรรคอยู่ที่ไหน"  มันไม่ใช่การตามหาเพื่อต้องการเข้าร่วมการต่อสู้ดังในอดีตแต่ถามหาบทบาทการนำของพรรคที่พยายามจะฟื้นตัวเองหลังจากที่ล้มเลิกหรืออยู่ในสภาพการกลับมารวมตัวกันใหม่ของบรรดาผู้เฒ่าที่ยังมีอิทธิพลอยู่ในพรรคนับตั้งแต่การประชุมสมัชชาครั้งที่สามและสี่  เพราะบทบาทนำของปัญญาชนสิบสี่ตุลาที่ส่งเสียงดังในพรรคมีน้อยมากคงมีเพียงไม่เกินสองคนที่อยู่ในระดับกรรมการกลางพรรค  และสิ่งที่ทุกคนรอคอยคือ  "บทการวิเคราะห์สังคมไทยแบบใหม่"  จะเกิดขึ้นภายหลังการประชุมสมัชชาสี่ก็ไม่สามารถเป็นจริงได้  แม้จะมีบทต่อท้ายว่า  "มตินี้เป็นเรื่องที่พรรคจะต้องสำรวจค้นคว้าต่อ"

การนำการต่อสู้ที่มีการชี้นำที่ทันกาลและมีประชาธิปไตยภายในพรรคที่สมบูรณ์นั่นคือมีระบบการรับฟังเสียงสะท้อนจากมวลชนที่สามารถทำให้ฝ่ายนำไม่เหินห่างจากมวลชนและสังคมรอบตัว  การชี้นำงานโดยขาดความเข้าใจและรับรู้ถึงสภาพความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็นจริงยิ่งทำให้พรรคห่างเหินจากมวลชนและการกำหนดนโยบาย  เข็มมุ่งต่าง ๆ  ขาดความลึกซึ้งและเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของมวลชน  

ทางเดินข้างหน้าจะเป็นเช่นไร  ผู้กำกับการแสดงที่กลับมาใหม่ในหนังเรื่องเดิมจะกำกับได้ดีกว่าเก่าหรือไม่อีกไม่นานก็คงรู้  แต่กล่าวสำหรับสังคมไทยแล้วภายหลังจากเกิดสงครามสองสีเป็นต้นมาสังคมไทยไม่เหมือนเดิมแน่  ๆ  เพระขณะนี้ไปที่ไหนก็เห็นมวลชนพูดคุยเรื่องบ้านเมืองมากขึ้น  นั่นคือในท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิดแต่แฝงไว้ด้วยความตื่นตัวทางการเมืองของมวลชน  ซึ่งนี่จะเป็นละครฉากสุดท้ายของการเมืองเก่าที่มวลชนจะให้บทเรียนกับนักเลือกตั้งหรือไม่คงได้รู้กันในผลการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกสามสี่สมัยข้างหน้า  คอยดูกันต่อไปก็แล้วกัน


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 18 มกราคม 2011, 09:10:28 AM
หาผู้กำกับดีๆ ไม่ได้

ที่ไม่ได้ก็เพราะไม่รู้จะรวมตัวกันไปเพื่ออะไร

เอาแบบเก่าคนก็ส่ายหน้า   เอาแบบใหม่ก็มีทั้งสาย นปช.แดงทั้งแผ่นดิน   สายขวดเก่าก็ทำท่าจะเป็นเหล้าเก่าที่จืดชืด   

คือทำกับเถียง หรือเถียงก่อนทำ  คงแยกไม่ได้   ก็ต้องทำไปเถียงไปอย่างนี้นี่แหละ   

ใครจะเลือกอย่างไหนก็ได้ตามถนัด   

แต่เถียงแล้วไม่ทำ  ยังไม่เกิดผลเสียอะไรมาก

ที่กลัวคือ ทำ ทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไร  สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันหรือไม่   อันนี้สิน่ากลัว

หรือจะว่าไม่มีน้ำยาอะไรหรอก    ทำไปก็แค่นั้น   ถ้าไม่สามารถคิดสิ่งใหม่ได้   อย่างเก่งก็ได้แค่คนเก่าๆ จนำวนหนึ่งมานั่งคุยเรื่องความใฝ่ฝันอันแสนงามในอดีตและอนาคต   ไปคุยที่นั่นที่นี่ทีก็คิดว่าได้ฟื้นงานจัดตั้งหรือตั้งหน่วยแล้ว   ถ้าจะเอากันแค่นี้  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนที่ไหนเขาก็ทำกันอยู่   ไม่เห็นจะยากอะไรเลย หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 18 มกราคม 2011, 09:44:23 AM
อ้างถึง
ดังแก้วบาง เขาทุบทิ้งแตก
ใจฉันแหลก เพราะน้ำมือเธอ
ปวดช้ำคร่ำครวญ พร่ำเพ้อ
เคยไหมเธอ จะเหลือบเหลียวมา
คำทุกคำล้วน ซ้ำหยามเหยียด
คำรังเกียจนั้นเหลือระอา
เทอดทูนเธอดั่งเจ้าชีวา
ไยถึงฆ่าฉันลง

คงเป็นสุขอุรา ที่สมดังใจ
ลวงคนให้คลั่งไคล้
เหมือนนกเพลินกรง
เธอช่างฆาตกรรม ได้แสนบรรจง
เกินดวงจิตพะวง ไหวทัน
ดั่งเหมือนถูกทับไว้ใต้โลก
น้ำตาตกทุกค่ำคืนวัน
สุดโทษใครให้คนขบขัน
ใจฉันมันง่ายเอง

คงเป็นสุขอุรา ที่สมดังใจ
ลวงคนให้คลั่งไคล้
เหมือนนกเพลินกรง
เธอช่างฆาตกรรม ได้แสนบรรจง
เกินดวงจิตพะวง ไหวทัน
ดั่งเหมือนถูกทับไว้ใต้โลก
น้ำตาตกทุกค่ำคืนวัน
สุดโทษใครให้คนขบขัน
ใจฉันมันง่ายเอง  


ช่วงที่ป่าแตกใหม่ ๆ เพลงนี้ฮิตมากและเพื่อนที่เข้าไปก็ชอบเพลงนี้มาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้คงต้องดำเนินต่อไปพร้อม ๆ ไปกับการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างบ้านเมืองให้ดีขึ้น  ใครจะปฏิรูป  ใครจะปฏิวัติก็แล้วแต่ถนัด  แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ให้กับสังคมนี้หรือไม่และเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้สังคมเคลื่อนไปข้างหน้าหรือไม่เท่านั้น

ชุดความคิดหรือกระบวนทัศน์ใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยจะเป็นแม่้เหล็กให้สายน้ำแต่ละสายไหลมารวมกันได้เองตามธรรมชาติ  ในปัจจุบันพรรคที่เป็นกองหน้าในอดีตจะสามารถแสดงบทบาทการเป็นกองหน้าได้หรือไม่ในทางเป็นจริงก็คงต้องดูการแสดงในฉากต่อไปครับ  แต่ในยุคสังคมความรู้ที่มีเวทีสื่อออนไลน์ที่มีเวทีหรือฟอรั่มได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้การตกผลึกทางความคิดเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นหรือเกิดขึ้นท่ามกลางการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็นจริงในปัจจุบันซึ่งนักเคลื่อนไหวทางสังคมจะต้องสรุปบทเรียนรูปธรรมให้เป็นนามธรรมและย่อยให้เป็นชุดความคิดใหม่ให้ได้


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 18 มกราคม 2011, 10:07:28 AM
http://202.142.212.243/index.php?file=webboard&obj=forum.view(cat_id=open,id=209)   (http://202.142.212.243/index.php?file=webboard&obj=forum.view(cat_id=open,id=209))"ธีรยุทธ-ส.ศิวรักษ์" วิพากษ์"สังคมความรู้" อะไรชักใยอยู่เบื้องหลัง?
 

 "ธีรยุทธ บุญมี" ย้อนยุคสมัยสังคมความรู้ จากอดีตสู่ปัจจุบัน จากคนบางกลุ่มสู่คนส่วนใหญ่ แต่เหตุไฉนยังมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อะไรชักใยอยู่เบื้องหลังความรู้ "ปัญญาเหตุผล" หรือ "ระบบตลาด" ขณะที่ "ส.ศิวรักษ์" สอนความรู้ผู้บริหารต้องไม่มีอคติ 4 และต้องมีปัญจธรรม 3 ประการ...

หมายเหตุ - เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2547 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ มีการประชุมวิชาการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) ครั้งที่ 2 โดยมีนายธีรยุทธ บุญมี อาจารย์คณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สังคมประชาธิปไตยกับการใช้ความรู้" และนายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักคิดนักเขียนชื่อดัง กล่าวในหัวข้อ "ตกผลึกความคิด : ตัวแปรในช่วงเปลี่ยนจากสังคมความเห็นผ่านความรู้สู่ปัญญา"

O "ธีรยุทธ บุญมี"

การเปลี่ยนแปลงโลกจากยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม มาเป็นโลกยุคดิจิตอล ที่มีการกำหนดตัวเลข 2 หลัก คือ 0 กับ 1 เพื่อเป็นตัวแทนของทุกสรรพสิ่ง เป็นเทคโนโลยีที่น่ากลัวเพราะสามารถทำให้เกิดโลกเสมือนจริงได้ อำนาจของเทคโนโลยีทำให้ทุกสิ่งถูกแทนค่าด้วยตัวเลข 0 กับ 1 เหมือนกันไปหมด ทำให้การจัดระเบียบคุณค่าของสิ่งต่างๆ ลดน้อยถอยลง เหลือเพียงมีกับไม่มี เป็นผู้เชี่ยวชาญกับไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ดีกับไม่ดี ทำให้คุณค่าอีกมากที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ ถูกละเลยไป

ในยุคโพสต์ โมเดิร์น นักคิด นักปรัชญาด้านมนุษย์ศาสตร์ บอกว่า การพัฒนาของมนุษย์มาจากการพัฒนาด้านภาษาที่เป็นความสามารถพิเศษที่มนุษย์มีมากกว่าสัตว์อื่นๆ โดยมองว่าการที่มนุษย์จะทำอะไร เกิดจากความคิดของมนุษย์เองมากกว่าปัจจัยจากภายนอก ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการสื่อสาร ภาษา ข้อมูลข่าวสารมากกว่าปัจจัยภายนอก เมื่อบวกกับการพัฒนาทางเทคโนโลยียิ่งทำให้คนสนใจความรู้ และการสื่อสารมากขึ้นกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่เปลี่ยนจากสังคมแห่งการทำมาหากิน มาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และข้อมูลข่าวสาร

การพัฒนาที่ผ่านมาขาดมิติทางสังคมและจิตวิญญาณ เพราะเราเน้นด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมากเกินไป ทั้งนี้เมื่อมาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เราก็ต้องระมัดระวังการใช้ข้อมูลข่าวสารว่าทำให้ลดทอนสภาพจิตใจ จิตวิญญาณ วัฒนธรรมไปหรือไม่ การทำให้สรรพสิ่งถูกแทนค่าด้วยเลข 0 กับ 1 จะทำให้มิติอื่นๆ ถูกลดทอนไป กลายเป็นเพียงสินค้าที่ตัดทิ้งความสำคัญของมิติอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ของคนในสังคม ครอบครัว เพื่อนหรือไม่

ยุคสมัยของความรู้แบ่งออกเป็น 6 ยุค คือ ยุคแรกการค้นพบอักษร เมื่อ 4,500 ปีก่อนคริสตกาล คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้ คือผู้ควบคุมตัวอักษร ส่วนใหญ่จะเป็นพระ นักบวช หรือเจ้านายชั้นสูง ยุคที่ 2 เป็นยุคที่ค้นพบการพิมพ์ เมื่อราว 1,400 ปี ก่อนคริสตกาล เมื่อมีการพิมพ์ความรู้จะถูกกระจายออกไปสู่ชนชั้นสูง และชนชั้นกลางมากขึ้น ต่อมาเป็นยุคสื่อสารมวลชน เมื่อกลางยุค 1980 ที่ประชาชนทั่วไปเริ่มมีหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อสื่อที่แพร่กระจายไปถึงประชาชนมากขึ้น และเป็นสังคมแห่งประชาธิปไตยของความรู้ และนำไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตย

ยุคต่อมาคือยุคสื่อสันทนาการ เกิดปรากฏการณ์ที่ความรู้ลงไปสู่ประชาชนมากขึ้น โดยความรู้ที่ลงไปไม่ใช่แค่การเมืองอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของความบันเทิงด้วย และมาสู่ยุคปัจจุบันที่ในบ้านนั้นเต็มไปด้วยอุปกรณ์สื่อสาร ทำให้เกิดมนุษย์แบบแปลกๆ คือมนุษย์ที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น แต่เป็นคนที่อยู่กับตัวเอง อยู่กับการสื่อสาร แต่กลับเชื่อมโยงไปสู่คนทั่วโลก นักวิชาการจากทั่วโลกกำลังศึกษาว่าจะเรียกมนุษย์แบบนี้ว่าอะไร และมุนษย์เหล่านี้เป็นอย่างไร

การปฏิวัติความรู้ครั้งแรกเกิดจากการเอาความรู้เรื่องช่างมาประสานกับความรู้เชิงเทคนิค โดยคนที่ได้ประโยชน์คือนายทุน และเมื่อมีการปฏิวัติความรู้ในครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการนำการจัดการมาใช้ประสานกับความรู้ ซึ่งผู้ที่ได้ประโยชน์คือกรรมกร ส่วนการปฏิวัติความรู้ในครั้งที่ 3 คือการประยุกต์ใช้ความรู้กับความรู้ ทำให้เกิดการจัดการความรู้ขึ้นมา ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับคนทั้งหมดเพราะความรู้จะหลุดออกจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในยุคอุตสาหกรรมและผูกขาดอยู่ในกลุ่มของตนเอง แต่เมื่อมีการนำความรู้มาจัดการองค์ความรู้ทุกคนจะได้ประโยชน์ และนักวิชาการต่อไปจะเป็นเพียง Operator คอยสับสวิตช์ความรู้ให้กับนักศึกษาเท่านั้น

สำหรับการปฏิวัติแบบนี้ผมขอเรียกว่าเป็นการปฏิวัติแบบถดถอย เราพบว่าในศตวรรษที่ 21 ทั่วโลกมีการปฏิวัติแบบถดถอยออกจากที่เดิม เช่น ศิลปะ ในช่วงยุคโมเดิร์น ศิลปินได้ระบุไว้ว่าจะไม่เป็นสื่อ หรือตัวแทนของความงาม ความจริง ตามที่ศิลปะยุคก่อนเคยเป็นมา คือศิลปะประกาศถดถอยตัวเองจากความเป็นจริง วัฒนธรรมก็ถดถอยออกจากการเป็นของดี ของชั้นสูง มาเป็นไลฟ์สไตล์ของคนทั่วไป ในด้านสังคม จากเดิมที่ถูกกำหนดความเป็นไปด้วยคนชั้นสูง (Elite) เป็นสังคมที่ถูกกำหนดด้วยคนทั่วไป

การถดถอยทางเศรษฐกิจทำให้มูลค่าของสิ่งต่างๆ ไม่ได้ถูกกำหนดโดยองค์ประกอบจากภายในของสิ่งต่างๆ เช่น วัตถุดิบ ค่าเครื่องจักร ค่าเช่า ดอกเบี้ย จากเดิมที่ราคาสินค้ากำหนดด้วยราคาวัตถุดิบบวกกำไร มาเป็นมูลค่าของสิ่งต่างๆ ถูกกำหนดโดยตลาด เป็นผู้ตัดสินให้เกิดมูลค่า ซึ่งมูลค่าเพิ่มเกิดจากการออกแบบ เทคโนโลยี การสร้างแบรนด์

อย่างไรก็ตามสังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร มีข้อเสียคือ การผูกติดอยู่กับอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่และระบบตลาดค่อนข้างมาก ดังนั้นการเป็นความรู้เพื่ออะไร เพื่อใคร จึงถูกมองน้อยลงไป เพราะตลาดจะเป็นผู้กำหนดทุกสิ่ง นั่นก็คือความรู้ได้ถดถอยออกมาจากความเป็นจริง ผู้เชี่ยวชาญถูกทำให้กลายเป็นเหมือนสินค้าที่หมุนเวียนโดยเสรี และถูกกำหนดโดยตลาด


ความรู้ในยุคสุดท้ายมีข้อดีคือ กระจายออกไปสู่มนุษย์มากขึ้น เป็นประชาธิปไตยของความรู้ และนำมาสู่ประชาธิปไตยของชาวบ้านที่ความรู้เข้าถึงได้ง่าย เราสามารถเข้าถึงหรือหยิบฉวยมาใช้ได้ง่าย คนมีโอกาสเอาความรู้ไปสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างประโยชน์ให้กับตนเองมากขึ้น และมีโอกาสสร้างสรรค์มากขึ้น การมีส่วนร่วมของคนจะละลายความต่างของสังคมออกไป มีการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านมาใช้มากขึ้น เพราะความรู้ได้ละลายเส้นแบ่งเดิมออกไปและเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวม และทำให้เกิดสังคมประชาธิปไตยมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดความเอียงของความรู้

ส่วนข้อเสียคือ มันทำให้เราตั้งคำถามกับสิ่งที่ชักใยอยู่เบื้องหลังความรู้ หรือ "ปัญญาเหตุผล" ซึ่งหากมีอยู่จริง ทำไมมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สงครามอิรัก หรือแม้แต่ความรุนแรงที่ภาคใต้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า "ปัญญาเหตุผล" เดิมใช้ได้หรือไม่ การเอาผลที่จะเกิดขึ้นมาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา หรือการไปถึงเป้าหมายโดยไม่ได้คิดถึงวิธีการนั้นจึงมีปัญหาตามมามากมาย เราจึงต้องมีโครงสร้าง มีเนื้อในของความรู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก อย่าเอาเป้าหมายมาเป็นหลัก

การเติบโตของความรู้ผ่านมาจากยุคโบราณที่ความรู้อยู่กับพระ หรือชนชั้นผู้นำ มาสู่ยุคอุตสาหกรรมที่เชื่อว่าความรู้ต้องผ่านการค้นคว้า ศึกษาทดลอง โดยเป็นการเติบโตแบบค่อยๆ เพิ่มพูนมาตลอด เพิ่งมีองค์ความรู้เข้ามาลบล้างความเชื่อเดิมเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีนักคิดชื่อ "โทมัส คูนห์" เป็นหลัก ต่อมาก็เป็น "จอร์จ โซรอส" ที่เชื่อว่าความรู้ไม่มีหลักฐานที่แน่นอน การเติบโตของความรู้ไม่ได้เกิดจากการพอกพูนของความรู้ แต่เกิดจากการวิพากษ์ วิจารณ์ และล้มล้างความเชื่อเดิม

การเติบโตของศาสตร์ คือการเติบโตจากแม่บทความคิดเดิม แต่เมื่อไปถึงจุดหนึ่งจะเกิดการก้าวกระโดดทางความคิด เพราะฉะนั้นการเข้าใจถึงแม่บท (Paradigm) จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังความรู้ และควรจะเดินต่อไปหรือไม่O "สุลักษณ์ ศิวรักษ์"

เพิ่งกลับมาจากสหรัฐ และเห็นว่าขณะนี้ประชาชนสหรัฐเริ่มเห็นถึงความเลวร้ายของผู้นำเข้าแล้ว และพยายามภาวนาเพื่อให้ผู้นำมีคุณธรรมมากขึ้น เพราะประธานาธิบดีสหรัฐถือว่าเป็นตัวเลวร้ายที่สุดในโลก ทั้งการบุกทำสงครามอิรัก การหากินด้วยการค้าอาวุธ การที่มีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งได้ประโยชน์จากการทำสงคราม แต่ที่น่าแปลกใจคือ นายจอร์จ บุช กลับมาใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็นเพราะมีการมอมเมาประชาชนให้เชื่อในตนเอง และเชื่อว่าผู้นำของไทยจะใช้วิธีนี้เช่นกัน เพื่อให้ได้กลับมาบริหารประเทศใหม่อีกครั้งในสมัยหน้า

ขณะนี้ปัจจัยทางคุณธรรมของผู้นำไทยอ่อนแอ ทำให้ขาดความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศต่อแล้ว อย่างไรก็ตามก็พร้อมที่จะให้โอกาสในการบริหารงาน หาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีความจริงใจในการบริหารงาน แทนที่จะมัวพูดโกหก ผ่านสถานีวิทยุทุกวันเสาร์ หากจะพูดก็น่าจะชวนผมไปวิวาทะด้วย หรืออาจจะเชิญ อาจารย์ประเวศ(วะสี) อาจารย์ธีรยุทธ(บุญมี) ไปร่วมทำรายการด้วยก็ได้

หากรัฐบาลยังไม่เปลี่ยนวิธีการบริหารประเทศจากความเห็นไปสู่ความรู้นั้น ประชาชนคงต้องจุดเทียนเพื่อให้รัฐบาลตื่นขึ้นมาบริหารแนวใหม่ โดยให้ ศ.น.พ.ประเวศ วะสี เป็นผู้จุดก่อน เนื่องจากเป็นผู้โอบอุ้มอสรพิษเข้ามาบริหารประเทศ ดังนั้น พ.ต.ท.ทักษิณจะต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีนิ่มนวลกว่านี้ ไม่เช่นนั้นจะไล่ออกจากการบริหารประเทศด้วยสันติวิธี ซึ่งหากไล่ด้วยสันติวิธีไม่ได้ผล ก็จะทำต่อไปด้วยความเข้มแข็ง

เพื่อให้สังคมเป็นสังคมแห่งความรู้ นอกจากการไม่มีอคติ 4 คือ ฉันทาคติ โทสคติ โลภคติ และโมหคติแล้ว ผู้บริหารประเทศจะต้องมีปัญจธรรม 3 ประการ คือ ละตัณหา ความทะยานอยาก เช่น การอยากรวยไม่รู้จบ เอาบ้านเมืองมาใช้เพื่อสนองความอยากรวยของตนเอง ละมานะความถือว่าตนเองเป็นคนที่ดีที่สุด เก่งที่สุด ต้องฟังคนอื่นๆ และละทิฐิ ความเห็นผิด ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดความสว่างไม่ได้ และหากเราเห็นใครถูก ไม่มีปัญจธรรม ครอบงำก็ให้สงสาร อย่าไปเกลียดเขา ให้รักเขาเหมือนรักหมาที่บ้าน
มติชน วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9743

"ธีรยุทธ-ส.ศิวรักษ์" วิพากษ์"สังคมความรู้" อะไรชักใยอยู่เบื้องหลัง?
 

  


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 18 มกราคม 2011, 10:11:27 AM
ผมคิดว่าโดยจิตวิญญาณของพวกเราไม่ค่อยมีใครอยู่เฉยหรอก   อย่างไรก็ต้องเข้าร่วมหรือมีส่วนในการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่แล้ว

ดังนั้นจึงไม่ค่อยเห็นด้วยกับที่ว่า เวลามีการแลกเปลี่ยนกันทางความคิดทฤษฎีทีไร   ต้องมีคนเข้ามาบอกว่า   "อย่าเถียงกัน  ไปปฏิบัติกันดีกว่า  ให้การปฏิบัติเป็นตัวตัดสิน"

ก็เมื่อมีช่องทางให้แลกเปลี่ยนแบบสมัยใหม่แล้ว   ก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ให้เต็มที่   เพราะรูปแบบนี้ไม่ต้องขี่รถตระเวณไปเปิดหน่วยศึกษาให้เสียเวลากัน   ใครว่างก็เปิดเข้ามาอ่าน เข้ามาคุย  

นี่เป็นการยกระดับความเข้าใจหรือการสรุปประสบการณ์จากการปฏิบัติไปอีกระดับหนึ่ง

แลกเปลี่ยนแล้วเข้าใจร่วมกันได้หรือไม่   ยังไม่ใช่สิ่งสำคัญ   สำคัญอยู่ที่ว่าได้มีการแลกเปลี่ยนหรือได้มีการอ่านสิ่งที่คนอื่นเขียนมาหรือไม่   แค่นี้ก็ถือว่าบรรลุแล้ว

เพราะการปรากฏของข้อความที่นี่ก็เท่ากับได้เผยแพร่สิ่งที่กำลังมีคนคิดและทำไปในวงกว้าง   ไม่ใชjพอเห็นแย้งกันก็รีบบอกว่า "อย่าเถียงกัน"  มาทำให้การแลกเปลี่ยนต้องยุติไปเสีย

เพราะอย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกัน   แค่คนที่ไม่เห็นด้วยหรือมีแง่มุมอื่นที่ต่างไป   เขียนออกมา   ก็เท่ากับว่าเขาได้อ่านที่เราเขียนไป    แค่นี้ก็นับว่าการเปิดหัวข้อประสบความสำเร็จแล้ว  


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 18 มกราคม 2011, 10:23:16 AM
http://www.dragon-press.com/content-แบบอย่างของวิญญูชนคนโบราณ1522548-4-5620-83326-1.html   (http://www.dragon-press.com/content-แบบอย่างของวิญญูชนคนโบราณ1522548-4-5620-83326-1.html)

แบบอย่างของวิญญูชนคนโบราณ

ดร.สุวินัย  ภรณวลัย"ถ้าหัวใจของมนุษย์ไม่สื่อสารกัน สรรพสิ่งย่อมไม่สมานฉันท์"(วาทะของคนโบราณ)


ปัญหาความเสื่อมทรามตกต่ำทางศีลธรรม และจิตใจของผู้คนในสังคมไทยทุกวันนี้ที่นับวันยิ่งรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีนั้น ด้านหนึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เพราะ "ผู้คน" "ผู้ใหญ่" และ "ผู้นำ" ในปัจจุบันไม่อาจเป็น แบบอย่างได้ นั่นเอง คนในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาวจึงเติบโตขึ้นอย่างสับสน อย่างขาดบรรทัดฐานทางคุณค่าคุณธรรมบางอย่างในการเรียนรู้ ในการเข้าใจชีวิตซึ่งสำคัญมากเหลือเกิน


เอาง่ายๆ อย่างแค่คำถามเบื้องต้นที่ว่า อะไรคือการศึกษา การเรียนรู้ ทำไมเราต้องไปโรงเรียน ต้องเรียนวิชาต่างๆ มากมาย และทำไมต้องสอบแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตาย ก็เป็นคำถามที่ครู นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนนับล้านคนในประเทศนี้ต้องเคยตั้งคำถามหรือเคยตอบกับตัวเองกันมาบ้างแล้ว แต่แน่ใจหรือว่า คำตอบที่พวกเขาตอบกับตัวเองหรือฟังจากปากของคนอื่นนั้น ถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอแล้ว แน่ใจแล้วหรือว่าคนเราจำเป็นต้องเรียนหนังสือเพื่อให้สอบได้ มีงานทำ จะได้แต่งงานมีครอบครัวที่มั่นคงเท่านั้น


ผู้เขียนเห็นว่า สังคมเราควรมองการศึกษา การเรียนรู้ด้วยแง่มุมที่เชื่อมโยงกับชีวิตทั้งหมดอย่างเป็นองค์รวม และบูรณาการ แล้วจะเห็นได้เองว่า การงาน อาชีพ รายได้ การมีครอบครัว เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตที่การศึกษาช่วยให้ได้มาเท่านั้น แต่ ตัวชีวิตเองเป็นอะไรที่มากกว่านั้น และมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น ซึ่งการศึกษา การเรียนรู้อย่างบูรณาการจะสามารถช่วยให้เราเข้าใจชีวิตในขอบเขตที่กว้างไกลกว่าเดิมได้


เพื่อการนี้ การศึกษาเรียนรู้ แบบอย่างแห่งภาวะผู้นำของวิญญูชนคนโบราณ นั้นทรงคุณค่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่หาแบบอย่างที่ดีได้ยากเย็นเหลือเกินนี้


วิญญูชนคนโบราณ นั้นเชื่อมั่นว่า ในโลกนี้ชีวิตนี้ไม่มีสิ่งใดสูงค่ากว่าการรู้แจ้งในธรรม และ ไม่มีสิ่งใดงดงามกว่าคุณธรรม ในอดีตกาลคนธรรมดาที่ยากไร้แต่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ยามตายไปยังได้รับการยกย่องสรรเสริญตลอดมาด้วยคุณธรรมของเขา ขณะที่ผู้มีอำนาจจำนวนไม่น้อยถึงตายไปแล้วก็ยังถูกสาปแช่งตลอดมา เพราะปราศจากคุณธรรม เพราะฉะนั้น วิญญูชนคนโบราณจึงทุกข์ร้อนเมื่อพร่องคุณธรรม แต่มิเคยทุกข์ร้อนเมื่อปราศจากอำนาจ และยศศักดิ์


เหตุที่ วิญญูชนคนโบราณ สามารถธำรงสภาวะจิตเช่นนี้ได้ก็เพราะ พวกเขาใฝ่รู้ในการศึกษาบ่มเพาะคุณธรรมโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความกลัว พวกเขาจึงมีปัญญาความสามารถที่จะคิดด้วยความรู้สึกอิสระปราศจากความกลัวใดๆ ทำให้ พวกเขาสามารถเข้าถึงความเรียบง่าย ความเต็มอิ่ม ความล้ำลึก และความน่ารักของชีวิตได้ง่ายกว่าคนสมัยนี้ พวกเขารู้ดีและมองทะลุซึ้งถึงความจริงที่ว่า ความทะเยอทะยานในการแสวงหาอำนาจให้แก่ตนเองอย่างไม่รู้จักพอของผู้มีอำนาจ คือต้นตอที่สร้างความเขลา ความสับสนขึ้นในสังคมนี้ เพราะมันทำให้ผู้คนต่างกลายเป็นศัตรูคู่แข่งของกันและกัน และทำให้ต่างฝ่ายต่างก็ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดสะดวกสบายของตนเป็นสำคัญ สังคมจึงต้องแตกแยกด้วยความเชื่อที่ขัดแย้งกัน มีการแบ่งเขาแบ่งเรา อย่างโง่เขลา อย่างต่ำช้า และอย่างโหดร้าย


นี่คือ โลกที่ผู้มีอำนาจทั้งหลายที่เป็น "ผู้ชนะ" สอนให้พวกเราต้องทนอยู่กับมัน และหวังให้ผู้คนส่วนใหญ่คล้อยตามอย่างว่าง่าย


วิญญูชนคนโบราณซึ่งเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ใฝ่เรียนรู้ที่แท้จริงด้วยจิตใจที่เป็นอิสรเสรี ย่อมกระตุ้นเตือนผู้คนให้มีสติให้ได้คิดว่า คนเราควรมีชีวิตอยู่อย่างมีปัญญา และเข้าใจโลกอย่างถึงแก่นแท้ของสัจธรรมโดยไม่คล้อยตามมัน อย่างกล้าปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่ (สังคมเก่า) และกล้าปฏิเสธความทะเยอทะยาน ความโลภอันเป็นรากฐานของสังคมสมัยนี้ โดยมีชีวิตอยู่เพื่อทำให้สิ่งที่ตัวเองรัก และรักในสิ่งที่ตัวเองทำด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมดของตัวเองเท่านั้น


สำหรับ วิญญูชนคนโบราณ แล้ว ไม่ว่าจะเรียนศาสตร์หรือศิลปะแขนงใดก็ตาม พวกเขาจะตระหนักอยู่เสมอว่า การเรียนรู้ศาสตร์และศิลปะใดๆ ของพวกเขานั้น ไม่อาจสำเร็จได้ในหนึ่งวัน เมื่อกลางวันไม่เพียงพอ พวกเขาจะพากเพียรต่อในตอนกลางคืน พวกเขาจะมานะพยายามด้วยความบากบั่นหมั่นสั่งสมวิชาความรู้ในศาสตร์และศิลปะแขนงต่างๆ ด้วยใจรัก จนเวลาผ่านพ้นจากเดือนเป็นปี ทำให้ การเรียนรู้ และ การเติบโตทางจิต ของเขาพัฒนาเคียงคู่กันไปอย่างเป็นธรรมชาติ


กระบวนการเรียนรู้ของวิญญูชนคนโบราณนั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างสัตย์ซื่อ และอ่อนน้อมถ่อมตน ปราศจากความทะเยอทะยาน เพราะพวกเขาถือว่า การเรียนรู้โดยตัวมันเองนั้น เป็นมรรคอันสูงส่งอยู่ในตัวอยู่แล้ว พวกเขาเรียนรู้สรรพวิชาเพื่อเข้าถึงความรู้แจ้งที่สมบูรณ์ เพราะพวกเขาเคยประจักษ์จากแบบอย่างที่มีอยู่จริงของ "ครู" ของพวกเขามาบ้างแล้วว่า เมื่อเข้าถึงความรู้แจ้งแล้ว กาย จิต วิญญาณของคนผู้นั้นจะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว ลมหายใจของผู้นั้นจะแผ่วเบาเสมอ สีหน้าของผู้นั้นจะแจ่มใส เปี่ยมด้วยความมีสง่าราศี เต็มไปด้วยพลังชีวิต กายของผู้นั้นจะตั้งมั่น แข็งแกร่ง มีความคิดที่มั่นคง กระจ่างแจ้ง สะท้อนให้เห็นถึงดวงจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสตามธรรมชาติ


วิญญูชนคนโบราณนั้น สั่งสอนกันต่อมาเป็นทอดๆ ว่า "ถ้อยคำที่เอื้อนเอ่ยได้ แต่ไม่อาจปฏิบัติได้นั้น ไม่กล่าวเสียเลยจะดีกว่า" แนวทางที่ระมัดระวังและอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นนี้จึงมักถูกมองข้ามไปโดยคนส่วนใหญ่สมัยนี้ที่ถูกครอบงำโดยลัทธิการตลาด และการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงพาณิชย์ วิถีแห่งการเรียนรู้แบบวิญญูชนคนโบราณจึงมีการเผยแพร่อยู่ในวงจำกัด


มรรคาของคนทั่วไป กับ มรรคาของวิญญูชนคนโบราณ นั้นแตกต่างกัน มรรคาของคนทั่วไป นั้น คล้ายแม่น้ำลำคลอง เทือกเขา ลำธาร หุบเขาแมกไม้ที่ แต่ละสิ่งหล่อเลี้ยงเฉพาะตนเองเท่านั้น หาได้รู้จักสิ่งภายนอกซึ่งสมบูรณ์อยู่ในทุกสรรพสิ่งไม่ ขณะที่ มรรคาของวิญญูชนคนโบราณ นั้น ดุจแผ่นฟ้าและพสุธาที่ หล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง และไม่มีสิ่งใดที่ไม่ได้รับการเกื้อหนุนโดย "อภิมรรค" นี้ แต่จะว่าไปแล้ว มรรคาทั้งสองนี้ก็หาได้แปลกแยกเป็นเอกเทศกันโดยสิ้นเชิงก็หาไม่ มันต่างกันเพราะความลึกซึ้งหรือความตื้นเขินแห่งการตระหนักรู้ และต่างกันที่ ระดับจิต ที่ต่ำสูงกว่ากันเท่านั้น แต่ทั้งหมดล้วนกำลังวิวัฒนาการอยู่ในกระแสธารใหญ่แห่งชีวิตของ จักรวาฬ (Kosmos)


ยามใดที่วิญญูชนคนโบราณดู ความเป็นไปของบ้านเมือง พวกเขาจะดูว่า ขณะนี้ในบ้านเมืองมีสัญญาณแห่งความอัปมงคล 5 ประการ เกิดขึ้นหรือไม่ สัญญาณแห่งความอัปมงคลที่ว่านั้น ได้แก่

(1) ทำร้ายผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ถือว่าเป็น อัปมงคลต่อร่างกาย

(2) ไม่ดูแลผู้อาวุโสผู้ชรา แต่เอาใจเด็กเยาวชนมากไปจนเคยตัวเสียนิสัย ถือว่าเป็น อัปมงคลต่อครอบครัว

(3) ผู้มีอำนาจหลีกห่างนักปราชญ์ ช่วงใช้แต่คนถ่อย ถือว่าเป็น อัปมงคลต่อชาติบ้านเมือง

(4) ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ส่วนผู้เยาว์ก็ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ถือว่าเป็น อัปมงคลต่อวัฒนธรรมประเพณี

(5) ปัญญาชนนักปราชญ์แฝงตัวเร้นกาย ขณะที่คนโฉดเขลากุมอำนาจบริหารบ้านเมือง ถือว่าเป็น อัปมงคลต่อฟ้าดิน


การขจัดความเป็นอัปมงคลต่างๆ เหล่านี้ กับการกอบกู้แบบอย่างของวิญญูชนคนโบราณในทุกมิติของปัจเจก ครอบครัว วัฒนธรรม และประเทศชาติ จึงเป็นเรื่องเดียวกัน และควรจะเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับสังคมนี้เสียด้วยหากต้องการพัฒนาสังคมนี้ไปสู่ สังคมความรู้ และ สังคมแห่งการเรียนรู้ ที่แท้จริง

 


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 18 มกราคม 2011, 10:31:22 AM
http://www.dragon-press.com/content-การบูรณาการสังคมคนสูงวัยกับสังคมความรู้2222548-4-5620-83327-1.html   (http://www.dragon-press.com/content-การบูรณาการสังคมคนสูงวัยกับสังคมความรู้2222548-4-5620-83327-1.html)

การบูรณาการ "สังคมคนสูงวัย" กับสังคมความรู้

ดร.สุวินัย  ภรณวลัย"...นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนมากกว่าประชากรเด็ก"(นิตยสารนิวสวีก)


วิสัยทัศน์เชิงบูรณาการ เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศนี้อย่างรอบด้าน เพื่อมุ่งไปสู่ สังคมความรู้ ในอีกสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้านี้จะไม่สมบูรณ์เลย หากพวกเรามิได้ตระหนักเสียแต่ตอนนี้ว่า ขณะนี้เมืองไทยของเรากำลังเดินหน้าไปสู่สังคมที่มีคนสูงวัยมากขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า สังคมความรู้ ที่เมืองไทยกำลังวิวัฒนาการไปสู่นั้น มันจะปรากฏขึ้นเคียงคู่กับ การกลายเป็นสังคมคนสูงวัย ของประเทศนี้


แม้ว่าอีก 5 ปีหลังจากนี้ สัดส่วนของประชากรวัยทำงาน (อายุ 23-45 ปี) จะยังเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่หลังจากนั้นเป็นต้นไป สัดส่วนนี้จะค่อยๆ เริ่มลดลง ซึ่งหมายความว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ สังคมคนสูงวัย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นที่คาดกันว่า ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 12 ล้านคน ขณะที่เด็กเกิดใหม่กลับลดลง โดยที่ในปี พ.ศ. 2558 คาดกันว่า ประชากรในวัยเด็กอายุระหว่าง 0-14 ปีจะลดลงจากร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 20.2 เท่านั้น


ปัจจุบันนี้ คนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น หญิงไทยมีอายุเฉลี่ย 74.9 ปี ชายไทยมีอายุเฉลี่ย 69.9 ปี ซึ่งหมายความว่า อายุคนไทยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 70-75 ปี หลังจากเกษียณอายุ 60 ปีแล้ว ก็ยังต้องมีชีวิตยืนยาวอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย 10-15 ปีก่อนจะตายไป


ปัญหาคนสูงวัย ที่เป็น เรื่องเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง ที่เรื้อรังมานานแล้ว สำหรับประเทศนี้ คือการที่ ในปัจจุบันยังมีคนไทยกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ หรือ 32.8 ล้านคน ที่ยังไม่มีหลักประกันเรื่องรายได้ หากคนเหล่านี้เข้าสู่วัยชราภาพในอีกสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้า มิได้หมายความว่า คนเหล่านี้ต้องรอวันตายอย่างไร้อนาคตดอกหรือ?


หลักประกันสังคมสำหรับคนไทยที่สูงวัยวันนี้มีแค่ 3 ระบบเท่านั้น และครอบคลุมจำนวนประชากรแค่ 9.2 ล้านคนเท่านั้น คือระบบการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับคนสูงวัยที่ยากจน ซึ่งช่วยได้แค่ 4 แสนคน ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการจำนวน 1.8 ล้านคน และระบบประกันสังคมจำนวน 7 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2545)


ปัญหาเร่งด่วนสำหรับคนไทยวันนี้ ที่ต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมคนสูงวัยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ก็คือ เราจำเป็นต้อง "ส่งเสริมการออม" เพื่อเป็นหลักประกันและการใช้จ่ายในอนาคตและในยามแก่ตัว ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่กลับถูกละเลยที่สุดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การนำของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่สนับสนุนให้ประชาชนใช้เงินอนาคตเพื่อตอบสนองความอยากบริโภคในปัจจุบัน โดยผลัดการใช้หนี้ไปสู่อนาคต


การกลายเป็นคนสูงวัยของผู้คนจำนวนมากๆ ย่อมมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการบริโภคโดยรวมของประเทศอย่างแน่นอน เพราะคนที่อยู่ในช่วงการบริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยหนุ่มสาวและวัยทำงาน ส่วนคนสูงวัยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบริโภคมาก เนื่องจากมีปัจจัยสี่ครบอยู่แล้วจึงไม่ค่อยใช้จ่าย หรือหากเป็นคนสูงวัยที่ยากไร้ก็ไม่มีกำลังซื้ออยู่แล้ว ดังนั้น การกลายเป็นสังคมคนสูงวัยของสังคมไทยในอนาคตอันใกล้นี้ จึงย่อมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญแน่นอน


ปัญหาคนสูงวัยยังสามารถจำแนกได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ระหว่าง กลุ่มคนสูงวัยที่ยากจนและโดดเดี่ยว ซึ่งจะมีจำนวนเป็นสิบล้านคนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า กับ กลุ่มคนสูงวัยที่มีการศึกษาและมีเงิน ซึ่งก็จะมีจำนวนหลายล้านคนเช่นกัน


สำหรับกลุ่มคนสูงวัยที่ยากจนและโดดเดี่ยว คนกลุ่มนี้จำเป็นต้องพึ่งระบบสวัสดิการสังคมของรัฐเป็นหลัก และถ้าเป็นไปได้ก็คงต้องพึ่งพาระบบเครือญาติและชุมชนที่ยังมีความเข้มแข็งอยู่มาคอยเกื้อกูลดูแลแทนรัฐ การที่จะคาดหวังต่อกลุ่มคนสูงวัยกลุ่มนี้ให้มีคุณูปการต่อการสร้างสรรค์ "สังคมความรู้" และ "การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงลึก" คงเป็นไปได้ยาก


ซึ่งตรงกันข้ามกับ กลุ่มคนสูงวัยที่มีการศึกษา และมีเงิน ผู้เขียนมีความเห็นว่า คนกลุ่มนี้ (อย่างเช่น กลุ่มคนรุ่น 14 ตุลาฯ ในอีกสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้า) สามารถมีคุณูปการอย่างสูงต่อการพัฒนาสังคมความรู้ขึ้นมาในประเทศนี้ โดยผ่านการยกระดับจิตหรือการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเชิงลึกของพวกเขา เพราะคนกลุ่มนี้มีศักยภาพมากกว่ากลุ่มอื่นทั้งหมด ในสังคมนี้ที่จะยกระดับจิตสำนึกของตนไปสู่ จิตสำนึกเชิงบูรณาการ (integral awareness) ซึ่งเป็นระดับจิตที่สำคัญในการชี้นำและผลักดันการปฏิรูปเชิงบูรณาการในประเทศนี้


กลุ่มคนสูงวัยที่มีการศึกษาและมีเงินกลุ่มใหญ่หลายล้านคนนี้จะกลายเป็น พลังหลักในการขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคตอันใกล้ อย่างที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อน เพราะพวกเขาจะกลายเป็น คนสูงวัยที่ไม่ยอมแก่ พวกเขายังไม่ยอมเฉื่อยชาที่ใช้ชีวิตแบบซังกะตายอยู่ไปวันๆ เพื่อรอวันตายเหมือน คนแก่ในอดีต พวกเขา แค่สูงวัยขึ้นแต่ยังไม่คิดว่าตัวเองแก่เฒ่าจนใช้การไม่ได้ พวกเขาตระหนักดีในตนเองว่า พวกตนมีประสบการณ์ในชีวิตมากมาย การศึกษาก็สูง มีปัญญาในการใช้ชีวิต มีเงินมาก และมีเวลามากด้วย พวกเขาเหล่านี้จะกลายเป็นเป้าหมายใหม่ที่สำคัญของนักการตลาด เพื่อการบริโภคสินค้าและบริการอย่างไม่ต้องสงสัย แต่จะมี ผู้สูงวัยที่มีปัญหาและมีเงินจำนวนไม่น้อย ที่จะไม่ตกหลุมพรางแห่งกับดักของพวกนักการตลาดเจ้าเล่ห์เหล่านี้


พวกเขาเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่มักเริ่มค้นพบตัวเองตั้งแต่วัยกลางคน แต่ด้วยภาระหน้าที่ทางการงานในตอนนั้น ทำให้ยังไม่มีเวลาพอที่จะทำในสิ่งที่หัวใจของตนเองเรียกร้องปรารถนาได้ แต่ มันจะไม่ใช่เช่นนั้นอีกต่อไป เพราะ พวกเขาจะหันมาประเมินสิ่งที่พวกเขาต้องการจากชีวิตที่ยังเหลืออีกหลายปีใหม่ เพราะพวกเขาตระหนักได้ดีแล้วว่า การมีอายุยืนขึ้นหมายความว่ามีเวลามากขึ้น ทำให้พวกเขาคิดถึงสิ่งที่พวกเขาอยากจะทำจริงๆ กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่มากขึ้น


คนสูงวัยบางคนอาจกลับเข้าไปเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยใหม่ บางคนอาจเรียนศิลปะ บางคนอาจเรียนดนตรี บางคนอาจเรียนภาษาต่างประเทศ บางคนอาจเรียนหมากล้อม บางคนอาจฝึกมวยจีน-ชี่กง-โยคะ บางคนอาจเขียนหนังสือ แปลวรรณกรรม บางคนอาจฝึกสมาธิ บางคนอาจบวช บางคนอาจทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม หรือบางคนอาจทำหลายๆ อย่างข้างต้นพร้อมๆ กัน โดยสิ่งที่พวกเขาจะเรียนรู้ในช่วงสูงวัยนี้ มักเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ได้เรียนรู้มาก่อนในช่วงที่ยังหมกมุ่นกับการทำมาหากิน หรืออาจเคยสนใจแต่ไม่มีเวลาฝึกฝนเต็มที่ เพราะฉะนั้น การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ ของกลุ่มคนสูงวัยกลุ่มนี้มันจะไปส่งเสริมความเป็น "พหุปัญญา" ของพวกเขา ซึ่ง ภูมิปัญญาบูรณาการ มองว่า มันเอื้ออำนวยให้เกิดการวิวัฒนาการทางจิต หรือการยกระดับทางจิตของกลุ่มคนสูงวัยกลุ่มนี้ให้ไปสู่ระดับจิตแบบพหุนิยม หรือสูงกว่านั้นได้อย่างไม่ลำบากนัก


จึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้า สังคมนี้จะมีกลุ่มคนสูงวัยที่มี ระดับจิตขั้นสูง ในระดับ พหุนิยม มากที่สุดเป็นประวัติการณ์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ ซึ่งย่อมส่งผลสะเทือนต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ในทุกมิติอย่างแน่นอน


ปัจจุบันนี้ เราสามารถเห็นแนวโน้มของ "ว่าที่ คนสูงวัยในอีกสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้านี้ ที่เป็น "คนดัง" ของประเทศนี้หลายคนที่เริ่มขยายพรมแดนแห่งการเรียนรู้ของตนในทิศทางที่เป็น "พหุปัญญา" มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น


คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ CEO แห่งเซเว่น-อีเลฟเว่น นักบริหารมืออาชีพระดับต้นๆ ของประเทศนี้ ปัจจุบันนอกจาก หมากล้อม ที่เขาหลงใหลเป็นชีวิตจิตใจแล้ว เขายังเริ่มเรียนชี่กงและมวยไท้เก๊กอีกด้วย


ยุค ศรีอารยะ หรือ ดร.เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ แห่งวิถีทรรศน์ นักวิชาการอิสระชื่อดังก็เริ่มหันมาฝึกฝนชี่กงและสมาธิด้วยตนเอง และเขียนหนังสือในแนวนี้ออกมา นอกเหนือไปจากงานเขียนหนักๆ อย่างเรื่อง ระบบโลก และโลกาภิวัตน์ อาจารย์ธีรยุทธ บุญมี "ขาประจำ" ชื่อดัง ซึ่งนอกจากจะวิจารณ์การเมืองอย่างแหลมคมแล้ว เป็นที่ทราบกันดีว่า เขาชอบเขียนภาพสีน้ำในยามว่าง เป็นต้น


พื้นฐานของ สังคมความรู้ นั้น มาจาก พหุปัญญา ในขณะที่ระบบการศึกษาในปัจจุบันของเรา ยังให้ พหุปัญญา (ปัญญาทางกาย, ปัญญาทางดนตรี, ปัญญาทางศิลปะ, ปัญญาทางภาษา, ปัญญาทางตรรกะ, ปัญญาทางมนุษยสัมพันธ์, ปัญญาในการทบทวนตัวเอง และปัญญาในการปรองดองกับธรรมชาติ) แก่ลูกหลานเราได้ไม่ครบถ้วนเช่นนี้ บางทีพหุปัญญาอาจจะเกิดขึ้น และงอกงามขึ้นในสังคมนี้ได้ โดยผ่านบทบาทของกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มนี้ก็เป็นได้ในการเผยแพร่องค์ความรู้เชิง "พหุปัญญา"
 


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 18 มกราคม 2011, 10:53:36 AM
http://www.oknation.net/blog/rinyabhatr/2009/06/22/entry-1   (http://www.oknation.net/blog/rinyabhatr/2009/06/22/entry-1)

บทที่ 1 สังคมสารสนเทศสู่สังคมความรู้ (พัฒนาการสังคม 5 ยุค)

Posted by TheGiver , ผู้อ่าน : 921
, 19:04:39 น.   


บทนี้อาจารย์ต้องการให้เรามองเห็นภาพเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง ตั้งแต่สังคมเกษตรกรรมจนถึงสังคมแห่งอนาคตคือ สังคมทุนทางปัญญา ว่ามันมีพัฒนาการมาอย่างไร เรากำลังอยู่ตรงไหน และเรากำลังจะเคลื่อนไปตรงไหน และเรายังต้องทราบอีกว่า ยุคเศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคตมีลักษณะอย่างไร

นี่เป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องจับจุดให้ได้หลังจากที่อ่านบทนี้จบ


โดยหลักการที่อาจารย์นำมาใช้ทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ
แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดย Alvin Toffler ในหนังสือ คลื่นลูกที่ 3


แนวคิดเรื่องการจัดการนวัตกรรมจนถึงการจัดการทุนทางปัญญาบีมจะทำการเชื่อมโยงความรู้ในบทเรียนให้เพื่อนๆเห็นภาพและเข้าใจบทเรียนมากขึ้นนะ โดยข้อมูลบางอย่างก็นำมาจากเว็บไซท์อื่นๆมาเพิ่มเติม โดยในบล็อกนี้จะพูดถึงแนวคิดในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นไปที่ปัจจัยสำคัญที่เป็นฐานในการผลิตของยุคต่างๆ และการเชื่อมโยงด้านองค์ความรู้ของแต่ละยุคจนถึงปัจจุบันAlvin Toffler มีแนวคิดว่า โลกกำลังสิ้นสุดยุคอุตสาหกรรมและเข้าสู่สังคมข้อมูลข่าวสารและสังคมแห่งความรู้ โดยได้ลำดับพัฒนาการสังคมมนุษย์ออกเป็น 5 ขั้น ซึ่งแต่ละขั้นก็จะมีเหตุปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องมาจากยุคเดิม เหมือนกับวัฎวักรการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ เขาจึงได้ใช้คำว่า "คลื่น" เพราะมันหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงระลอกใหญ่และมันจะจางหายไปโดยมีระลอกใหม่เกิดมาแทนที่

คลื่นลูกที่ 1 เกษตรกรรม มีลักษณะคือ จากมนุษย์เร่ร่อน ก็เริ่มลงหลักปักฐาน "สร้างสมความรู้ด้านการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์" เพื่อยังชีพ มีที่ดินเป็น "ฐานการผลิต" ผลิตตามความจำเป็นของชุมชน (เอาไว้ใช้เอง) จึงทำให้เศรษฐกิจมีลักษณะกระจาย ทำของใครของมัน มื่อเวลาผ่านไป การลงหลักปักฐานนี้ทำให้คนสามารถผลิตของยังชีพตอบสนองความต้องการของตนได้มากกว่าแต่ก่อนตอนร่อนเร่ ทำให้มีเวลาเอาไปพัฒนาวัฒนธรรมและมีเวลาในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากขึ้น จึงเกิดเป็นอารยธรรมใหญ่ๆ ขึ้น เช่น ในอินเดีย จีน โรมัน และยุโรป แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในด้านการผลิตประดิษฐกรรมที่มีความซับซ้อนและยังขาดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์


คลื่นลูกที่ 2 อุตสาหกรรม เกิดจากจุดเริ่มต้นที่ว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษใน ค.ศ. 1760 โดยมีการนำเอาเครื่องจักรไอน้ำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องจักรทอผ้าและใช้ถ่านหินเป็นพลังงานทางการผลิต การที่ประเทศอังกฤษประสบความสำเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้แก่อังกฤษอย่างมหาศาล (ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=pcgamezip&month=07-2008&date=14&group=8&gblog=6)
หลังจากนั้น ก็ได้มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตอย่างกว้างขวาง ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพมาเป็นการผลิตเพื่อการค้าและการส่งออกมากขึ้น ลัทธิจักรวรรดินิยมได้แพร่หลายเพราะประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องการวัตถุดิบและตลาดรองรับสินค้า เพื่อให้อุตสาหกรรมภายในประเทศตัวเองขยายตัว แรงงานจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยไปเป็นกรรมกรเพิ่มมากขึ้น เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากขึ้น องค์ความรู้ใหม่ๆได้เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การค้า การขนส่ง และยังมีองค์ความรู้ในด้านสังคมศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย เช่น รัฐศาสตร์ พาณิชย์ศาสตร์ รวมไปถึงการพัฒนาแนวคิดของระบบทุนนิยมและสังคมนิยมที่มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงอีกด้วย
คลื่นลูกที่ 3 เกิดขึ้นเมื่อมีการประดิษฐ์คิดค้นคอมพิวเตอร์ขึ้นได้ โดยเครื่องแรกจะมีขนาดใหญ่เท่ากับห้องหนึ่งห้อง ใช้หลอดสุญญากาศ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิวาเนีย (เอกสารคู่มือการเรียนรู้ครั้งที่ 2 Computer Systems ของ อ.ชุณหพงษ์ หน้า 2)
หลังจากนั้นเป็นต้นมา ทำให้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้นมากและรวดเร็ว ประกอบกับความพยายามในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันเพื่อการสื่อสารกัน กลายเป็นระบบเครือข่าย (network system) ทำให้ในยุคนี้เป็นยุคที่การผลิตและการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ มีความรวดเร็วมาก และเชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วโลก


เทคโนโลยีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ตหรือโทรคมนาคมทำให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลต่างๆกันบนระบบเครือข่าย ซึ่งนับวันเทคโนโลยีเหล่านี้ ราคาถูกลงเรื่อยๆ ทำให้คนเข้าถึงได้มากขึ้น ติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้น เกิดการหลั่งไหล เปลี่ยนผ่านข้อมูลอยู่เกือบตลอดเวลา
ดังนั้น องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในยุคนี้คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในแขนงอื่นๆ และองค์ความรู้ที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากยุคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้เกิดการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ได้อย่างกว้างขวาง บริษัทเล็กๆที่เงินทุนไม่มาก แต่ถ้าได้ครอบครองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพแล้ว ก็สามารถเอาชนะบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ไม่ยาก
แนวโน้มของอาชีพก็เปลี่ยนไป จากการผลิตที่ต้องอาศัยแรงงานเป็นหลักในยุคอุตสาหกรรม และอำนาจเป็นของนายทุน มาเป็น knowledge worker และผู้ทำอาชีพด้านบริการ นั่นคือ คนที่ตลาดแรงงานต้องการในสมัยนี้ จะเป็นคนที่มีความรู้ สามารถทำงานกับข้อมูลข่าวสารได้ดี ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการทำงานของตนเองได้ ซึ่งเป็นงานที่ใช้สมองมากขึ้น ใช้แรงน้อยลง ตามกฎ 80/20 และปัจจุบันนี้จะเห็นว่า นายทุนไม่ใช่ผู้กุมอำนาจคนเดียวในระบบเศรษฐกิจอีกต่อไป knowledge worker เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจต่างๆขององค์กรได้มากขึ้น ทำให้การทำงานเป็นแบบกระจายอำนาจมากขึ้น และเน้นการร่วมมือกันมากกว่าการสั่งการจากด้านบนเพียงอย่างเดียว
คลื่นลูกที่ 4 ยุคนวัตกรรม ภายใต้ระบบทุนนิยมและระบบการค้าเสรี ทำให้มีการแข่งขันกันอย่างสูง และความรู้ที่จะนำมาใช้ในการทำงานและการพัฒนาธุรกิจมีอยู่ทั่วไป ซึ่งผู้ที่รู้จักใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เดิมจะสามารถนำมาต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆได้ และทำให้เกิดการปกป้องนวัตกรรมของตนเองโดยการจดสิทธิบัตรหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ เพื่อให้นวัตกรรมที่ตนคิดค้นขึ้นมานั้นได้รับการคุ้มครอง และสินค้าหรือบริการที่จะอยู่ในตลาดได้อย่างยาวนาน ต้องลอกเลียนแบบได้ยาก
คลื่นลูกที่ 5 ยุคทรัพย์สินทางปัญญา ในยุคนี้ซึ่งต่อเนื่องมาจากยุคที่ 4 จะเป็นยุคที่การพัฒนาจะวัดจาก "ปริมาณทรัพย์สินทางปัญญา" และนอกจากนี้จะต้องมีการสนับสนุนการทำงานของ knowledge worker เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรมนุษย์แต่ละคน รวมไปถึงต้องมีความพยายามในการจัดการให้องค์ความรู้ที่จำเป็นอยู่กับองค์กรให้ได้

มีการจัดระเบียบความรู้ (ทุนทางปัญญา) ต้องมีสมรรถภาพในการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่และค้นคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการใช้งาน

สร้างองค์กรและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

เตรียมปัจจัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้

เน้นความรู้เกี่ยวกับ ทุนลูกค้า ทุนมนุษย์ และทุนโครงสร้าง เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้กับพนักงาน รวมไปถึงความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนาสินค้าและบริการ

ดังนั้น ในยุคนี้ จึงมีคนกล่าวไว้ว่า "Information & Knowledge is Power" ซึ่งใครจะมีความสามารถและความได้เปรียบมากกว่ากัน จะต้องตัดสินว่า ใครมีความสามารถในการจัดการกับความรู้และข้อมูลข่าวสาร และนำมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ของชีวิตและองค์กรได้มากกว่ากัน


ระบบสารสนเทศกำลังกลายเป็นหัวใจของระบบการผลิต การแลกเปลี่ยน การบริโภค และการบริหารองค์กร


สุดท้ายของบทความนี้ บีมจะสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการสังคม 5 ยุคสั้นๆดังนี้

คลื่นลูกที่ 1 ระบบเศรษฐกิจเน้นการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และสะสมองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม

คลื่นลูกที่ 2 ระบบเศรษฐกิจเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเครื่องยนต์กลไล และสะสมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การค้าขาย สังคมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การทหาร

คลื่นลูกที่ 3 ระบบเศรษฐกิจเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลและการสื่อสาร และมีการสะสมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบเครือข่าย

คลื่นลูกที่ 4 ระบบเศรษฐกิจเน้นการใช้ประโยชน์จากการสังเคราะห์ความรู้เดิมให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ หรือเรียกว่า "นวัตกรรม" เป็นยุคที่ใช้ประโยชน์จากความรู้เดิมนำมาทำสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการมากขึ้น

คลื่นลูกที่ 5 ระบบเศรษฐกิจเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกิดขึ้นมาจากการจดทะเบียนปกป้องนวัตกรรมต่างๆที่ได้จากยุคที่ 4 ซึ่งในยุคนี้ ใครมีทรัพย์สินทางปัญญามากกว่ากัน และสามารถจัดระบบและนำมาใช้ประโยชน์ ใช้แก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจหรือปัญหาต่างๆได้มากกว่า ก็ย่อมจะมีการพัฒนามากกว่า


ดังนั้น นับแต่นี้เป็นต้นไป สารสนเทศและความรู้ จะกลายเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
 
 


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 18 มกราคม 2011, 11:22:16 AM


คลื่นลูกที่สาม (The Third Wave)
posted on 13 Feb 2007 11:13 by shuriken  in Article วิสัยทัศน์ประเทศไทย \"The Future of Thailand หรืออนาคตประเทศไทย\" ของบริษัท สื่อดี จำกัด โดยนายอัลวิน ทอฟฟ์เลอร์
เจ้าของผลงานเขียน เช่น คลื่นลูกที่สาม(The Third Wave) อำนาจใหม่(Power Shift) และเป็นผู้บัญญัติศัพท์คำว่า Globalization ได้บรรยายสดผ่านดาวเทียมให้ชม


อนึ่ง การสัมมนาดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน จากเดิมที่เชิญนายปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ \"กูรู\" ด้านการบริหารจัดการ มาเป็นผู้บรรยาย แต่นายดรักเกอร์เกิดล้มป่วยกะทันหันหัวข้อที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อธุรกิจ วิถีชีวิต และสังคมของเรา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสร้างความซับซ้อนสับสน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยแท้ นับตั้งแต่เริ่มมีการปฏิวัติเทคโนโลยีข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งผมเรียกว่าเป็นคลื่นลูกที่ 3 นั้น จะเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มาก แม้จะเริ่มต้นเมื่อประมาณ 20 กว่าปีมาแล้ว แต่ผลกระทบยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สิ่งที่เราควรตระหนักก็คือ ความเร็วที่เพิ่มขึ้นและรูปแบบก็มีพลวัต มันมิใช่ภาพในแนวราบที่จะพยากรณ์อนาคตได้ง่ายๆ อีกทั้งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความผกผันอยู่ตลอดเวลา นั่นคือเหตุผลสำคัญที่ว่า ทำไมเราจึงต้องเตรียมรับมือกับมันอย่างท้าทาย

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีทำให้หลายประเทศเกิดจลาจล ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา โรคติดต่อ สิ่งสำคัญที่เราต้องยอมรับคือ การกระจายตัวของเทคโนโลยีไปในประเทศโลกที่สามและเอเชีย เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ไม่ว่าในจีน ญี่ปุ่น อินเดีย ไทย และมาเลเซีย ควรเตรียมตัวรับมือ แต่ก็พบว่าองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นยังไม่ทันการพัฒนาของเทคโนโลยี จนถึงปัจจุบันการศึกษาก็ยังเป็นธุรกิจที่ต้องปรับตัวมากจากการพัฒนาของเทคโนโลยี

ในด้านธุรกิจ เทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตใหม่ ทำให้รูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมสับสนยุ่งเหยิงยิ่งขึ้น ผู้บริหารองค์กรต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน ต้องสร้าง \"เครือข่าย\" เพื่อช่วยให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างคล่องตัว และตัดสินใจได้รวดเร็วเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

Resyncronization อาจเป็นเรื่องยากต่อการทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดการผสมระหว่างหน่วยงานเล็กๆ แต่ละหน่วย ผสานตลาดเล็กๆ แต่ละตลาดเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม การผสานความร่วมมือดังกล่าว ยังคงเป็นรูปแบบที่ต้องศึกษากันต่อไป

รูปแบบการผลิตในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเป็นคลื่นลูกที่ 2 นั้น ก่อให้เกิดการพลิกกลับของกระบวนการผลิตที่เรียกว่า Massification หรือการผลิตสินค้าจำนวนมาก เพื่อประหยัดต้นทุน แต่ปัจจุบันต้องเปลี่ยนมาเป็น Demassification หรือการผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มเล็กๆ เช่น การผลิตรถยนต์ฟอร์ดในยุคก่อน ถือเป็นระบบ Mass ที่ผลิตรถสีเดียวแบบเดียวจำนวนมากๆ แต่ปัจจุบันความต้องการหลากหลายขึ้น Demass ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ทำให้เกิดรถในแบบและสีสันต่างๆ ตอบสนองตลาดที่แยกย่อยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย

ในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน อเมริกายุคเก่ามีสถานีโทรทัศน์ให้เลือกชมเพียง 3 สถานีใหญ่ แต่ปัจจุบันมีกว่า 100 ช่อง เพื่อเป็นทางเลือกมากขึ้น ธุรกิจอื่นๆ ก็ต้องหันมาทำความเข้าใจวิธีการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตลาดเฉพาะกลุ่มเล็ก ซึ่งหากธุรกิจสามารถครองตลาดกลุ่มเล็กๆ ได้หลายกลุ่ม ก็เท่ากับได้ครองตลาดเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

ในสังคมอเมริกัน เราพอมองเห็นผลกระทบที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนจากยุคคลื่นลูกที่ 1 สังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท ครอบครัวใหญ่ อาศัยรวมกัน เพื่อช่วยกันทำการเกษตร เมื่อมาสู่คลื่นลูกที่ 2 ระบบอุตสาหกรรมทำให้ขนาดครอบครัวเล็กลง แต่ละคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ การแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อเข้าสู่คลื่นลูกที่ 3 ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก หน่วยย่อยทางธุรกิจหรือสังคมก็จะมีบทบาทชัดเจนมากขึ้นด้วย

เช่นเดียวกับการแบ่งงานกันทำในหน่วยงานของภาครัฐ กระทรวง ทบวง กรม ที่ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง แต่โยงใยกันเป็นเครือข่าย การปรับโครงสร้างธุรกิจในอนาคต ก็จะออกมาในรูปของเครือข่าย(network) มากขึ้นเช่นกัน

การมองภาพความเปลี่ยนแปลง อย่าไปมองที่จุดใดจุดหนึ่ง แต่ต้องดูภาพรวมทั้งการเงิน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อาจรวมถึงศาสตร์และวิถีชีวิตด้วย เพราะการตัดสินใจของผู้บริหารต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้าน เพราะทุกอย่างเชื่อมต่อกันหมด ประเทศหนึ่งเกิดโรคติดต่อร้ายแรง ประเทศใกล้เคียงก็พลอยได้รับผลกระทบตามไปด้วย

แม้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นรวดเร็ว และการปรับตัวก็ต้องเร็วตาม แต่ก็ต้องปรับอย่างมีกลยุทธ์ ต้องรู้ว่าปรับเปลี่ยนเพื่อใคร เป้าหมายใด เหมือนการขึ้นเครื่องบินที่คุณต้องรู้จักเลือกสายการบิน และรู้ที่หมายที่จะไป

เทคโนโลยีนั้นพัฒนาไปบนฐานความรู้เป็นสำคัญ ประเทศไทยเองก็ต้องตอบรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเท่าทันด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝน เรียนรู้ เพราะมิฉะนั้นก็จะไม่สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

ในภูมิภาคเอเชียมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บางครั้งอาจเกิดการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรม เช่น คริสต์กับอิสลาม แต่ในความหมายของผม มิได้ชี้ไปที่ศาสนา หากแต่เป็นรูปแบบวิถีชีวิตมากกว่า การปะทะกันเหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มีเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน

สำหรับประเทศไทยกล่าวได้ว่า เป็นประเทศที่ผสมผสานระหว่างคลื่นลูกที่ 1 คลื่นลูกที่ 2 และคลื่นลูกที่ 3 ไปพร้อมๆ กัน เพราะไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ยังทำการเกษตร มีสภาพชีวิตเป็นครอบครัวใหญ่ รายได้ไม่มาก และทำงานตามฤดูกาล ในขณะเดียวกัน ไทยก็มีอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาด้วยเทคโนโลยี เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ การผลิตรถยนต์ และอื่นๆ ส่วนการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี ก็มีการศึกษาในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

ประเทศในโลกตะวันตกแตกต่างจากโลกตะวันออก เพราะมีช่องว่างทางด้านเทคโนโลยี แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า คลื่นลูกที่ 3 กำลังเกี่ยวข้องกับเราทุกคน

มีคนโต้แย้งว่า ความคิดใหม่และเทคโนโลยีใหม่ไม่ได้ช่วยขจัดปัญหาความยากจน ซึ่งผมไม่เห็นด้วย เทคโนโลยีอาจไม่ได้ช่วยให้คนจนเข้าถึงได้ เพราะเหมาะกับคนบางกลุ่ม แต่ก็เป็นเครื่องมือช่วยคลี่คลายปัญหาความยากจนได้ เช่น การนำเครื่องจักรไอน้ำมาใช้ในการพัฒนาเกษตรกรรมในโลกตะวันตก ก็สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น เกิดจากแปรรูปสินค้าเกษตร มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต สุดท้ายก็ส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ปัญหาความยากจนก็บรรเทาลง แม้ว่าจะไม่หมดไปก็ตาม

คุณจะพบว่าปัจจุบันคอมพิวเตอร์ชิปผลิตออกมาจำนวนหลายแสนล้านชิ้นทุกวันบนโลก และเพิ่มมากขึ้น เร็วขึ้นทุกปี จากชิปธรรมดา พัฒนามาเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ก้าวมาอีกขั้นเป็นดิจิตอล ใช้งานง่ายด้วยสวิตช์ปุ่มเปิดปิด ในประเทศไทย การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมีประมาณ 4.8 ล้านคน อาจไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร แต่ถือเป็นอัตราสูงเมื่อเทียบกับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของประเทศเพื่อนบ้าน และไทยยังมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้น

ประเด็นสำคัญคือ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตไม่มีทางหายไป นับวันแต่จะเพิ่มขึ้น และทำให้เกิดการวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่

ในคืนที่ยานอวกาศร่อนลงเหนือดาวอังคาร มันทำให้เรารู้สึกได้ว่าเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ไม่มีวันหยุดนิ่ง และทำให้เราค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรค วัคซีนตัวใหม่ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี เครื่องมือแพทย์ที่มีขนาดเล็กลงเพื่อสามารถช่วยชีวิตมนุษย์และรักษาโรคบางอย่างที่เดิมไม่สามารถรักษาได้

แล้วเราก็จะพบว่า Demassification ก็ไม่ได้หายไปไหน เรายังคงพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องที่ละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น

นี่คือจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของเรา เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกระดับชั้น แต่ผลของมันต่างหากที่เข้าถึงคนทุกระดับชั้นได้ ตัวอย่าง ในช่วงแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรม นักเศรษฐศาสตร์บอกว่า เครื่องจักรไอน้ำไม่สามารถเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจได้ และถัดมาไม่นานมีการพยากรณ์ว่าจะเกิดการขาดแคลนอาหารในอินเดีย เพราะไม่สามารถผลิตอาหารให้เพียงพอกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ แต่ความจริงอินเดียสามารถผลิตผลผลิตได้มากถึง 3 เท่าจากเดิม จนส่งออกได้ นี่คือผลจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้

ในขณะนี้ไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนที่ผสมผสานของคลื่นทั้ง 3 ลูก และกำลังรอเวลาเข้าสู่คลื่นลูกที่สามอย่างเต็มตัว ประเทศโลกที่สามเตรียมจะเข้าสู่คลื่นลูกที่สามประมาณปี 2030-2050 ไทยยังพึ่งพาจีนในบางส่วน แต่ในอีก 40 ปีข้างหน้าไทยอาจเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าสู่รูปแบบของคลื่นลูกที่สาม

อินเดียคล้ายคลึงกับไทย เพราะมีการพัฒนาที่ผสมผสานกันของคลื่นทั้ง 3 ลูก โดยเฉพาะการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ที่มีมากจนส่งออกได้ เพราะต่างประเทศเข้ามาลงทุนและถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้อินเดียกลายเป็นตลาดที่น่าสนใจ อีกทั้งอินเดียก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งสามารถพัฒนาไปอย่างรวดเร็วด้วย

แม้แต่จีนเองก็มีท่าทีสนใจต่ออุตสาหกรรมในคลื่นลูกที่สามมากพอสมควร หนังสือที่ผมเขียนหลายเล่มขายดีในจีน แม้แต่ เติ้ง เสี่ยว ผิง ก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม จีนกำลังมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพมากขึ้น จีนถือเป็นตลาดใหญ่ เมื่อเทียบกับไทยแล้วอาจพัฒนาได้ช้ากว่า ไทยจึงได้เปรียบในเรื่องขนาดตลาด และการพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และน่าจะถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเข้าไปเป็นผู้ผลิตเพื่อป้อนตลาดจีนด้วย

ในภาคเกษตรกรรมเองก็แบ่งออกเป็นคลื่นลูกที่หนึ่งและสองเช่นเดียวกัน และสามารถพัฒนาต่อยอดออกไปเป็นเกษตรกรรมในคลื่นลูกที่สาม ซึ่งน่าจะเป็นอนาคตสำหรับประเทศไทย โดยยังต้องศึกษาต่อไปว่าจะพัฒนาออกมาเป็นรูปแบบใด เช่น แม้แต่เทคโนโลยีดาวเทียมก็สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร โดยใช้บอกพิกัดลักษณะทางภูมิศาสตร์ และช่วยพัฒนาระบบการเกษตรยุคใหม่ที่ได้ผล

ประเทศไทยจึงมีโอกาสเป็นผู้นำในการพัฒนาการเกษตรเข้าสู่คลื่นลูกที่สาม เพราะในเอเชียยังไม่มีประเทศใดที่เน้นและให้ความสำคัญในเรื่องนี้เหมือนไทย

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนอุตสาหกรรมการเกษตรจากคลื่นลูกที่หนึ่ง มาเป็นลูกที่สอง และคลื่นลูกที่สาม แม้จะมีปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาชะงักงัน เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ แต่เปลี่ยนแปลงก็ยังดำเนินต่อไป คนรุ่นใหม่จะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมและอนาคตสังคมเศรษฐกิจในคลื่นลูกที่สามต่อไป

เราต้องเตรียมตัวรับความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาและเติบโตของเทคโนโลยี สิ่งที่เราต้องเผชิญ มิใช่เพียงโฟกัสอยู่ที่เพียงธุรกิจของเรา แต่หมายรวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งรัฐบาล องค์กรธุรกิจ และสถาบันการศึกษา กำลังเผชิญกับความท้าทาย และเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วอย่างรวดเร็วในยุคของการพัฒนาคลื่นลูกที่สาม
 

 


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 18 มกราคม 2011, 11:41:59 AM
สังคมที่จมอยู่กับความจนและความเขลา อย่าไปเพรียกหาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

(1/1)
ลิขิตมึนพิษ "คลื่นลูกที่สาม"


รายงาน

10 ปีที่แล้ว ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เสนอทฤษฎี 2 นคราประชาธิปไตย เป็นทฤษฎีที่เสนอว่า คนชนบทเลือกนายกรัฐมนตรี แต่คนเมืองเป็นคนโค่นล้มนายกรัฐมนตรี

แต่เมื่อไม่นานมานี้ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน  ราชบัณฑิตอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ สำนักท่าพระจันทร์ นำเสนอทฤษฎีคลื่นลูกที่สามในการเมืองไทยได้อย่างน่าสนใจ

ดร.ลิขิตอ้างถึงหนังสือคลื่นลูกที่สาม (The Third Wave) ของอัลวิน ทอฟเลอร์ ที่นำเสนอคลื่น 3 ลูกแห่งการพัฒนา จากคลื่นลูกที่ 1 คือ สังคมการเกษตร มาสู่คลื่นลูกที่ 2 คือ สังคมอุตสาหกรรม และคลื่นลูกที่ 3 คือ สังคมข้อมูลข่าวสาร

นักทฤษฎีเชื่อว่าทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นสังคมที่ผสมผสานระหว่างคลื่นลูกที่ 1 คลื่นลูกที่ 2 และคลื่นลูกที่ 3 ไปพร้อมๆ กัน เพราะไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ยังทำการเกษตร มีสภาพชีวิตเป็นครอบครัวใหญ่ รายได้ไม่มาก และทำงานตามฤดูกาล ในขณะเดียวกันไทยก็มีอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาด้วยเทคโนโลยี เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ การผลิตรถยนต์

หลายคนบอกว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนที่ผสมผสานของคลื่นทั้ง 3 ลูก และกำลังรอเวลาเข้าสู่คลื่นลูกที่ 3 อย่างเต็มตัว ประเทศโลกที่ 3 เตรียมจะเข้าสู่คลื่นลูกที่ 3 ประมาณปี 2030-2050 ไทยยังพึ่งพาจีนในบางส่วน แต่ในอีก 40 ปีข้างหน้าไทยอาจเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าสู่รูปแบบของคลื่นลูกที่ 3

ดร.ลิขิตกล่าวว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยในยุคที่ผู้มีอำนาจอยู่ในคลื่นลูกที่ 3 แต่คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 อยู่ในคลื่นลูกที่ 1 ทำให้วัฒนธรรมการเมืองไทยแตกต่างจากประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ  

"คุณลองนึกภาพดูเราอยู่ในคลื่นลูกไหนกันแน่ ตัวอย่างในงานศพ สวดกัน 3 วัน 7 วัน เสียเวลาไปเท่าไร ในต่างจังหวัดงานศพเป็นที่ตั้งวงกินเหล้า เล่นไพ่กันจนสว่างคาตา พิธีกรรมบางอย่างที่อยู่ในสังคมเกษตรควรเปลี่ยนไปได้แล้ว งานศพสวดวันเดียวจบจะช่วยเงินทำบุญหรือวางดอกไม้จันทน์แล้วก็จบกัน แต่เอาเข้าจริงพิธีกรรมไม่ใช่แค่งานศพ ยังมีงานแต่งงาน งานบวช วุ่นไปกับพิธีกรรมจนคนไทยแทบไม่มีเวลาจะสร้างสรรค์อะไรได้เลย"

อีกภาพหนึ่ง คนไทยไปต่างประเทศกินอาหารฝรั่งก็ไม่เป็น เรียกเสิร์ฟแต่อาหารไทยกับอาหารจีน พูดภาษาต่างประเทศก็ไม่ได้ ได้แต่หัวเราะแหะๆ ไปต่างประเทศก็ไปกินไปเที่ยวไปใช้เงิน ไม่ได้ความรู้ ไม่ได้อะไรเลยสักอย่าง นี่คือทัวร์ต่างประเทศแบบคนไทย

ภาพเหล่านี้สะท้อนว่าคนส่วนใหญ่อยู่ในคลื่นลูกที่ 1 หรือสังคมเกษตรกรรมนั่นเอง ขณะที่สังคมการเมืองไทยอยู่ในคลื่นลูกที่ 2 กับคลื่นลูกที่ 3 ถึงเวลาเลือกตั้งผู้นำแห่งคลื่นลูกที่ 3 ก็จูงใจคนในสังคมคลื่นลูกที่ 1 ด้วยแรงจูงใจไม่ต้องสูงมากนัก

"คุณลองคิดดูคนส่วนใหญ่ได้เงินเดือน เดือนละ 4,000-5,000 คน คนมาแจกเงิน 500 บาท 800 บาท ให้ช่วยกากบาทเลือกตั้ง ก็เอาแล้ว นี่คือสังคมไทย สังคมที่ไม่มีศักดิ์ศรี คนส่วนใหญ่ในภาคเกษตรเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร"

ศ.ดร.ลิขิตตอกย้ำว่า ในสังคมที่จมอยู่กับความจนและความเขลา อย่าไปเพรียกหาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

แล้วที่สุดผู้มีอำนาจในคลื่นลูกที่ 3 ก็ได้ไปทั้งหมด ทั้งอำนาจและกลไกของรัฐ ตราบใดที่ยังแก้ปัญหาความจนและความเขลาไม่ได้ ผู้มีอำนาจในคลื่นลูกที่ 3 ก็ครอบงำคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในคลื่นโลกที่ 1 ไปอีกนานเท่านาน


นอกจากนี้ นักการเมืองไทยก็ไม่มี political sense ไม่มี public mood มีแต่ Business sense ทำให้ต่างชาติเข้ามายึดครองธุรกิจ 10 ประเภท อันประกอบด้วย 1.สื่อสารโทรคมนาคม 2.ระบบลอจิสติก 3.สถาบันการเงิน 4.พลังงาน 5.ขายปลีก 6.ขายส่ง 7.โรงพยาบาล 8.โรงเรียนนานาชาติ 9.มหาวิทยาลัยเอกชน และ 10.สินค้าแบรนด์เนม

ขณะที่เยาวชนยุคใหม่ก็หลงใหลอยู่ในวัตถุนิยม บริโภคนิยม และเงินตรานิยมหน้า 39

http://www.matichon.co.th/prachachart/prachachart_detail.php?s_tag=02pol02070849&day=2006/08/07

ข้อมูลทางสังคม ปัญหาพื้นฐาน ที่มีผลโดยตรงต่อพัฒนาทางการเมืองไทยไม่เคยเปลี่ยน
  


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่/ปุจฉา-จนกับเขลาจะแก้อะไรก่อน
เริ่มหัวข้อโดย: salt ที่ 18 มกราคม 2011, 14:24:17 PM
ในเมื่อแก้ไปพร้อมๆกันไม่ได้....
แก้จนไม่ได้เพราะโง่-เขลา, แก้เขลาไม่ได้เพราะโง่-จนเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร?????


หัวข้อ: พิจารณา สาระสำคัญ ในสาส์นปีใหม่ ๒๕๕๔ สำนักคิดอิสระไท
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 19 มกราคม 2011, 07:44:19 AM
อ้างถึง
คณะกรรมการบริหารกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
1 มกราคม 2554


http://www.socialthai.net/newyear.html  (http://www.socialthai.net/newyear.html)


http://www.democracymove.net/source_files/judge_tcpdocument.html   (http://www.democracymove.net/source_files/judge_tcpdocument.html)

พิจารณา สาระสำคัญ ในสาส์นปีใหม่ ๒๕๕๔

ของ คณะกรรมการบริหารกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย


โดย  ธงไท  เทอดอุดม                                                                                                 สำนักคิดอิสระไท
     

ในวาระปีใหม่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นโอกาสอันดี ที่พรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนี้จะได้สื่อสารสาระสำคัญกับสมาชิกพรรค ผู้ปฏิบัติงาน และมวลชนของตน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และพื้นที่ทางความคิดการเมืองในขบวนที่ตนเองมีบทบาทสำคัญในการชี้ทิศ นำทาง มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งจะมีผลสัมพันธ์กับขบวนการต่อสู้ของภาคประชาชนโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง

            ดังนั้น ในสถานะของสำนักคิดอิสระไท ที่ตั้งใจอย่างมุ่งมั่นในอันที่จะเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ปัญหาของประเทศชาติ และประชาชน ค้นคว้าทางทฤษฏี และสร้างเงื่อนไขให้ผู้ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งปวงสามารถเข้าใจ อ้างอิง และใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  ทั้งยังปวารณาตัวเองในการติดตาม เฝ้าระวัง ขบวนการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ให้แง่คิด มุมมอง เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างต่อเติม พร้อมทั้งติติง วิพากษ์ วิจารณ์ ถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงใจ เพื่อประโยชน์แก่ชนทั้งผอง จึงต้องทำการ พิจารณาค้นหาสาระสำคัญของเอกสารทางการของ พคท.ต่อไปนี้

ประการที่หนึ่ง ภาพรวมของเอกสารทางการของพรรคปฏิวัติ กับราคา “๔ ไม่ “

            ในช่วงระยะต่อปีของทุกปี เป็นช่วงระยะที่สื่อสารมวลชนที่เสนอข่าวสารเรื่องบ้านเมืองเกือบทุกสำนักจะใช้เป็นโอกาสในการนำเสนอสรุปข่าว สรุปสถานการณ์เด่นในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬา บันเทิง ฯลฯ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่วนสำนักข่าวใดที่มีคุณภาพสักหน่อย ก็อาจมีบทวิเคราะห์ ที่มา เหตุปัจจัย ความสัมพันธ์ในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งอาจคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์อย่างเป็นระบบ

            ถามว่าภาพรวมของสาส์นปีใหม่ ๒๕๕๔ ของ พคท. มีส่วนที่ต่างจากสรุปข่าวสำคัญในรอบปีของสื่อมวลชนดังกล่าวนั้น หรือไม่ ? และมีสาระสำคัญแตกต่างกันอย่างไร ? นอกจากการกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาในเชิงปรากฏการณ์เป็นส่วนใหญ่ ขาดความลึกซึ้ง แหลมคมในเชิงการวิเคราะห์เจาะลึก เพื่อเชื่อมโยงเหตุปัจจัยต่างๆที่เป็นมูลฐานของปรากฏการณ์นั้นๆ อันเป็นการใช้เหตุการณ์บ้านเมือง หรือ สถานการณ์ทางการเมืองมาให้การศึกษา ยกระดับความคิดการเมืองของผู้ปฏิบัติงาน และมวลชนของตน

            เอกสารร่ายยาวจากเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมือง แบบรายงานไปเรื่อยๆ ไม่ได้แสดงข้อมูลอันใดที่ยังไม่ปรากฏต่อสาธารณะ มิได้วิเคราะห์เจาะลึก และให้ภาพที่ชัดถึงแก่นแกนทางความคิดที่ชี้นำการเคลื่อนไหวนี้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงแล้ว เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า มีอดีตกรรมการกลางของ พคท.เองอย่างน้อย ๒ คน มีบทบาทสำคัญในการชี้นำทางความคิดขบวนการเสื้อแดง โดย คนหนึ่งมีสถานะเป็นถึง อดีตเลขาธิการพรรค ส่วนอีกคนหนึ่งแท้มีสถานะในระดับแค่อดีตกรรมการกลาง(สำรอง) ของ พคท. แต่สถานะในปัจจุบันก็เป็นถึงเบอร์หนึ่งของ นปช.ซึ่งเป็นกำลังหลักของคนเสื้อแดง

            เอกสาร ของพรรคชิ้นนี้มิได้ชี้ให้เห็นองค์ประกอบของคนหลายส่วนที่รวมกันอยู่ภายใต้เสื้อแดงเหล่านั้น ทั้งยังมิได้ใช้ความเป็นตัวตน เป็นอัตลักษณ์ ที่เป็นตัวแทนของพรรคปฏิวัติในแนวทางตามอุดมการณ์ลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ชี้ให้ชัดว่าในแนวทางการเมืองของผู้ที่กล่าวอ้างว่าตนเป็นนักปฏิวัติมาร์กซิสต์ทั้งหลายทั้งปวงในขบวนการของคนเสื้อแดงนั้นทีกี่กลุ่ม กี่กอ และแต่ละกลุ่มมีแนวคิดทิศทางการต่อสู้แตกต่างกันอย่างไร ? เช่น กลุ่มลุงธง-ธิดา  กลุ่มแดงสยาม  กลุ่มอาจารย์ใจ  กลุ่ม ๒๔ มิถุนา  กลุ่ม นปช. USA.  กลุ่มคนรักวันอาทิตย์  กลุ่มลัทธิประชาธิปไตย สำนักฟ้าเดียวกัน/ประชาไท  ฯลฯ  เอกสารมิได้แสดงความรู้ในประเด็นที่สื่อมวลชนทั่วไปไม่รู้ เช่นความรู้ในการจำแนกแนวคิดของกลุ่มฝ่ายซ้ายดังกล่าวข้างต้น ความเป็นพรรคปฏิวัติลัทธิมาร์กซ์ตัวแม่ ของ พคท. จึงดูไม่มีราคาใดๆเลย ที่ปล่อยเฉยในการแนะนำลูกหลาน ที่แตกแขนง แตกกิ่ง แตกกอ ออกไปจากพรรคแม่

            เช่นเดียวกันกับการรายงานเรื่องน้ำท่วมแบบสารคดีข่าวทั่วไปก็ดี  หรือการรายงานข่าวเศรษฐกิจก็เหมือนเหมือนไปลอกข่าวเพื่อน หรือ ตัดแปะ มาจากสรุปข่าวของสื่อมวลชนสำนักใดอย่างแน่นอน  พรรคปฏิวัติที่เคยถูกคาดหวังว่าจะมีภูมิรู้ปัญญามี ที่จะให้ข้อสังเกตุเรื่องการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วขอระบบเศรษฐกิจไทย GDP. โต ๗.๘ % เพราะอะไร ? เก่ง หรือ เฮง ? ส่งออกเพิ่มถึง ๒๘ % ทั้งที่อัตราการเพิ่มของหลายประเทศนั้นกลับติดลบ และใช่การมุ่งทิศไปลงทุนและทำการค้าในประเทศจีน แบบมีที่มาที่ไป(ซึ่ง พคท.ก็น่าจะมองออก?)จนได้รับอานิสงค์ความใหญ่และร้อนแรงของจีน ฉุดระบบเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทะยานตามไปด้วย เช่นนี้นั้น น่าจะมีความหมายหรือให้คุณค่า หรือ ราคาของเอกสารทางการของ พคท.ชิ้นนี้ได้ แต่กลับไม่ นั่นก็คือข้อวิจารณ์ว่า “ไม่” แรก คือ  “ ไม่ลึก”

            ส่วน “ไม่” ที่สอง คือ ความคิดเห็นโดยรวมในการวิพากษ์ วิจารณ์ กลไกอำนาจรัฐในหลายส่วนหลายตอนที่อธิบายความเกี่ยวกับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เกี่ยวกับงานการปฏิรูป  เกี่ยวกับการบริหารราชการที่เต็มไปด้วยการทุจริต คอรัปชั่น เป็นการวิพากษ์ วิจารณ์ที่ไม่ได้แสดงเหตุผลข้อมูลที่แตกต่างไปจากบทวิจารณ์ของคอลัมนิสต์ในสื่อสารมวลชนทั่วไป ในเทศกาลช่วงรอยต่อปีเลย นั่นคือ “ไม่โดดเด่น”

            ในการชี้ประเด็นปัญหาที่สังคมไทยต้องเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้ สาส์นปีใหม่ ของ พคท. ชี้ให้เห็นร่องรอยของทุนต่างชาติที่แฝงมาในแกนหลักของผู้ถือหุ้นธนาคารใประเทศไทย แต่ไม่สามารถมองประเด็นนี้เชื่อมโยงกับโลกาภิวัฒน์ที่มีอิทธิพลเหนือรัฐ และไม่สามารถมองอย่างทะลุทะลวงไปถึงบทบาทหรือสถานภาพของไทยในโลกยุคใหม่ ที่แกนการพัฒนาที่สร้างสั่งสมความอุดมไปด้วยโภคทรัพย์แห่งทุนนิยมในประเทศโลกตะวันตกมาหลายร้อยปี ได้ถูกตุ้มถ่วงสามประเทศที่มีทรัพยากร และองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งใหม่ให้กับชาติ คือประชากร นั่นคือ  บราซิล อินเดีย และจีน ที่จะพลิกโฉมหน้าโลกใหม่ในระยะห้าสิบปีข้างหน้า จีน จะเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดในโลก นอกจากนี้เอกสารปีใหม่ของพรรคที่เคยได้รับการยอมรับว่ามีความคิดที่ก้าวหน้าที่สุดในสังคมไทย ก็ยังไม่อาจให้ภาพสำคัญของความเป็นรัฐ-ชาติแบบเดิมที่เส้นแบ่งพรมแดนแบบเดิมจะพร่าเลือน เพราะมีการย้ายถิ่นฐาน การอพยพ หลบหนีเข้าแดน ทั่วทุกหนทุกแห่ง รวมทั้งระบอบเศรษฐกิจทุนนิยมที่พัฒนาถึงขีดขั้นสูงสุดนำรัฐ-ชาติ แบบเดิมไหลไปกองรวมกัน เป็นกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป (EU) หรือในอีกไม่กี่ปีนี้ไทยก็จะเป็นส่วนหนึ่งจองประชาคมอาเซียน ดังนั้น แนวโน้มของรัฐ-ชาติ และความเป็นกลุ่มประชาคมของโลกยุคโลกาภิวัฒน์จะสร้างทิศทางให้มีการแข่งขันกันสร้างอัตลักษณ์เป็นสำคัญ เหล่านี้เป็นการมองทิศทางของประเทศอย่างแหลมคม

            ยิ่งมิต้องตัดใจกล่าวถึง การชี้ประเด็นปัญหาของประเทศ ที่คำตอบของ พคท.คือ ปัญหาที่ดินทำกิน การทุจริต คอรัปชั่น ค่าแรง หรือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสังคมใหญ่ได้ดูดซับ และตอบรับประเด็นปัญหาพื้นๆเหล่านี้เสียสิ้นแล้ว และเป็นการมองเห็นประเด็นปัญหา “ชั้นเดียว” อยู่ในระดับหรือระนาบการมองประเด็นปัญหาที่ไม่ต่างจากพรรคการเมืองของนักเลือกตั้งทั้งหลาย เช่น ปชป. ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา หรือ เพื่อไทยก็ตามที  การที่จะมีมุมมองประเด็นปัญหาที่แตกต่างนั้น ต้องมองหลายชั้น หลายมิติ เช่น ปัญหาของชาวนาไทย ทำไมถึงเห็นแค่ปัญหาขาดที่ดินทำกิน ซึ่งมีผลกับชาวนากลุ่มหนึ่งเท่านั้น หากคิดและต่อข้อมูลหลายชั้น อาจทราบว่าในส่วนใหญ่นั้นที่ดินทำกินยังดำรงกรรมสิทธิ์อยู่กับเจ้าของ แต่เจ้าของที่เป็นชาวนาเฒ่าที่เฝ้าที่นาอยู่ในชนบทแค่สองตายาย ส่วนลูกหญิงชาย ถ้าไม่มาเรียนในเมืองหรือกรุงเทพฯ ก็มาขายแรงงาน ทำงานโรงงาน หรือ เป็นลูกจ้าง พนักงานในองค์กรของรัฐ ตลอดจนบริษัท ห้าง ร้าน กิจการต่างๆ ไม่มีคนรุ่นใหม่อยากทำนา ! จึงเกิดปัญหาในทางการผลิต ผู้เฒ่าต้องจ้างคนทำนาให้ ซึ่งเมื่อสิบปีก่อนมักนิยมจ้างแค่เกี่ยวข้าวเท่านั้น แต่ทุกวันนี้ มีคนมารับเหมาทำนาให้ผู้เฒ่า ตั้งแต่ต้นจนจบ ตีราคาว่าเหมากันเป็นไร่ๆไป  ปัญหาคือ กลไกและกระบวนการผลิตในภาคเกษตรกรรมมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว หากการจ้างเหมานั้นต้องจ่ายต้นทุนการผลิตสูง แต่กลไกราคาผลผลิตไม่สามารถกำหนดได้ เพราะ FTA ค้ำอยู่ กลุ่มทุนผุกขาดการเกษตรค้ำอยู่  กลุ่มนักเลือกตั้งที่คุมกลไกรัฐก็ค้ำอยู่ กลไกตลาด กลไกราคาจึงบิดเบือนจากความเป็นจริง ผู้เฒ่าจ้างเขาทำนานั้น ทำเท่าไหร่ก็มีแต่เจ๊งเท่านั้นครับ

            ประเด็นที่ยกมาเปรียบเทียบในเรื่องปัญหาชาวนา เราจะมองเห็นและนำเสนอแต่ปัญหาที่ดินทำกิน เหมือนเช่นเดียวกับสมัยประธานเหมาฯ เริ่มชี้นำการปฎิวัติในจีนเมื่อ ๖๐ ปีก่อน หรือ จะ มองเป็นประเด็นปัญหาที่แหกคัมภีร์และความเคยชินเดิมๆ ที่คุ้นเคยกับการชูคำขวัญประเภท ที่นาต้องเป็นของผู้ถือคันไถ...ดังว่านั้น เราก็มิอาจมองเห็นประเด็นปัญหาชาวนา ที่เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้าง เป็นปัญหาที่มีผลกระทบในเชิงระบบ ซึ่งหมายถึงกระทบทั้งระบบผลิต พฤติกรรม กลไกการผลิต การตลาด รวมไปถึงโครงสร้างประชากรของประเทศนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง ถามว่า ชาวนาที่กล่าวกันว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ที่มีประชากรรวม ๖๐ กว่าล้านคนนั้น มีชาวนาที่เป็นชาวนาจริงๆ ที่ทำการผลิตจริง เหลืออยู่กี่ล้านคนครับ คนที่ปลูกข้าวในชนบทส่วนใหญ่นั้นล้วนเป็นผู้รับจ้าง หรือ ผู้ประกอบกิจการรับจ้างทำนาทั้งนั้นละครับ การชี้ประเด็นปัญหาชาวนาในปีใหม่ของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเร็วและแรงมากเช่นนี้นั้น หาก พคท.ยังจี้ชี้ที่ประเด็นเดิมๆ นั้น...

แม้ไม่ผิด แต่ก็ “ไม่แหลมคม” นั่นเอง

กล่าวโดยรวม เอกสารชิ้นนี้ ได้พยามเรียบเรียง ลำดับสถานการณ์ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องผ่านสถานการณ์ที่เข้มข้น รุนแรง อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน และคน จากขบวนการปฏิวัติเดิม เข้าไปมีบทบาทหลักแทบจะกล่าวได้ว่าในทุกขบวนฯ ทว่า เอกสารทางการของ พคท.ที่ระบุผู้รับสาร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนสังคม นั้น พคท.ระบุถึง เพื่อนมิตร นักต่อสู้ และนักการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้า (ขอโทษครับ เป็นศัพท์แสงใหม่ที่ผมอ่านแล้วยังไม่เข้าใจครับว่าหมายถึงกลุ่มใด ?จริงๆ / ธงไทฯ) นั้น  นับว่าสาระสำคัญที่แสดงผ่านเอกสารชิ้นนี้ยัง “ไม่โดนใจ”

กล่าวโดยสรุป คือ ๔ ไม่ คือ ไม่ลึก  ไม่โดดเด่น  ไม่แหลมคม  และ ไม่โดนใจ

 

ประการที่สอง สิ่งที่ต้องการเห็น

การนำข้อมูล สถานการณ์มาเป็นแกนหลักในเอกสารการเมืองอย่างเป็นทางการของพรรคปฏิวัตินั้น สามารถทำได้ หากมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับ ให้การศึกษาทางการเมืองแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือมวลชนก็ตาม เพียงแต่

๑) ข้อมูลต้องถูกต้อง แม่นยำ

๒) การวิเคราะห์สถานการณ์นั้น ต้องมีความเหมะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่ที่ว่า เป็นสารจากพรรคการเมืองลัทธิมาร์กซ์-เลนิน มีข้อเสนอในเชิงหลักการ ดังนี้

๑. ต่อประเด็นหรือสถานการณ์ที่เป็นจริงนั้น ต้องสะท้อนมุมมองผ่านแว่นลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ว่าจะมองเห็นเป็นเช่นไร ? ซึ่งควรต้องมีการแตกต่างจากกรอบคิด วิธีคิด มุมมอง โดยทั่วไป

๒.ต่อประเด็นปัญหา ที่เป็นแก่นแกนหลักของสถานการณ์นั้นๆ ล้วนคือ ปัญหาของประเทศชาติ หรือปัญหาของสังคมทั้งนั้น และ ย่อมหมายถึง คือ “โจทย์” ในทางการเมือง การบริหารบ้านเมืองด้วยเช่นกัน หาก พคท.เสนอตัวที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ และพร้อมจะบริหารประเทศ พคท.ต้องพร้อมที่จะมีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา หลักคิดของตน ถอดสมการ แก้ปม “โจทย์” ของประเทศเหล่านั้นให้ได้ เพราะเท่ากับเป็นการวัดระดับภูมิปัญญา เป็นประเมินคุณค่าของ พคท. ต่อมวลชนและผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิวัติ และต่อสังคมไทย อย่างเป็นรูปธรรม หากตอบโจทย์เหล่านั้นไม่ได้ ก็ไม่อาจสร้างความมั่นใจแก่ผู้คนในสังคมไทยโดยรวมได้

๓.ในกรณีที่สถานการณ์นั้นเป็นความขัดแย้ง ที่ปรากฏชัดถึงคู่ความขัดแย้ง และเป็นเรื่องผิด-ถูก  ดี-เลว นั้น การนำเสนอผ่านเอกสารนี้ จึงต้องสะท้อนทัศนะ  จุดยืน  ท่าที ของพรรคต่อกรณีนั้นๆ ด้วย อย่างชัดแจ้ง ตรงไปตรงมา มิใช่คลุมเครือ อ้อมๆ แอ้มๆ

ประการสุดท้าย ความเห็นต่อข้อเรียกร้อง

            แม้ตอนช่วงสุดท้ายของเอกสารนี้ จะมีข้อความในลักษณะข้อเรียกร้อง ว่า “ เรียกร้องให้สหายเข้าร่วม และ นำพา ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชน...”  โปรดขีดเส้นใต้คำว่า “นำพา” ?

            หากจะพิจารณาทั้งในเชิงหลักการ ที่ถือว่าพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นพรรคที่ยึดถือหลักการลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ความคิดประธานเหมา ฯ กล่าวสำหรับในบริบทที่เห็นร่วมกันว่าเป็น การต่อสู้ทางชนชั้น พรรคคอมมิวนิสต์ก็ถือว่า เป็นตัวแทนกองหน้าของชนชั้นกรรมาชีพ ซึ่งก็หมายถึงเป็นผู้นำพาการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ

            แต่หากจะพิจารณาการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในบริบทใหม่ ที่กว้างไกลออกไป เกินกว่าบริบทของการต่อสู้ทางชนชั้น พรหมแดนใหม่อาจขยายล้นไปยังขอบเขตของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่การต่อสู้ในเชิงวาทกรรม หรือ อัตลักษณ์ มีความหมายสำคัญยิ่ง เมื่อเส้นแบ่งพรมแดนรัฐ-ชาติแบบเดิมๆ หรือแม้ขีดขั้นการแบ่งชนชั้นจากการถือครองปัจจัยการผลิตและการจัดความสัมพันธ์ทางการผลิตเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่ เช่น การค้นพบทางวิทยาการ เทคโนโลยี ใหม่ๆ เช่น การเกิดขึ้นของโลกและสังคมเสมือนจริงในโลก IT. การค้นพบทางชีวภาพ การสร้างดอลลี่หรือชีวิตใหม่ได้จากวิทยาศาสตร์ล้วนๆ  การพัฒนาด้านอวกาศ และเทคโนโลยี หุ่นยนต์แอนดรอยด์ แม้การค้นคว้าเรื่องการค้นพบจักรวาลใหม่ๆ  เป็นต้น

            เรื่องเหล่านี้มิใช่สิ่งฟุ้งซ่าน หรือเพ้อฝันอีกต่อไป และล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรูปแบบใหม่ทั้งสิ้น การยึดมั่นเพียงหลักการทางชนชั้นเพียงประการเดียว อาจไม่เพียงพอที่จะ “นำพา” ขบวนการต่อสู้ในยุคใหม่ที่มีความสลับซับซ้อนยิ่ง


            นี่เป็นเพียงข้อสังเกตุ เพื่อพิจารณา ศึกษา ค้นคว้า ต่อไป.  


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 19 มกราคม 2011, 08:12:01 AM
บทความของลุงดอกดินที่ยกมาค่อนข้างยาว   ผมพยายามอาจตามและขอเน้นข้อความที่ตนเองเห็นว่าสำคัญดังนี้
เรื่องแบบอย่างของวิญญูชนคนโบราณนั้น   ก็ดีที่ตั้งหัวข้อว่า "แบบอย่าง"   เพราะเรื่องวิถีแห่งการคิดและการปฏิบัตินั้นคงห้ามกันไม่ได้   ต้องยอมรับว่ามันพัฒนาไปตามสังคมกำหนดไม่ได้จริงๆ   อย่างเราสมัยเด็กๆ เราก็บ่นพ่อแม่ของเรา   พ่อแม่ก็บ่นเรื่องของเรา  แต่พอมายุคนี้เราก็เริ่มบ่นเรื่องของลูก   ลูกก็เริ่มบ่นเรื่องของเรา   เหมือนกับนักโอชินตอนเป็นโอชินเด็ก โอชินสาว โอชินวัยกลางคน ยังดูน่ารัก  น่าสงสาร  แต่พอเป็นโอชินแก่ที่ฐานะเริ่มมั่นคง  ก็กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจของตัวเอง   เอาแต่พูดเรื่องในอดีตของตนยกมาเป็นตัวอย่างของลูกๆ   ทำให้ต้องขัดใจกับลูกแท้ๆ ของตัวเองอยู่เสมอ    เรื่องนี้นับเป็นเรื่องจริงในชีวิตประจำวัน
เรื่อง วิถีชีวิตแบบสามัญชนคนโบราณนั้น   พี่ยอดแห่งน้ำเงาเป็นผู้นำทั้งความคิดและวิถีปฏิบัติในด้านนี้   แต่ความเป็นจริงก็คือธรรมชาติก็ยังโหดร้ายและเราควบคุมไม่ได้    เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนมีเรื่องของ "ต้นข้าว" ที่สุวิชานนท์เขียนลงในเนชั่นสุดสัปดาห์  ให้สะท้อนใจทั้งเรื่องของหนูต้นข้าว   และต้นข้าวในนาไร่จริงๆ ที่กำลังถูกกองทัพหนูผีกัดกินทำให้ผลผลิตปีนี้คงจะเสียหายไม่น้อย   
แต่สำหรับบทความที่คัดมาเรื่องต่อไปนี้น่าสนใจ


การบูรณาการ "สังคมคนสูงวัย" กับสังคมความรู้

ดร.สุวินัย  ภรณวลัย

แม้ว่าอีก 5 ปีหลังจากนี้ สัดส่วนของประชากรวัยทำงาน (อายุ 23-45 ปี) จะยังเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่หลังจากนั้นเป็นต้นไป สัดส่วนนี้จะค่อยๆ เริ่มลดลง ซึ่งหมายความว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ สังคมคนสูงวัย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นที่คาดกันว่า ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 12 ล้านคน ขณะที่เด็กเกิดใหม่กลับลดลง โดยที่ในปี พ.ศ. 2558 คาดกันว่า ประชากรในวัยเด็กอายุระหว่าง 0-14 ปีจะลดลงจากร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 20.2 เท่านั้น

ปัจจุบันนี้ คนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น หญิงไทยมีอายุเฉลี่ย 74.9 ปี ชายไทยมีอายุเฉลี่ย 69.9 ปี ซึ่งหมายความว่า อายุคนไทยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 70-75 ปี หลังจากเกษียณอายุ 60 ปีแล้ว ก็ยังต้องมีชีวิตยืนยาวอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย 10-15 ปีก่อนจะตายไป

ปัญหาคนสูงวัย ที่เป็น เรื่องเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง ที่เรื้อรังมานานแล้ว สำหรับประเทศนี้ คือการที่ ในปัจจุบันยังมีคนไทยกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ หรือ 32.8 ล้านคน ที่ยังไม่มีหลักประกันเรื่องรายได้ หากคนเหล่านี้เข้าสู่วัยชราภาพในอีกสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้า มิได้หมายความว่า คนเหล่านี้ต้องรอวันตายอย่างไร้อนาคตดอกหรือ?

หลักประกันสังคมสำหรับคนไทยที่สูงวัยวันนี้มีแค่ 3 ระบบเท่านั้น และครอบคลุมจำนวนประชากรแค่ 9.2 ล้านคนเท่านั้น คือระบบการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับคนสูงวัยที่ยากจน ซึ่งช่วยได้แค่ 4 แสนคน ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการจำนวน 1.8 ล้านคน และระบบประกันสังคมจำนวน 7 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2545)

ปัญหาเร่งด่วนสำหรับคนไทยวันนี้ ที่ต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมคนสูงวัยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ก็คือ เราจำเป็นต้อง "ส่งเสริมการออม" เพื่อเป็นหลักประกันและการใช้จ่ายในอนาคตและในยามแก่ตัว ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่กลับถูกละเลยที่สุดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การนำของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่สนับสนุนให้ประชาชนใช้เงินอนาคตเพื่อตอบสนองความอยากบริโภคในปัจจุบัน โดยผลักการใช้หนี้ไปสู่อนาคต

การกลายเป็นคนสูงวัยของผู้คนจำนวนมากๆ ย่อมมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการบริโภคโดยรวมของประเทศอย่างแน่นอน เพราะคนที่อยู่ในช่วงการบริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยหนุ่มสาวและวัยทำงาน ส่วนคนสูงวัยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบริโภคมาก เนื่องจากมีปัจจัยสี่ครบอยู่แล้วจึงไม่ค่อยใช้จ่าย หรือหากเป็นคนสูงวัยที่ยากไร้ก็ไม่มีกำลังซื้ออยู่แล้ว ดังนั้น การกลายเป็นสังคมคนสูงวัยของสังคมไทยในอนาคตอันใกล้นี้ จึงย่อมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญแน่นอน

ปัญหาคนสูงวัยยังสามารถจำแนกได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ระหว่าง กลุ่มคนสูงวัยที่ยากจนและโดดเดี่ยว ซึ่งจะมีจำนวนเป็นสิบล้านคนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า กับ กลุ่มคนสูงวัยที่มีการศึกษาและมีเงิน ซึ่งก็จะมีจำนวนหลายล้านคนเช่นกัน

สำหรับกลุ่มคนสูงวัยที่ยากจนและโดดเดี่ยว คนกลุ่มนี้จำเป็นต้องพึ่งระบบสวัสดิการสังคมของรัฐเป็นหลัก และถ้าเป็นไปได้ก็คงต้องพึ่งพาระบบเครือญาติและชุมชนที่ยังมีความเข้มแข็งอยู่มาคอยเกื้อกูลดูแลแทนรัฐ การที่จะคาดหวังต่อกลุ่มคนสูงวัยกลุ่มนี้ให้มีคุณูปการต่อการสร้างสรรค์ "สังคมความรู้" และ "การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงลึก" คงเป็นไปได้ยาก

ซึ่งตรงกันข้ามกับ กลุ่มคนสูงวัยที่มีการศึกษา และมีเงิน ผู้เขียนมีความเห็นว่า คนกลุ่มนี้ (อย่างเช่น กลุ่มคนรุ่น 14 ตุลาฯ ในอีกสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้า) สามารถมีคุณูปการอย่างสูงต่อการพัฒนาสังคมความรู้ขึ้นมาในประเทศนี้ โดยผ่านการยกระดับจิตหรือการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเชิงลึกของพวกเขา เพราะคนกลุ่มนี้มีศักยภาพมากกว่ากลุ่มอื่นทั้งหมด ในสังคมนี้ที่จะยกระดับจิตสำนึกของตนไปสู่ จิตสำนึกเชิงบูรณาการ (integral awareness) ซึ่งเป็นระดับจิตที่สำคัญในการชี้นำและผลักดันการปฏิรูปเชิงบูรณาการในประเทศนี้

กลุ่มคนสูงวัยที่มีการศึกษาและมีเงินกลุ่มใหญ่หลายล้านคนนี้จะกลายเป็น พลังหลักในการขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคตอันใกล้ อย่างที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อน เพราะพวกเขาจะกลายเป็น คนสูงวัยที่ไม่ยอมแก่ พวกเขายังไม่ยอมเฉื่อยชาที่ใช้ชีวิตแบบซังกะตายอยู่ไปวันๆ เพื่อรอวันตายเหมือน คนแก่ในอดีต พวกเขา แค่สูงวัยขึ้นแต่ยังไม่คิดว่าตัวเองแก่เฒ่าจนใช้การไม่ได้ พวกเขาตระหนักดีในตนเองว่า พวกตนมีประสบการณ์ในชีวิตมากมาย การศึกษาก็สูง มีปัญญาในการใช้ชีวิต มีเงินมาก และมีเวลามากด้วย พวกเขาเหล่านี้จะกลายเป็นเป้าหมายใหม่ที่สำคัญของนักการตลาด เพื่อการบริโภคสินค้าและบริการอย่างไม่ต้องสงสัย แต่จะมี ผู้สูงวัยที่มีปัญหาและมีเงินจำนวนไม่น้อย ที่จะไม่ตกหลุมพรางแห่งกับดักของพวกนักการตลาดเจ้าเล่ห์เหล่านี้

พวกเขาเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่มักเริ่มค้นพบตัวเองตั้งแต่วัยกลางคน แต่ด้วยภาระหน้าที่ทางการงานในตอนนั้น ทำให้ยังไม่มีเวลาพอที่จะทำในสิ่งที่หัวใจของตนเองเรียกร้องปรารถนาได้ แต่ มันจะไม่ใช่เช่นนั้นอีกต่อไป เพราะ พวกเขาจะหันมาประเมินสิ่งที่พวกเขาต้องการจากชีวิตที่ยังเหลืออีกหลายปีใหม่ เพราะพวกเขาตระหนักได้ดีแล้วว่า การมีอายุยืนขึ้นหมายความว่ามีเวลามากขึ้น ทำให้พวกเขาคิดถึงสิ่งที่พวกเขาอยากจะทำจริงๆ กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่มากขึ้น

 หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: old clumsy ที่ 19 มกราคม 2011, 08:20:38 AM
การติด"ลัทธิวัตถุนิยมประวัติศาสตร์แบบคลาสซิคเดิมๆ และทรรศนะการต่อสู้ทางชนชั้นยุคโบราณ "  คืออุปสรรคใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยที่ไม่ว่ายุคเก่าหรือยุคใหม่ ก็ไม่อาจก้าวพ้นหัวแม่เท้าตัวเองได้

ส่วนที่คิดเอาเองว่าจะเป็น"ธงนำ"แห่งการเปลี่ยนแปลง นั้น เป็นเรื่อง " อวดอุตริมนุสธรรม อ้างตนเองเป็นสัพพัญูญูรู้ทุกเรื่อง  ทั้งๆที่องค์ความรู้ที่มีอยู่เป็นลัทธิคัมภีร์อภิปรัชญา ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ดำรงอยู่ และเข้ากับเกือกไม่ได้

ที่สำคัญ  ไม่เคยมีการ " สำรวจค้นคว้า(ด้วยสายตาที่ไม่ติดกรอบทรรศนะชนชั้น) ..หาข้อเท็จจริง หาข้อมูล ..สรุปบทเรียน..หาและสรุปความจัดเจน  ก่อนที่จะเสนอออกเป็นแนวทาง นโยบาย เข็มมุ่งออกสู่การปฏิบัติ...

พรรคฯจะประสบปัญหาห่างเหินจากสภาพความเป็นจริง   ผิวเผิน  ตื้นเขิน  ติดกรอบ ปิดตัว และโดดเดี่ยว...


และพรรคฯ  ยังไม่เคยยอมรับการวิจารณ์อย่างอ่อนน้อมถ่อมตน  และยังถือตนเป็นสัจจธรรม..

หน๋อย จะชี้นำสังคม  ..เอาแค่รับรู้ความเป็นจริงของสังคมและโลกให้ใกล้เคียง ก็ยังดูว่าห่างไกล  ไหนเลยจะมาแบกธงถือนำมวลชนในโลกกว้างได้

พรรคคอมมูนิสต์ไทย ติดอยู่กับอดีต และวีรกรรมเดิมๆ  ติดกับมายาคติและมรณาคติ  ประกอบภารกิจเดินสวนสนามรำลึกตามสถูปอยู่แค่นั้น  แล้ว ...จะเอาอะไรมาเสนอทางออกให้สังคมที่ซับซ้อนในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไร

วิเคราะห์สถานการณ์ได้เท่าคอลัมนิสต์ตามหนังสือพิมพ์  หาอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์เหมือนพิธีกรรายการอ่านข่าวยามเช้า  จะเสนอตัวมานำความคิดของสังคมได้อย่างไร  

แก้ทรรศนะ  วิธีคิด ท่วงทำนอง ยังไม่ได้  ก็อย่ารื้อฟื้นขึ้นมาเลย  นำใครไม่ได้หรอกจ้า  ขอบอก

...........เอากับพอน่วมๆแค่นี้ก่อน...


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 19 มกราคม 2011, 08:40:08 AM
พูดถึงปี 2563 ก็ไม่นานจากนี้  อีก 10 ปีแค่นั้น  เผลอหน่อยเดียวก็เข้าสู่เวลานั้นแล้ว    คนในวัยนี้ก็คือพวกเรานั่นแหละที่จะพาเหรดเข้าสู่วัยนี้กันเป็นแถวๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
บทความพูดถึง "การออม"  นี่นับว่าสำคัญ  ที่ผ่านมาไม่มีพรรคการเมืองไหนเห็นความสำคัญเรื่องนี้  และกระตุ้นให้เกิดการออมเลย  
บางส่วนเวลาเสนอก็ผลักภาระง่ายๆ ไปให้รัฐคิดระบบรัฐสวัสดิการขึ้นมาให้อย่างง่ายๆ  โดยตัวเองไม่ออกแรงอะไรเลย  
เรื่องนี้ต้องฝึกนิสัยการออมกันด้วย    บางคนก็บ่นว่าไม่มีจะกินอยู่แล้ว  จะเอาที่ไหนไปออม    นอกจากคนจำนวนหนึ่งที่ออมไม่ไหวจริงๆ ที่เราไม่ควรยกเอามาเป็นตัวอย่างเพื่อไม่ให้มีการคิดเรื่องนี้ต่อแล้ว    ความเป็นจริงก็คือคนส่วนใหญ่ที่สุดสามารถออมได้   จะมากหรือน้อยเท่านั้น   แต่ต้องฝึกให้เป็นนิสัย
พูดเรื่องนี้เพราะแม้แต่ในหมู่เพื่อนนักเรียนเก่าของผม   ก็มีหลายคนที่เวลาทำธุรกิจฟู่ฟ่าก็ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย   แต่พอเกิดเหตุทางสุขภาพเช่นหลอดเลือดสมองแตก   ตัวเองเป็นอัมพฤกต์ทำมาหากินไม่ได้   แถมเมียก็ยังทิ้งอีก  แล้วยังมีลูกอีก 2-3 คนที่ต้องเลี้ยงดู    ญาติก็รับไปเลี้ยงไปดูแลอย่างแกนๆ   สุดท้ายพอตายจากไป   ก็เสียงบ่นจากเพื่อนอีกบางคนว่าทำไมพวกเราจึงไม่ช่วยพวกเขาให้ดี   ทำไมจึงปล่อยให้เพื่อนทุกข์ยากอย่างนี้    กลายเป็นเรื่องสุดฮอตในเว็บบอร์ดชมรมศิษย์เก่า   ที่พอรุ่นอื่นๆ เข้ามาดูก็คงคิดว่าทำไมพวกรุ่นนี้มันถึงเห่ยอย่างนี้    บางคนก็เสนอตัวเข้ามาทำกองทุนนั่นนี่แบบเบลมรุ่นที่สังกัดอยู่ด้วยซ้ำ  
ในหมู่ของชมรมศิษย์เก่าของผมเวลานี้จึงเห็นความสำคัญของการออมมากขึ้น   ได้มีการออกบทความเสนอแนะวิธีการโดยที่ไม่ต้องไปหวังพึ่งรัฐว่าจะมาจัดการให้แต่เพียงอย่างเดียว   ซึ่งสอดคล้องกับบทความข้างต้น  ซึ่งเราเรียกว่า การเตรียมตัวเข้าสู่วัย ส.ว. (สูงวัย)
บทความข้างต้นยังได้พูดถึงการทำลายนิสัยการออม   จากระบอบทักษิณที่มักมีนโยบายนำเงินในอนาคตมาใช้   ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ   และการเสนอเช่นนี้ก็ไม่ใช่เสนอตามอารมณ์ที่ไม่ชอบระบอบทักษิณ   แต่มีข้อมูลและความเป็นจริงรองรับ  
นี่จึงกล่าวได้ว่า  เป็นสภาพสังคมแบบใหม่  วิสัยทัศน์แบบใหม่ที่ต้องสอดคล้องและนำผู้คนในสังคมให้ก้าวตามไปให้ได้    หากทำได้  ไม่ต้องพูดถึงสังคมนิยมในความหมายแบบเดิมๆ หรอก   ทำได้แค่นี้ก็เป็นบุญแก่ประเทศไทยแล้ว


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: salt ที่ 19 มกราคม 2011, 09:25:35 AM
ว่าจะไปดูเขาเอาเทคนิคแบบฟอร์ไทม์มาใช้กะออทิสติกกลุ่มอาการหนักระดับศักยภาพต่ำ.....ซะหน่อยอดแวะเข้ามาดูกระทู้นี้มะได้...หนึ่งก็เอาใจช่วยลุงดอกฯ อีกหนึ่งก็อยากฟังลุงคลัมฯ อีกหนึ่งก็อยาดูลุงแสนฯ คิด.....

เอฮ้ก็เลยต้องขอแจมจํ๊กกะหน่อยเพราะมะคืนหลังจากคุยกะพี่สาวแสนรักหมั่กๆเสมอมาและจะรักหมั่กๆตลอดไป...ก็ให้เศร้าหนักหนากะชะตาชีวิตของตัวเอง ลูกหลานและประเทศชาติ ที่แน่ๆ เศร้าเรื่องตัวเองอ่ะแหละ ที่ไม่รุชะตากรรมตอนแก่กว่านี้หมั่กๆ....เหมือนกะพวกเขากะลังนั่งเทศให้เหล่าทรชนฟัง-คือมันยิ่งกว่าเป่าปี่ให้ควายควังเสียอีก.....เพราะดูๆ จะไปสู่สื่อเลวที่มีอยู่มากมายได้ไง....หันไปดูช่องอื่นบักอะไรก็กะลลังสัมภาษณ์คนที่ค้าขายชายแดนว่า..พวกเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเจ็ดคนไทยที่ถูกฮุนซวยสมคบคิดกะคนชั่วในไทยลักพาตัวไปทำไม่ถูกฯลฯ

กอร์ปดูหนังชีวิตเศร้าเข้าไปเรื่องคู่หญิงชายที่รักกันหมั่กๆ แล้วจับมือกันนอนตายอย่างสงบและสวยงามบนเตียงในบ้านพักคนชรา...ทำเอาอิฉันน้ำตาเป็นเผาเต่าอยู่บนตั่งหน้าทีวีนั่นแหละ.....พร้อมกับหมดอะไรตายอยากผล็อยหลับไปกะฝันมากมายจับต้นชนปลายมะถูก

ฟฟฟฟ
เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าอิฉันไม่พอใจกะแนวคิดโลกไร้พรมแดน ว่ามันไร้พรมแดนเพื่อไผกันแน่....ฯลฯ เห็นหน้าไอ้พวกนักวิชาการที่เที่ยวเร่ขายลัทธิโลกไร้พรมแดนแล้วก็อยากตืบๆๆๆๆ หน้ามัน กับอีกพวกพวกดูถูกดูเบาชาตินิยม/ฯลฯ เพราะฟังเพลงต้นตระกูลไทยแล้วมันสะท้อนใจ....สินทรัพย์มีเกลื่อนกร่นบรรพชนให้ไว้.....แล้วยิ่งโกธราที่เห็นนักการเมืองนักธุรกิจและพลเมืองเลวสมคบกันจะยกดินแดนอุดมพลังงานในอ่าวไทยให้ไอ้ฮุนซวย.....ที่โกระามหั่กๆก็คือน้ำมันแพงขึ้นทุกวัน เพราะจีนดันเสือกตื่นขึ้นมาเขมือบพลังงานจนจะหมดโลก-น่าจะปล่อยให้หลับอยู่อย่างนั้นน่ะดีแล้วดีกะแประเทศเล็กประเทศน้อยในโลก

แล้วก็ยังเป็นงงๆ กะการวิเคราะห์ว่า แต่ละฝ่ายที่เคลื่อนไหวมีผลประโยชน์แฝงเร้น ไม่ว่าจะเป็นสนธิหรือใคร....นึกถึงหน้าอาจารย์ปานเทพ/เทพมนตรี และนักวิชากการแก่ๆ ที่ออกมาพูดฝ่ายพันธมิตรก็สงสาร....

ตรงคำว่าพลเมืองเลวนี่ ก็นึกถึงท่านพุทธธาตุ ที่พูดไว้ว่า ประชาธิปไตยต้องผลประโยชน์ประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาชนเป้นใหญ่ประชาชนบ้าบอก็ฉิบหายหมดสิ....ยังกะเห็นล่วงหน้า....แล้วไงต่อ...ณ นาทีนี้...ยังงงอยู่....


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 19 มกราคม 2011, 15:14:04 PM
ผมคิดว่า พคท. ในบริบทใหม่  จะต้องเริ่มต้นจากตนเอง   ซึ่งไม่เพียงแต่กลุ่มที่บอกว่าอยู่ในองค์กรนำปัจจุบัน     แต่รวมถึงกลุ่มที่สนับสนุนความคิดคิดนี้ด้วย

บริบทใหม่สำหรับยุคใหม่นี้   น่าจะอยู่ที่การแสวงหาความร่วมมือจากแนวความคิดที่ดีต่างๆ ในสังคม

อย่างที่ลุงครัมซี่ว่ามา   คืออย่าเพิ่งไปถือว่าความคิดของตัวเองถูกต้องที่สุด  แม่นยำที่สุด  ชัดเจนที่สุด   ใครพูดต่างจากฉันไม่ได้   ใครแสดงความไม่แจ่มชัดหรือแสดงความสงสัยต่อแนวทางสังคมนิยม วัตถุนิยมประวัติศาสตร์ ไม่ได้   แล้วก็เย่อหยิ่งผิดๆ คิดว่าไปคุยเฉพาะในหมู่คนที่รู้ใจแล้วดูท่าทางจะมีความสนับสนุนก็คิดว่างานพรรคหรืองานจัดตั้งกำลังฟื้นตัวแล้ว  

คนไทยในตอนนี้มีเกือบ 70 ล้านคนแล้ว    คนรุ่นใหม่ก็มาก   คนรุ่นเก่าที่คิดในแนวทางต่างๆ ก็มีมากมายไม่น้อย

ทำไมไม่ไปน้อมตัวศึกษาจากผู้อื่น   เก็บรับประสบการณ์ของผู้คนในสังคมมาเป็นเครื่องชี้นำตนเองบ้าง

เพราะหากไม่รับฟังใครเลย   เอาแต่ว่าของข้านี่แหละแน่อยู่ตลอดมา

ก็เหมือนที่ลุงครัมซี่ว่า  มองอย่างไรก็ไม่พ้นหัวแม่ตีนตนเอง  

ภาระกิจของพคท. ในบริบทใหม่ก็คือการเก็บรับประสบการณ์และบทเรียนร่วมกันในทุกด้านของประชาชนไทยเอง   ถ้าเก็บรับไม่ได้   ก็อย่าเพิ่งไปคิดเลยว่าจะไปนำอะไรใครที่ไหน


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 19 มกราคม 2011, 15:50:57 PM
หรือไม่ก็วางเรื่องที่คิดว่าตนเองเป็น "กองหน้า" ไว้ก่อน   เพราะที่ผ่านมาก็ตามเขาจนไม่รู้จะตามอย่างไรแล้ว

เสนอตัวเองเป็นแค่ "ผู้อาสา" ดีกว่า

ในขั้นตอนนี้คือ "อาสา" รวบรวมแนวความคิดที่ดีๆ ในสังคม  รวบรวมเป็นความรู้ของประชาชนชาวไทยสักฉบับหนึ่ง   ซึ่งก็คงต้องวางเรื่องที่ชอบไปวิเคราะห์แนวความคิดอื่นว่าปฏิวัติหรือไม่ปฏิวัติลงไปด้วย

เมื่ออาสา "รวบรวม" ขึ้นมาได้แล้ว   ก็ทำหน้าที่เป็น "ผู้เผยแพร่"  ยังไม่ต้องตั้งธงว่าอะไรถูกอะไรผิด  หรืออะไรถูกที่สุด

เผยแพร่แล้วก็เป็น "ผู้ฟังเสียงสะท้อน"   คือฟังว่าเขาสะท้อนกลับมาว่าอย่างไรบ้าง   แล้วก็มาทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีหรือสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เอาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วกระมัง  สำหรับ พคท. ในบริบทใหม่


หัวข้อ: อย่าว่าแต่มองไม่พ้นหัวแม่teenตัวเองเล้ย....
เริ่มหัวข้อโดย: salt ที่ 19 มกราคม 2011, 17:12:16 PM
กระทั่งหัวแม่teenตัวเองก็ยังมองไม่เห็นเสียแหละมากกว่า.....สำหรับอิฉันนะ..เพราะพุงกะทิมันบดบังหมดเลย.....หัวเราะ

 ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 20 มกราคม 2011, 07:53:01 AM
กลับมาที่บทความที่ลุงดอกดินส่งมาให้อ่านตอนนี้อีกที

"กลุ่มคนสูงวัยที่มีการศึกษา และมีเงิน ผู้เขียนมีความเห็นว่า คนกลุ่มนี้ (อย่างเช่น กลุ่มคนรุ่น 14 ตุลาฯ ในอีกสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้า) สามารถมีคุณูปการอย่างสูงต่อการพัฒนาสังคมความรู้ขึ้นมาในประเทศนี้ โดยผ่านการยกระดับจิตหรือการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเชิงลึกของพวกเขา เพราะคนกลุ่มนี้มีศักยภาพมากกว่ากลุ่มอื่นทั้งหมด ในสังคมนี้ที่จะยกระดับจิตสำนึกของตนไปสู่ จิตสำนึกเชิงบูรณาการ (integral awareness) ซึ่งเป็นระดับจิตที่สำคัญในการชี้นำและผลักดันการปฏิรูปเชิงบูรณาการในประเทศนี้


กลุ่มคนสูงวัยที่มีการศึกษาและมีเงินกลุ่มใหญ่หลายล้านคนนี้จะกลายเป็น พลังหลักในการขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคตอันใกล้ อย่างที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อน เพราะพวกเขาจะกลายเป็น คนสูงวัยที่ไม่ยอมแก่ พวกเขายังไม่ยอมเฉื่อยชาที่ใช้ชีวิตแบบซังกะตายอยู่ไปวันๆ เพื่อรอวันตายเหมือน คนแก่ในอดีต พวกเขา แค่สูงวัยขึ้นแต่ยังไม่คิดว่าตัวเองแก่เฒ่าจนใช้การไม่ได้ พวกเขาตระหนักดีในตนเองว่า พวกตนมีประสบการณ์ในชีวิตมากมาย การศึกษาก็สูง มีปัญญาในการใช้ชีวิต มีเงินมาก และมีเวลามากด้วย พวกเขาเหล่านี้จะกลายเป็นเป้าหมายใหม่ที่สำคัญของนักการตลาด เพื่อการบริโภคสินค้าและบริการอย่างไม่ต้องสงสัย แต่จะมี ผู้สูงวัยที่มีปัญหาและมีเงินจำนวนไม่น้อย ที่จะไม่ตกหลุมพรางแห่งกับดักของพวกนักการตลาดเจ้าเล่ห์เหล่านี้


พวกเขาเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่มักเริ่มค้นพบตัวเองตั้งแต่วัยกลางคน แต่ด้วยภาระหน้าที่ทางการงานในตอนนั้น ทำให้ยังไม่มีเวลาพอที่จะทำในสิ่งที่หัวใจของตนเองเรียกร้องปรารถนาได้ แต่ มันจะไม่ใช่เช่นนั้นอีกต่อไป เพราะ พวกเขาจะหันมาประเมินสิ่งที่พวกเขาต้องการจากชีวิตที่ยังเหลืออีกหลายปีใหม่ เพราะพวกเขาตระหนักได้ดีแล้วว่า การมีอายุยืนขึ้นหมายความว่ามีเวลามากขึ้น ทำให้พวกเขาคิดถึงสิ่งที่พวกเขาอยากจะทำจริงๆ กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่มากขึ้น"

ผมออกจะเห็นด้วยกับข้อความตอนนี้    เพราะเหตุการณ์ 14 ตุลา ซึ่งรวมถึงก่อน 14 ตุลา ด้วย   สังคมไทยได้ผลิตคนรุ่นพิเศษรุ่นหนึ่งขึ้นมา   ซึ่งปัจจุบันมีอายุอยู่ราว 50-70 ปี   หากมองไปทางไหน   คนรุ่นนี้จะมีบทบาทอยู่เกือบทุกวงการ   คนรุ่นนี้ได้สร้างสรรค์วิธีคิดและวิถีการปฏิบัติของตนขึ้นมามากมาย   หากประมวลสรุปขึ้นมาได้   ก็จะเป็นคุณอย่างอเนกอนันต์แก่สังคมไทย   โดยไม่เห็นจะต้องไปพี่งพาความคิดและการปฏิบัติจากต่างประเทศที่ตรงไหน   ไม่ต้องไปพี่งพาทฤษฎีปฏิวัติจากต่างประเทศที่อ้าปากคำก็ "ชนชั้นกรรมาชีพจงรวมกันเข้า"   หรือวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ที่ตายตัว    ทฤษฎีกองหน้าที่ไม่เป็นจริง 

บางครั้งก็ชอบอ้างการปฏิบัติ    ความจริงคือคนเหล่านี้ได้ปฏิบัติอยู่และเป็นกองหน้าอยู่ทุกหัวระแหง   จะยอมถ่อมตัวไปศึกษาจากเขาหรือไม่เท่านั้น


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 20 มกราคม 2011, 08:15:18 AM
ท่าทีเหล่านี้นับว่าสำคัญมาก   หาก พคท. หรือพลพรรคยังคิดจะทำอะไรต่อไปอีก   ก็ต้องกำหนดท่าทีต่อปัญญาชนไทยให้ดีด้วย   
ไม่ใช่เพียงแค่หลอกใช้เขาอย่างที่ผ่านๆ มา   
ซึ่งผมเคยแปลกใจอยู่ว่าทำไม บรรดา นศ.ปัญญาชนก่อนเข้าป่า  จะมีความรอบรู้และความสามารถทางการปฏิบัติมากมาย   แต่พอเข้าป่าไปแล้วเหมือนกับเสือที่ถูกถอดเขี้ยวเล็บให้กลายเป็นแมวเชื่องๆ 
เหตุผลก็เพราะความไม่เข้าใจต่อท่าทีที่ควรมีต่อบรรดา นศ. ปัญญาชนไทย นั่นเอง   ที่ผ่านมาพรรคก็มักจะใช้เรื่องของการต้องไปศึกษาจากชาวนาซึ่งความจริงคือ ผปง. ของพรรคมากดเอาไว้   
ที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อรื้อฟื้นเรื่องเก่า   แต่เพราะเห็นว่ายังมีเรื่องเช่นนี้ตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้   และเป็นสาเหตุสำคัญโดยพื้นฐานที่ทำให้ พคท.และพลพรรคทำอย่างไรก็ไม่อาจค้นพบตัวเองในบริบทใหม่ได้สักที
และเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องสำคัญที่พัฒนาไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับ "ประชาธิปไตย"  เพราะที่ผ่านมา พรรคอมมิวนิสต์ไม่ว่าที่ไหนใช้เรื่องนี้เป็นเพียงเครื่องมือหลอกคนเท่านั้น    แต่ในความเป็นจริงทั้งก่อนได้รับชัยชนะและหลังชัยชนะ  ยังคงความเป็น "เผด็จการ" ไว้อย่างเต็มที่   
และนี่เป็นปัญหาที่ทำให้ตอบกันไม่ได้   เมื่อพูดถึงรัฐสังคมนิยมว่าจะดีแน่หรือไม่   เพราะแม้โดยความรู้สึกว่าสังคมนิยมน่าจะดีในแง่ของการไม่ถูกกดขี่ขูดรีดทางเศรษฐกิจ   แต่สังคมนิยมก็ให้ภาพพจน์ที่ร้ายเหลือในแง่ของการกดขี่ทางการเมือง   จึงไม่แปลกที่ปัญญาชนสมัยหนึ่งเคยสนับสนุนสังคมนิยม   แต่แล้วกลับต้องหันมาคัดค้าน "รัฐสังคมนิยม" ในประเทศของตนเองเสีย

สำหรับประเทศไทยที่ผ่านมา   ในบันทึกของชาตรี หุตานุวัตรก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้

"ปี 2524 เกิดสภาพ ความขัดแย้งทางความคิด ภายใน ระหว่างฝ่าย พ.ค.ท. เก่า กับนักศึกษา ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมด ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้ก็มี ปัญหาทางสากลของพรรค พี่น้อง ทั้งฝ่ายเขมร-เวียตนาม พี่เองไม่อยากให้ประเทศ เมื่อปฏิวัติแล้ว ต้องถอยหลังเข้าคลอง เช่นเขา คือ ประชาธิปไตย น้อยลง"


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 20 มกราคม 2011, 08:38:09 AM
เมื่อพูดถึงปัญหาประชาธิปไตย  ดูเหมือนว่าสังคมแบบทุนนิยมจะให้คำตอบได้ดีกว่า  ไม่ต้องอื่นไกลบรรดาปัญญาชนกลับรู้สึกว่าอยู่ในสังคมแบบทุนนิยมได้อย่างสบายใจ   ในขณะที่กลับรู้สึกว่าอึดอัดอย่างยิ่งในสังคมแบบสังคมนิยม

ยิ่งไม่ต้องพูดถึงความก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจ  รัฐแบบสังคมนิยมสู้รัฐทุนนิยมไม่ได้จริงๆ

คุยไปคุยมา  แล้วสังคมนิยมมีความล้ำเลิศกว่าเขาที่ตรงไหน

ที่ผ่านมาก็เอาแต่ว่าทุนนิยมขูดรีดคน   บริโภคทรัพยากรต่างๆ อย่างไม่ลืมหูไม่ลืมตา

แล้วจะดีกว่าเขาได้อย่างไร     ต้องตอบตรงนี้ให้ได้  ไม่เช่นนั้นก็ยอมรับไปเถอะว่าทุนนิยมดีกว่าเป็นส่วนใหญ่ หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: old clumsy ที่ 20 มกราคม 2011, 09:28:13 AM

ออกจะเห็นด้วย(นิดๆ)กับบทความที่กล่าวถึง คน 14 ตุลา  ซึ่งอยู่ใน สว.(สูงวัย)..
แต่ก็อาจจะไม่ตรงบ้างตรงที่ไปประเมิณว่าพวกเขาเหล่านั้นล้วนประสบความสำเร็จ มีความรู้ มีตำแหน่งแห่งหน มีเงิน  มีศักยภาพ .
.เพราะความจริงแล้ว จำนวนมากก็ล้มเหลวในทางเศรษฐกิจ  ไม่ได้มีตำแหน่งแห่งที่  ไม่มีเงินมีทองเหลือเฟือ(เช่นข้าพเจ้า) ไม่ได้มีกำลังวังชา ( อันนี้ข้าพเจ้ายังพอมี) และไม่มีศักยภาพอะไรนัก
  ..แต่แน่นอนว่า คนพวกนี้มีประสบการณ์ตรงจากการเคลื่อนไหวทั้งด้านก้าวหน้าและล้าหลัง..

ประสบการณ์ตรงที่ว่านั้นได้มาจากการผ่านกระบวนการต่อสู้ทางความคิด  และการต่อสู้ที่เป็นจริงในทุกสนามรบ ทั้งสนามการเมือง การสงครามและเศรษฐกิจ 

บทเรียนเหล่านี้เป็น"ทุน "ที่อุดมสมบูรณ์ในการจะสร้างบ้านแปงเมืองต่อไปได้

ไม่ได้ชมคนรุ่นเดียวกันหรอกนะ ว่าตามเนื้อผ้า  แต่เมื่อพูดถึงจำนวน ก็มิได้มากมายถึงขนาดว่าจะเป็นหลักล้านๆคน  แต่ก็นับว่ามากโข พอที่จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้   
แต่ก็น่าเสียดายว่า พลังที่ว่ากระจัดกระจายเหลือเกิน  เนื่องจากมีความแตกต่างกันในแง่จุดยืน และผลประโยชน์ 
ดังนั้น แทนที่จะหันไปในทางเดียวกัน กลับกลายเป็นนำเอาศักยภาพมาต่อสู้ฟาดฟันกันจนบรรลัยทั้งเมืองอยู่ขณะนี้

แน่นอน คนเหล่านี้ล้วนมีอาวุธทางปัญญาอยู่ในตัว 

คงไม่มีคนรุ่นไหนจะอ่านออกและเข้าใจการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ได้เท่า  คนทั่วไปมักไม่รู้เท่าทันเพราะเชื่อมโยงปัญหาไม่ออก

แต่คนรุ่นนี้ เมื่อพูดถึงเรื่องอะไรซักเรื่อง จะเชื่อมโยงได้หมดและรู้เรื่องว่าเรื่องราวต่างๆนั้นมีที่มาอย่างไรและพัฒนามาจากไหน  ขณะที่คนทั่วไปมักตามกระแส และไม่เข้าใจปัญหาซับซ้อน

ปัญหาของคนนรุ่นนี้จึงอยู่ที่จุดยืนเป็นสำคัญ 

ดังนั้น การประเมิน " พลัง" ที่ก้าวหน้าของคนรุ่นนี้ว่าจะเป็นพลังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้น  ก็เห็นจะต้องประเมินจุดยืนของเขาให้ได้เป็นสำคัญ

เมื่อใดก็ตามที่คนพวกนี้มีจุดยืนอยู่กับผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักแล้ว  บอกได้เลยพลังของเขาจะเป็นพลังล้าหลังที่พร้อมจะทำลายมากกว่าสร้างสรรค์

ก็ลองยกตัวอย่างบางคนดูก็ได้...(คิดเอาเองก็แล้วกันนะครับ..) ;)หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 20 มกราคม 2011, 11:16:49 AM
เขาคงนับคนทั้งรุ่น  คือคนที่มีอายุอยู่ในปีนั้นทั้งหมด  :D

ความจริงมีสักพันที่เป็นหัวหอกก็เยอะแล้ว   หรือไม่ก็ยุ่งแล้ว  ;D

ถ้าเช่นนั้น พคท. ในบริบทใหม่  จะมีภาระกิจเพิ่มอีกอย่างหรือไม่ว่า  จะไปสามัคคีคนเหล่านี้ขึ้นได้อย่างไร

จะสามัคคีขึ้นมาได้ก็คงต้องมีจุดร่วมกัน  เริ่มจากระดับเบาเช่นจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น   แบ่งปันให้แก่ผู้อื่น   ไปจนถึงระดับที่ลึกขึ้น ได้แก่ คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวม   คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะ  

ส่วนเรื่องสากลนิยมนั้นขอพักไว้ก่อน  เพราะพรรคคอม.ที่ตั้งๆ กันมา ยกเว้นแต่พรรคจีนในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมแล้ว   นอกนั้นล้วนแต่เห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศตนเอง เห็นแก่ประโยชน์ของคนของตนเอง  แล้วโยนคำว่าพรรคพี่น้องและสากลนิยมลงกระโถนทิ้งไปทั้งนั้น  


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 20 มกราคม 2011, 12:16:03 PM
เขียนถึงตอนนี้ก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกัน

ยุคแห่งสากลนิยมชนชั้นกรรมาชีพ  ที่จีนทำได้ดีที่สุดและทำอย่างสุดจิตสุดใจ  ก็คือยุคสมัยแห่งการปฏิวัติวัฒนธรรม

แม้ยุคนั้นจะมีเรื่องที่ไม่ดีอยู่มาก  แต่สำหรับบรรยากาศกล่าวได้ว่ามีกลิ่นอายที่ชาวสังคมนิยมโหยหา

ก็รู้สึกแปลกๆ เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะอธิบายอย่างไรดี   

เพราะด้านหนึ่งเราก็ว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมไม่ดี   แต่ด้านการช่วยเหลือพรรคพี่น้องกลับเป็นไปอย่างเต็มที่  เป็นสากลนิยมจริงๆ   อีกทั้งบรรยากาศก็เป็นสังคมนิยมจริงๆ

ไม่เหมือนยุคนี้ที่ไม่ถือเรื่องสากลนิยมชนชั้นกรรมาชีพอะไรอีกแล้ว    บรรยากาศก็เป็นแบบทุนนิยม  ซึ่งเราก็ไม่ได้โหยหาบรรยากาศในทำนองนี้


หัวข้อ: นอกจากจะไม่โหยหาแล้วยังคาดว่ามันจะเป็นตัวร้ายกาจที่สุดอีกตัวหนึ่งด้วย
เริ่มหัวข้อโดย: salt ที่ 20 มกราคม 2011, 14:53:55 PM
ด้วยซ้ำไป.....


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 21 มกราคม 2011, 07:27:00 AM
อ้างถึง
จากกรุงเทพธุรกิจ
    ประชา บูรพาวิถี


พิษลัทธิมาร์ค

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์"จ่ายแล้ว กะบ่จบ" ประโยคนี้หลุดออกมาจากปากของ "อดีตสหาย" ชาวอีสานคนหนึ่ง ซึ่งกลายเป็น "ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย" (ผรท.)


  คนเดียวในหมู่บ้านที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 22,5000 บาท

 ที่แย่ไปกว่านั้น คนที่ไม่เคยเข้าป่า แต่เป็นญาติพี่น้องของ "คณะกรรมการคัดกรอง" (อดีตสหาย) กลับได้รับเงินสองแสน

 นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่าง อันเป็นผลพวงของการจ่ายเงินให้ ผรท. 5 จังหวัดภาคอีสาน เมื่อ 14-15 มกราคมที่ผ่านมา

 เสียงสะท้อนจากในพื้นที่นั้น มี 2 ปัญหา คือ การไล่บี้เก็บค่าหัวคิวรายละ 10% และการสอดไส้ "สหายตัวปลอม" เข้ามารับเงิน

 ก่อนหน้านั้น เคยมีผู้ที่เสนอให้ "กองทัพภาคที่ 2" แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองฝ่าย ผรท. โดยไม่ต้องยึดโยงกับกลุ่มอดีตสหาย ที่ตั้งตัวเป็น "แกนนำ" เรียกร้องทวงสัญญา 66/23

 เพราะทราบกันดีว่า มีแกนนำหลายก๊กหลายก๊วน บางก๊วนตั้งตัวเป็น "นายหน้า" ค้าค่าหัวสหาย

 แต่นายทหารใหญ่ในกองทัพภาคที่ 2 กลับไม่สนใจข้อเสนอดังกล่าว ปล่อยให้แกนนำเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด มีหน้าที่ตรวจสอบ และรับรองรายชื่อ ผรท.

 การปล่อยปละละเลยปัญหาดังกล่าว จึงก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายตามภายหลังการจ่ายเงิน

 ประการแรก "คนมีสี" บางคนร่วมกับแกนนำ ผรท.บางก๊วน ผลักดันคนที่ไม่เคยเข้าป่าได้สิทธิรับเงินแสน โดยมีเงื่อนไขหากได้รับเงิน ต้องแบ่งกันคนละครึ่ง

 ประการที่สอง กลุ่มที่ตั้งตัวเป็นแกนนำเปิดการต่อรองกับ ผรท.ที่ผ่านการคัดกรอง จะขอหัก 10% หรือ 'ส่วนปลาย' คือ 25,000 บาท

 หากใครไม่ยินยอมตามเงื่อนไข 10% ก็จะไม่ยอมให้ผ่านการคัดกรอง (แม้จะเป็นสหายตัวจริง) ซึ่ง ผรท.ส่วนใหญ่ก็ยอมรับข้อเสนอ เพราะกลัวจะไม่ได้เงิน

 ครั้น ผรท.ที่ถูกเอาเปรียบ จะไปร้องเรียนกับ "คนมีสี" ก็ไม่มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่รัฐจะให้ความเป็นธรรมหรือไม่ เนื่องจากพฤติกรรมของ "คนมีสี" ดูจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกลุ่มแกนนำ

 ด้วยเหตุนี้ บรรยากาศหลังการมอบ "สมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทย" จึงมีความชุลมุนเกิดขึ้น เมื่อแกนนำประกบ ผรท.แต่ละคน ตรงไปยังธนาคาร เพื่อให้เบิกเงิน 25,000 บาท ตามที่ตกลงกันไว้

 มีอดีตสหายบางคน ไม่ยอมให้ เพราะได้ฟัง "อดีตสหาย ส.ส." รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประกาศเสียงดังฟังชัดว่า "รัฐบาลตั้งใจมอบเงินช่วยเหลือให้สหาย หากมีใครจะมาหักเปอร์เซ็นต์ ก็ไม่ต้องจ่ายให้แม้แต่บาทเดียว"

 ฝ่ายแกนนำก็กดดันจะเอาให้ได้ อดีตสหายบางรายถึงขั้นวิ่งขึ้นโรงพักแจ้งความว่า ถูกข่มขู่ยื้อแย่งสมุดบัญชีธนาคาร บางรายก็ใช้วิธีหลบหนีกลับหมู่บ้านโดยไม่แวะธนาคาร

 วันต่อมา ฝ่ายแกนนำปรับแผนใหม่ เข้าไปเกลี้ยกล่อมให้ยอมเบิกเงินมาให้ตามสัญญา ซึ่ง ผรท.ส่วนใหญ่ก็ยอม เพราะไม่อยากมีปัญหากับ "นาย" ที่อยู่เบื้องหลังแกนนำ

 ประเมินกันว่า พวกแกนนำได้เงินจาก "ส่วนปลาย" ของสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทในจังหวัดนั้น รวมแล้วหลายล้านบาท!

 อันที่จริงระหว่างการเคลื่อนไหวทวงสัญญา 66/23 แกนนำก็เรียกเก็บเงินจาก ผรท.เป็นระยะๆ บางทีก็ร้อยบาท บางทีก็ห้าร้อยบาท โดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงาน

 ผรท.ส่วนใหญ่เข้าใจในความปรารถนาดีของ ส.ส.อดีตสหายหญิง ที่ไม่อยากให้เกิดปัญหา "สหายกินสหาย" แต่พวกเขาก็ยากที่จะปฏิเสธคำโอ้โลมของแกนนำได้ 

 แม้การจ่ายเงิน ผรท.ในภาคอีสานจะยังไม่ครบ 19 จังหวัด แต่ขณะนี้ ขบวนการ "ผรท.บัญชีตกค้างรอบสาม" ได้เกิดขึ้นอีกแล้วในภาคอีสาน

 "ไผพ่อแม่ตายในป่า ไผส่งข้าวส่งน้ำให้คนป่า มาแจ้งชื่อไว้ ถ้าพ่อใหญ่จิ๋วได้เป็นรัฐบาล สิหาเงินมาแจกอีก"

 รอบนี้..ลัทธิมาร์ค จงเจริญ! รอบหน้า..ลัทธิจิ๋ว จงเจริญ ยังงั้นหรือสหาย (ฮา)!! 

?????

ยุคอะไรของอดีตสหาย???

"เงินนำหน้าการเมือง  การปฏิวัติเป็นเรื่องฝันกลางวัน  มาหลอกเงินนักการเมืองกันดีกว่า"

งานนี้ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีกับ  "พลังปฏิวัติที่ผุกร่อนและถอยหลังเข้าคลอง"


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: sun bird ที่ 21 มกราคม 2011, 23:02:47 PM
 :( อ่านบทความของคุณประชา แล้วยอมรับว่าเป็นความเศร้าใจมาก นี่ขนาดปฏิวัติไม่สำเร็จ

หากปฏิวัติสำเร็จจะไม่แย่ไปกว่านี้หรือ จิตใจมนุษย์ยากแท้หยั่งถึง

รู้เสียใจเกินว่าที่จะบรรยายออกมาหัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 22 มกราคม 2011, 05:28:06 AM
เสวนา-วิวาทะ

http://www.democracymove.net/webboard/showthread.php?tid=5   (http://www.democracymove.net/webboard/showthread.php?tid=5)


หัวข้อ: หมอที่มีจิตใจสูงส่งตลอดกาล-หมอพจน์
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 22 มกราคม 2011, 07:42:26 AM
ขอย้ายของลุงดอกดินมาไว้ตรงนี้เพื่อความต่อเนื่อง

เนชั่นรายสัปดาห์

' บันทึกขบถ' ฉบับกาลกลียุค  

http://www.fo3p.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1128&Itemid=1  

.............................

    
     สหายเข้มแข็ง...
           มาช้าดีกว่าไม่มา  

http://www.fo3p.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1127&Itemid=1

เฉพาะกรณีของหมอพจน์   ผมว่าหมอพจน์ยังเป็นผู้ที่มีใจรับใช้มิตรสหายอยู่ไม่เสื่อมคลาย

ทุกวันนี้ขอแต่แกทราบว่ามีเรื่องของมิตรสหายอยู่ที่ไหน  แก็พร้อมจะสะพายกระเป๋าใบหนึ่งไปตามเรื่องหรือช่วยประสานงานให้ทันที

ที่สำคัญเป็นการประสานงานโดยแกออกเงินเองทั้งหมด   ไม่เคยมีการหัก "หัวคิว" เหมือนกับที่ได้ยินมามากหลาย

แกทำงานให้มิตรสหายโดยเฉพาะพี่น้องม้งอย่างไม่เคยคิดจะไปเรียกร้องเอาค่าประสานงานใดๆ (เหมือนกับที่บางคนเรียกร้องเอาอีกนั่นแหละ)

และในครั้งนี้แกก็ไม่ได้รับเงินสองแสนสองในครั้งนี้ด้วย  เพราะให้อีกคนที่มีชื่ออยู่ในบ้านเดียวกันใช้สิทธิไปเสีย  

ทั้งที่แกเป็นคนเลี้ยงลูกสองคนด้วยตัวคนเดียวมาตลอด   ต่อสู้ฟันฝ่ากับชีวิตในการเลี้ยงลูกมาทุกอย่าง   ผมยังเคยสะเทือนใจว่าลูกของแกตอนเรียนหมออยู่กรุงเทพ   แกหาเงินให้ได้ใช้เพียงเดือนละสามพันกว่าบาท   ชีวิตของครอบครัวนี้ต้องลำบากเพียงใด   เวลานั้นแกยังถูกจับหลายครั้งด้วยข้อหาประกอบโรคศิลปะโดยไม่มีใบอนุญาต

เวลานี้เมื่อลูกเรียนจบแล้ว  แกก็หมดภาระ  จึงสามารถวิ่งไปที่นั่นที่นี่ช่วยเหลือมิตรสหายอยู่เสมอ   หลายที่ที่เข้าไปหลายที่เป็นที่ห่างไกล

คนอื่นจะเป็นอย่างไรไม่รู้   แต่หากพี่น้องสามจังหวัดจะคิดถึงวีรชนตัวเป็นๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่   ผมขอเสนอให้มอบเกียรติคุณอันนี้  แก่หมอพจน์นี่แหละ   "หมอที่มีจิตใจสูงส่งตลอดกาล"   
 


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดวง ที่ 22 มกราคม 2011, 11:09:28 AM
หากจะพูดถึงสหายที่มีจิตใจช่วยเหลือสหายด้วยกันในเวลานี้และที่ผ่าน ๆมา
ก็เห็นแต่มีหมอพจน์ และหมอไพศาล ที่จะเร้าร้อนในการช่วยเหลือ
สำหรับหมอพจน์ ได้เห็นหมอไปช่วยงานเกือบทุกเขต
คุณหมอควักกระเป๋าจ่ายค่าใช้จ่ายเองทุกครั้ง แถมบางครั้งยังช่วยคนที่ไม่มีอีกด้วย
ครั้งหนึ่งเคยไปเยี่ยมหมอที่สุพรรณบุรี คุณหมอสุขภาพแข็งแรง แม้จะอายุมากขึ้นแล้ว
ยังกระฉับกระเฉง และ รับปากช่วยเหลืองานของสหายอย่างเต็มใจ
คุณหมอเป็นคนน่ารัก น่าเคารพ
สมควรที่ เขตสามจังหวัดจะยกย่องเป็นสหายตัวอย่างได้ทีเดียว
(แต่ป้าไม่ได้เป็นสมาชิกสามจังหวัด) ก็ได้แต่เสนอ


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: old clumsy ที่ 22 มกราคม 2011, 11:49:07 AM


เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง..
ข้าพเจ้าเป็นคนไข้ของหมอพจน์มาตั้งแต่นานนม  ตอนนั้นเป็นรองช้ำที่ฝ่าเท้า  ไปหาหมอพจน์ฝังเข็ม ฉีดบี 1 เข้าฝ่าเท้าเจ็บจนน้ำตาเล็ด แถมให้ดูดขวดเป็นรอยวงๆเหมือนหมางับ..ทำแค่ครั้งเดียว  หายจนปัจจุบัน

ตอนหลังทั้งตระกูลไปหาหมอพจน์ที่สุพรรณฯ แถมพ่วงด้วยเพื่อนๆของพี่ๆน้องๆขยายวงออกไปมากมาย

ที่สำคัญคือครั้งหนึ่ง มารดาข้าพเจ้าเองข้อเข่าอักเสบหลังจากกลับจากตระเวณเที่ยวปักษ์ใต้  ได้ยินดังนั้นก็บอกให้พี่สาวไปเจอกันกลางทางพาแม่ไปหาหมอพจน์ทันที ปรากฏว่าน้าที่มาด้วยจะไม่ยอม จนเราต้องเสียงแข็งให้พาแม่มาเดี๋ยวนี้ ! ไม่ต้องฟังใคร

ครูคนหนึ่งเป็นเพื่อนพี่สาวอาสาขับรถให้ พากันมา ชนิดที่เดินไม่ได้ต้องอุ้มกันเข้าห้องน้ำระหว่างทาง 

พอไปถึงร้านหมอที่สุพรรณฯต้องจ้างให้คนถีบสามล้อแบกแม่ขึ้นไปรักษาชั้นบน

ปรากฏว่า หมอพจน์ดูดน้ำไขข้อเข่าที่อักเสบออกจนหมด และฉีด บี 1  ฝังเข็มให้  ฯ  ..หลังเสร็จการรักษา 2 ชั่วโมง  แม่ผมเดินลงมาจากชั้นสองของร้านหมอเอง  เล่นเอาครูที่ขับรถไปด้วนตลึงตาค้าง....อะไรกัน  ขามาเดินไม่ได้ยังต้องอุ้มกัน  พอรักษาเสร็จ เดินลงมาเองเลย..นี่หมอเทวดาชัดๆ (ว่าไปโน่น ) :D

นี่แหละหมอพจน์.. 

ที่สำคัญที่สุด หมอพจน์ใช้หัวใจและจิตอาสารักษาทุกคน  ไม่ว่ามิตรสหายหรือไม่ก็ไม่เกี่ยงทั้งสิ้น 

ได้วิสาสะกับหมอหลายครั้งเวลาไปรักษา  หมอเคยเล่าว่า เหตุที่หมอสนใจเรื่อง"เข่า"เป็นพิเศษเมื่อครั้งที่ไปเรียนอยู่แนวหลังก็เพราะมีเรื่องเจ็บปวดประทับอยู่ในความทรงจำ

วันที่หมอศึกษาอยู่นั้น  พอดีพี่ชายของหมอกำลังจะเดินเมล์มาพบ.  หมอพจน์รอด้วยความดีใจ ..แต่แล้ว ปรากฏว่าข่าวล่วงหน้าก็มาถึง  พี่ชายถูกทุ่นตัดขา  ขาขาด  เสียชีวิตระหว่างทาง..
หมอแกร้องไห้เสียใจมาก  พอได้ไปศึกษาเรื่องทุ่นตัดขา  แกเลยตั้งปวาราณาไว้ในใจว่า จะขอช่วยชีวิตมิตรสหาย ม่ให้ต้องเสียสละเพราะทุ่นตัดขาอีก...และก็ทำได้สำเร็จเช่นนั้นจริงๆ  ใครก็ตามที่ถูกทุ่นตัดขามาถึงมือ  ไม่เคยต้องเสียชีวิต  มีอยู่เพียงรายเดียวที่เสีย ช่วยไม่ได้ เพราะมาไกลมากจนช่วยไม่ได้..นี่คือวีรกรรมของหมอ..ที่น่ายกย่อง


หมอพจน์ไม่ได้สนใจเรื่องเมคมันนี่  ค่ารักษาพอเหมาะ  ใครไม่มีเงินก็ยังรักษาให้ฟรีเสียด้วยซ้ำ..นี่แหละ หมอ  ที่ควรยกย่อง  วีรชนตัวเป็นๆ

จิตใจหมอนอแมน เบทูน  ..ผมจึงขอโหวตให้สหายเขตสามจังหวัด หรือองค์กรจิตสาธารณะที่ไหนก็ได้  ช่วยมอบรางวัลเพื่อตอบแทนความเสียสละอันดีงามของหมอพจน์ด้วยอีก 1 คน

คนดีๆแบบนี้ เราจะลืมได้อย่างไร.. :D
ครับ........ ::) ;D :D ;)


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: butterfly ที่ 22 มกราคม 2011, 18:45:28 PM
 :D :D :D
....มายกมือสนับสนุนด้วยคน...
....ได้มีโอกาสรู้จัก...หมอพจน์...ในการประชุมสมัยที่ยังสามัคคีทุกหมู่เหล่ากันอยู่...เจอกันหลายครั้ง
ได้ประทับใจกับท่วงทำนองทั้งหมดที่ทุกคนได้กล่าวถึง...สมควรชื่นชมและบอกต่อความดีของท่านให้แพร่ออกไป
....คนดีของแผ่นดิน....หมอพจน์....


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 23 มกราคม 2011, 11:56:33 AM
เรื่องของหมอพจน์คงจะได้จัดไปเป็นหัวข้อหนึ่งโดยเฉพาะต่อไป

วันนี้เห็นข่าวนี้ก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจเหมือนกัน

สหรัฐฯ ชื่นชมเนปาลควบคุมกลุ่มลัทธิเหมา ชี้เป็นก้าวสำคัญสู่สันติภาพ
 
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 23 มกราคม 2554 11:14 น.
 
       นายฟิลิป โครว์สลีย์ โฆษกต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวในทวิตเตอร์ยกย่องเนปาลที่ประสบความสำเร็จโอนอำนาจสั่งการกลุ่มติดอาวุธลัทธิเหมาให้อยู่ในความดูแลของคณะกรรมาธิการพิเศษ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญต่อกระบวนการสร้างสันติภาพเนปาล เสียงชื่นชมของสหรัฐฯ มีขึ้นหลังกลุ่มลัทธิเหมายอมโอนอำนาจสั่งการสมาชิกกลุ่มติดอาวุธราว 19,000 คน ที่กระจายอยู่ในค่ายทหารทั่วประเทศ หลังสิ้นสุดสงครามเมื่อปี 2549 ให้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างพรรคการเมือง
        ด้านนักวิเคราะห์ มองว่า การที่รัฐบาลและกลุ่มลัทธิเหมาต่างมีกองทัพของตนเอง นับเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสันติภาพในเนปาล ซึ่งอยู่ในสภาพสุญญากาศการเมืองมาแล้วร่วม 7 เดือน และแม้ตามข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามกลางเมืองได้เสนอทางออก โดยให้อดีตกลุ่มนักรบเข้าร่วมในกองกำลังความมั่นคงของรัฐ แต่กระบวนการดังกล่าวก็ดำเนินไปอย่างล้าช้า เนื่องจากการต่อต้านจากทั้งฝ่ายกองทัพและการเมืองหัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 24 มกราคม 2011, 08:40:29 AM
เรื่องของพรรคเนปาลนี่น่าสนใจตรงจุดที่ว่า

1. ตอนที่สากลเกิดวิกฤตศรัทธา  ทำไมพรรคนี้จึงไม่เกิดวิกฤตศรัทธาไปด้วย   ทำไมเขาจึงขยายตัวต่อไปได้
2. เมื่อกองกำลังอาวุธขยายตัว   ในตัวโครงสร้างชั้นบนของเนปาลก็เกิดการยุบตัว   จะยึดกรุงกัฐมัณฑุได้อยู่แล้ว   แต่จู่ๆ  ผู้นำก็ประกาศสงบศึกเข้าร่วมกับรัฐบาล   ตั้งพรรคการเมืองลงเลือกตั้ง  ตอนนั้นโดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการใช้กำลังที่จะทำให้เกิดการสูญเสียที่มากมาย
3. ในการเข้าร่วมรัฐบาลก็ความขัดแย้งมากมาย   ฝ่ายรัฐเก่าก็ขัดขวางเต็มที่   แต่มาถึงเวลานี้กลับสามารถบรรลุการรวมกองกำลังกัน    ในแง่นี้สำหรับบางคนก็จะถือว่าเป็นการสลายกองกำลังของตัว  เท่ากับเอาคอไปขึ้นเขียงรอให้เขาสับเมื่อไรก็ได้    แต่ทำไมเขาจึงตัดสินใจแบบนี้

พคท. ในบริบทใหม่  น่าจะส่งคนไปพบและขอศึกษาบทเรียนและประสบการณ์จาก ส.ประจันตรา (ไม่รู้ว่าออกชื่อถูกหรือเปล่า) แห่งเนปาลแล้วมาถ่ายทอดให้กันฟังดูบ้างนะ  8)


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: salt ที่ 24 มกราคม 2011, 12:16:24 PM
เห็นด้วยกะลุงแสนฯ อย่างยิ่ง.....


หัวข้อ: เข้าไปดูแนวคิดพวกเสื้อแดงใน fb แล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: salt ที่ 24 มกราคม 2011, 12:20:35 PM
ทั้งอารมณ์ความรุสึกเหตุผล.....มันอารมณ์เดียวและแนวคิดวิธีการคิดเดียวกับพวกเรา เมื่อปี ๒๕๑๘-๒๕๒๕ เลยล่ะเหมือนก๊อปกันมาเลย...

ไอ้พวกนักวิชาการซ้ายๆ และไอ้พวกพี่ใหญ่เราที่ผันตัวไปเป็นลิ่วล้อทุนนายหน้า-มันทำงานการเมือง-งานความคิดได้ผลจริงๆ


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: แสนไชย ที่ 26 มกราคม 2011, 14:58:43 PM
อ่านเรื่องนี้ประเทืองปัญญากว่า  โดยเฉพาะสำหรับบริบทใหม่ของ พคท.

จาก สุธน หิญ ยินดีให้เผยแพร่ต่อได้ด้วยความขอบคุณ http://www.oknation.net/blog/utopiathai/2011/01/26/entry-1

ความอยุติธรรมขั้นฐานรากที่กว้างใหญ่ของสังคมคือการปล่อยให้เจ้าของที่ดินได้ประโยชน์ไปจากการที่ที่ดินมีค่าเช่า/ราคาสูงขึ้น
ทั้งๆ ที่ความเป็นเจ้าของที่ดินไม่มีส่วนทำให้ที่ดินมีค่าเช่า/ราคาขึ้นมา และไม่มีส่วนร่วมในการผลิตเหมือนผู้ทำงานและผู้ลงทุน
แต่กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกลับให้อำนาจที่จะเรียกเอาส่วนแบ่งจากการผลิต

ที่ดินนั้นเจ้าของที่ดินไม่ใช่ผู้สร้าง และมีค่าเช่า/ราคาขึ้นมาเพราะการกระทำของประชาชนส่วนรวม
เช่น การมีประชากรเพิ่มทำให้ต้องขยายที่ทำกินออกจากชายขอบ (ขอบริมแห่งการผลิต – margin of production) อันเดิม
ไปยังชายขอบอันใหม่ซึ่งให้ผลผลิตต่ำลงกว่าที่ดินชายขอบเดิม (นั่นคือให้ค่าแรงต่ำลง) ที่ดินเดิมๆ ก็มีค่าเช่า/ราคาขึ้นมา
หรือที่ดินในย่านที่มีผู้คนหนาแน่น น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีท่อระบายน้ำ การสื่อสาร การขนส่งรวดเร็วทันใจ
ค่าเช่า/ราคาที่ดินบริเวณนี้ก็ขึ้นสูง นี่ก็เพราะกิจกรรมของส่วนรวม รวมทั้งภาษีต่างๆ ที่พวกเขาเสีย

ที่ดินผิดกับทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกิดด้วยการลงแรงลงทุน เช่น สินค้า
ซึ่งเมื่อแพงขึ้นเพราะมีผู้ต้องการเพิ่ม ก็จะมีผู้ผลิตเพิ่มทำให้ราคากลับสู่ดุล
แต่ตำบลที่หรือทรัพยากรธรรมชาติผลิตเพิ่มไม่ได้ เมื่อความต้องการเพิ่ม ราคาจึงเพิ่ม

และถ้าเราต้องการผลิตทรัพย์สินชิ้นหนึ่ง เราก็จำเป็นต้องมีที่ดิน
ที่ดินเป็นแหล่งกำเนิดของทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ถ้ามีการกักตุนสินค้า แม้จะเป็นจำนวนมาก ผู้อื่นสามารถผลิตเพิ่ม
แต่ถ้ากักตุนทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งที่มาของทรัพย์สิน – และที่ดิน สถานที่ซึ่งใช้ทำงาน
จะเป็นการกีดกันผู้อื่นมิให้ทำงานผลิต

เฮนรี จอร์จได้อธิบายถึงความอยุติธรรมนี้ ซึ่งได้ส่งผลเสียประการหนึ่งที่ร้ายแรงใหญ่หลวงยิ่งขึ้นไปอีก นั่นคือการเก็งกำไรสะสมเก็บกักที่ดิน
ทำให้มีที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์หรือทำประโยชน์ไม่เต็มที่กระจายอยู่ทั่วไปทั้งในเมืองและนอกเมือง และค่าเช่า/ราคาที่ดินยิ่งมีราคาสูง
เป็นการเบียดคนจนออกไปจากโอกาสที่จะเป็นเจ้าของที่ดิน ต้องเช่าที่ดินคนอื่นเป็นที่พักอาศัยและที่ทำกินโดยเสียค่าเช่าแพง
ซ้ำยังต้องเสียภาษีทางอ้อมเมื่อซื้อของกินของใช้และสินค้าทุนสำหรับทำงานหาเลี้ยงชีวิต

การเก็งกำไรสะสมเก็บกักที่ดินยังมีผลถ่วงการผลิตอย่างมากด้วย (ทำให้แรงงานและทุนหางานทำได้ยากขึ้น และว่างงานกันไป ค่าแรงต่ำลง คนจนยิ่งช่วยเหลือตนเองได้น้อยลงไปอีก กลายเป็นเหยื่อแก่นายทุนเงินกู้และนายทุนผู้จ้างอีกต่อหนึ่งโดยง่ายดาย)
และยังทำให้ต้องสิ้นเปลืองภาษีเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขยายออกไปนอกเมืองเพื่อบริการผู้คนที่สู้ราคาที่ดินในเมืองไม่ไหวต้องออกไปหาที่พักอาศัยห่างเมือง

เฮนรี จอร์จจึงเสนอให้ยกเลิกภาษีทั้งหลายที่เก็บจากการทำงานผลิตและซื้อขายแลกเปลี่ยน (ซึ่งทำให้รายได้สุทธิต่ำแต่ของแพง เป็นตัวถ่วงการผลิตที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง)
และให้หันไปเก็บภาษีที่ดินแทนโดยถือเสมือนว่าเจ้าของที่ดินเป็นผู้เช่าที่ดินจากรัฐ
(ผมเห็นว่าควรให้เวลานานหน่อย ค่อยๆ ขึ้นภาษีที่ดินโดยใช้เวลาสัก 30 ปีภาษีที่ดินจึงเท่าหรือใกล้เคียงกับค่าเช่าที่ควรเป็น เพื่อมิให้เจ้าของที่ดินเดือดร้อนเกินไป แต่ถ้าเจ้าของที่ดินยังจะขอค่าชดเชยอีก ก็ต้องคิดว่าคนที่ยากจนเพราะความอยุติธรรมขั้นฐานรากนี้ตั้งแต่ต้นสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกหลานเหลนในปัจจุบันควรได้รับชดใช้ด้วยหรือเปล่า)

เท่าที่ผมอธิบายมานี้นับว่าเป็นอย่างสั้นมากทีเดียว ซึ่งฝรั่งที่เขาพยายามอธิบายสั้นๆ มาก่อนก็ไม่ได้ผลมาแล้ว แม้แต่เฮนรี จอร์จเอง มาได้รับความสนใจกลายเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์ที่ขายดีที่สุดในขณะนั้นก็เมื่อขยายความออกจากเดิมที่ยาวเพียง 48 หน้าชื่อ Our Land and Land Policy มาเป็น Progress and Poverty มีความยาวเกือบ 600 หน้าใน ค.ศ.1879 ซึ่งเป็น “การสอบสวนภาวะตกต่ำทางอุตสาหกรรมและการที่ความขาดแคลนเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของเศรษฐทรัพย์” และวิธีแก้ไข มีผู้แปลเป็นภาษาต่างๆ มากมาย และผมก็แปลเป็นภาษาไทยด้วย ชื่อ ความก้าวหน้ากับความยากจน รวมทั้งเขียนเองอีกเล่มหนึ่งสั้นหน่อย 140 หน้า ชื่อ ความยากจนที่ไม่เป็นธรรม – เศรษฐศาสตร์ที่ลงถึงราก ดูได้ที่ http://utopiathai.webs.com ทั้งสองเล่มครับ.
--------------

การยกย่องเฮนรี จอร์จและหนังสือ Progress and Poverty
ซุนยัตเซ็น - ข้าพเจ้าตั้งใจจะอุทิศอนาคตของข้าพเจ้าให้แก่การส่งเสริมสวัสดิการของประชาชนจีนในฐานะประชาชนชาติหนึ่ง คำสอนของเฮนรี จอร์จ จะเป็นมูลฐานแห่งโครงการปฏิรูปของเรา . . . . [ภาษีที่ดิน] ในฐานะวิธีเดียวสำหรับให้รายได้แก่รัฐบาล เป็นภาษีที่ยุติธรรมอย่างยิ่ง มีเหตุผล และ กระจายตัวอย่างชอบธรรม และเราจะก่อตั้งระบบใหม่ของเราด้วยภาษีนี้

Leo Tolstoy - แผนการที่ยุติธรรมที่สุดและปฏิบัติได้ดีที่สุดในความเห็นของข้าพเจ้าคือแผนของเฮนรี จอร์จที่เรียกกันว่าระบบภาษีเดี่ยว …
ความอยุติธรรมของการยึดเอาที่ดินเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเป็นที่รับรู้กันมานานแล้วในหมู่นักคิด แต่เพิ่งมาเห็นชัดว่าจะยกเลิกความอยุติธรรมนี้ได้โดยวิธีใดก็ต่อเมื่อมีคำสอนของเฮนรี จอร์จแล้ว ประชาชนมิได้โต้แย้งคำสอนของจอร์จ เพียงแต่เขาไม่รู้จักคำสอนนี้เท่านั้น ผู้ที่คุ้นเคยกับคำสอนนี้แล้วย่อมจะได้แต่เห็นดีด้วย

Winston Churchill - การผูกขาดที่ดินมิใช่การผูกขาดเพียงชนิดเดียว แต่ก็เป็นการผูกขาดที่ใหญ่หลวงที่สุด - เป็นการผูกขาดตลอดกาล และเป็นต้นกำเนิดของการผูกขาดอื่นๆ ทุกรูปแบบ . . . . ข้าพเจ้าหมายถึงกระบวนการมากกว่าตัวเจ้าของที่ดินแต่ละคน ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะทำให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังชนชั้นหนึ่งชั้นใดขึ้น ข้าพเจ้ามิได้คิดว่าผู้ที่หาเงินจากส่วนเพิ่มจากที่ดินอันมิใช่เกิดจากการลงทุนลงแรงนั้นเลวกว่าบุคคลอื่นที่หากำไรเท่าที่อาจจะหาได้ในโลกที่มีความลำบากนี้โดยไม่เป็นการผิดกฎหมายและเป็นไปตามที่ปฏิบัติกันทั่วไป ที่ข้าพเจ้าโจมตีนั้นไม่ใช่บุคคล แต่เป็นระบบ ไม่ใช่บุคคลเลว แต่เป็นกฎหมายต่างหากที่เลว ที่ควรจะถูกติเตียนนั้นไม่ใช่บุคคลผู้กระทำการอันกฎหมายได้อนุญาตไว้และผู้อื่นก็กระทำกัน แต่ควรจะเป็นรัฐที่ถูกตำหนิหากไม่หาทางปฏิรูปกฎหมายและแก้ไขการปฏิบัติ เราไม่ต้องการจะลงโทษเจ้าของที่ดิน แต่เราต้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

Theodore Roosevelt - ภาระภาษีนั้นควรจะเปลี่ยนไปให้น้ำหนักแก่มูลค่าที่สูงขึ้นโดยมิได้ลงทุนลงแรงของที่ดินเองมากกว่าที่จะเป็นสิ่งปรับปรุง

Woodrow Wilson - ทั้งหมดที่ประเทศต้องการคือความคิดที่ใหม่และจริงใจ ซึ่งประกาศออกมาอย่างมีเหตุผลสอดคล้องกัน แจ่มชัด และห้าวหาญ โดยผู้ที่เชื่อมั่นในพื้นฐานของตน พลังของบุคคลเช่นเฮนรี จอร์จ ดูจะมีความหมายเช่นนั้น

Franklin D. Roosevelt - เฮนรี จอร์จเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่แท้จริงท่านหนึ่งที่ประเทศเราผลิตขึ้นมา . . . ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้งานเขียนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีขึ้นและเข้าใจกันแจ่มแจ้งขึ้น

Dwight D. Eisenhower - ออกเสียงให้แก่ เฮนรี จอร์จ เพื่อให้เข้าสู่ Hall of Fame ใน ค.ศ. 1950

ห้องสมุดทำเนียบขาว - เลือกหนังสือ Progress and Poverty ของจอร์จไว้ในการรวบรวมหนังสืออเมริกันที่ดีเด่นใน ค.ศ.1963.


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: salt ที่ 26 มกราคม 2011, 19:38:51 PM
วันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปดูบอร์ดเวบไฟลามทุ่งหมาหลงไปเรื่อยเปื่อย.....เจอทัศนะว่า....จีรนันท์-กะน้าหงาขึ้นเวทีพันธมิตร-เป็นผู้รับใช้ศักดินา...กู๋จะบ้าตาย......

ฟฟฟฟ
อ่านตรงที่ลุงแสนฯ ยกมา....ว่าใครหว่า...พูดว่า เขาวิพากษ์ระบบไม่ใช่ตัวบุคคลจึงชอบมาก......จึงคิดทวนย้อนว่าที่พวกฝ่ายซ้ายๆสอนฝังชิปกันให้เกลียนสากกินาเป็นรายตัว.....มันถูกไหม?


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่..วิจารณ์ "ข้อสังเกตของผู้สังเกตุการณ์"
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2011, 09:05:56 AM

   วิจารณ์ "ข้อสังเกตของผู้สังเกตุการณ์" (๑ - ๕)  


http://www.fo3p.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1202&Itemid=1   (http://www.fo3p.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1202&Itemid=1)

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

วิจารณ์ "ข้อสังเกตของผู้สังเกตุการณ์" (๖-๑๐)  

http://www.fo3p.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1203&Itemid=1   (http://www.fo3p.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1203&Itemid=1)


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่ /ทำไมไม่เอามาโพสต์ที่นี่?
เริ่มหัวข้อโดย: salt ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2011, 10:17:35 AM
เหมือนอย่างที่ "ผู้สังเกตุการณ์" ทำ? ทำไมเอาไปโพสต์ที่บ้านดวงจันทร์?

อ้างถึง
ในกรณีของไทย ผู้สังเกตการณ์ท่านบอกว่า “แม้แต่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์ใครๆก็รู้ว่าระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นได้หมดยุคและอันตรธานจากสังคมไทยไปแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475”  ผู้สังเกตการณ์ท่านน่าจะคิดสักนิดว่าเราไม่ใช่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา  แต่เราเป็นนักปฏิวัติ  นักปฏิวัติจะคิดตื้นเหมือนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้อย่างไร การปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนไทยได้รับชัยชนะในปี พ.ศ.2475 จริง แต่หลังจากนั้นละ ฝ่ายปฏิวัติสามารถรักษาดอกผลไว้ได้หรือไม่  ระบอบเก่าที่ถูกโค่นล่มได้คืนชีพภายใต้เสื้อคลุมตัวใหม่หรือเปล่า เป็นสิ่งที่นักปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมจะต้องศึกษาค้นคว้า หาคำตอบให้ได้ ทุนนิยมยังสามารถคืนชีพในประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็งเกรียงไกรอย่างสหภาพโซเวียตได้ แล้วศักดินานิยมจะคืนชีพในประเทศทุนนิยมที่กระจอกงอกง่อยอย่างประเทศไทยเราไม่ได้หรือ

เออ....แล้วตอนนี้ทุนนิยมก็กะลังคืนชีพในประเทศคอมมิวนิสต์ที่มีประชากรมากที่สุดในโลกด้วยวุ้ย.....แล้วไง? ต้อง "ใครขึ้นมาก็โกง" "โกงมะเป็นไรแบ่งกรูด้วย" .....ต้อง "เป็นลิ่วล้อทุนก้าวหน้า ดีกว่าขี้ข้าศักดินาลบ้าหลัง"......????

สรุปก็คือ สากดินายังเป็นศรัตรูหมายเลข ๑ ส่วนทุนขายชาติชั่วช้าสามานย์เป็นแนวร่วม.....ไปลงนรกเลยปะ...ไอ้พวกทิดสะดีปะติวัติจางไล.....


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2011, 10:37:49 AM
ยาวมาก ๆ มีแต่น้ำไม่มีเนื้อ
บทสรุปสุดท้ายที่อ้างว่าประวัติศาสตร์จะตัดสินมันก็ง่ายเกินไป

ทุนทุกฝ่ายถ้าไม่ทำเพื่อบ้านเมืองมันต้องถูกประชาชนโค่นล้ม
เราไม่เอียงข้างใครแต่เราเอียงข้างความถูกต้อง
และการจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหากผู้ตามยังมีน้อยและผู้นำยังไม่รู้จะนำไปในทิศทางใด
ก็ต้องหยุดรอและทบทวนความพร้อมก่อนที่จะเดินหน้าต่อไป

บทสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการต่อสู้ในบริบทใหม่ยังอยู่ในครรภ์รอการทำคลอดจากเหล่ามิตรสหายนักสู้ในเวทีจริงอยู่ในขณะนี้


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2011, 10:42:26 AM
    


วิจารณ์ “ข้อสังเกตของผู้สังเกตุการณ์”
   
     
ผู้เขียน นิรนาม  16 ก.พ. 2554

   
               อ่านข้อเขียนของผู้สังเกตการณ์ความยาวเกือบร้อยหน้ากระดาษจบลง  พลันนึกถึงบรรดาบันฑิตสมัยโบราณของจีนที่เขาเรียกกันว่า “ซูไตจื่อ” ????? แปลเป็นไทยว่า “หนอนหนังสือ” แปลไม่ตรงกับตัวหนังสือเท่าไร แต่สื่อความหมายได้ครบถ้วนสมบูรณ์ คือหมายถึงปัญญาชนที่จมอยู่กับกองตำรา เหินห่างจากโลกของความเป็นจริง ในข้อเขียนเกือบร้อยหน้ากระดาษของผู้สังเกตการณ์ เต็มไปด้วยตำรับตำราที่ใช้อ้างอิง เล่มไหน จากสำนักพิมพ์อะไร หน้าที่เท่าไร อ้างคำพูดของมาร์กซ เองเกลศ์ ที่พูดไว้ที่นั่นที่นี่ เมื่อไร ในวาระอะไร ได้คำพูดนั้นจากตำราเล่มไหน หน้าที่เท่าไร เยอะแยะไปหมด  แต่ไม่พูดความจริงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันของไทย  ถึงพูดก็เป็นการเล่าเหตุการณ์ผ่าน ๆ ว่ามีเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันที่เท่าไร เดือนอะไร ปีไหน เช่นเหตุการณ์ 14 ตุลา 16, 6 ตุลา 19, พฤษภา 35,  เหตุการณ์เมื่อ 10 เมษา 19 พฤษภา 53  คือเล่าไปตามสิ่งที่ตาเห็นซึ่งเขาเรียกว่าปรากฏการณ์  แต่ไม่วิเคราะห์เจาะลึกลงไปให้เห็นกลเกมอันแยบคายแถมสกปรกโสมมทีผู้มีอำนาจ แท้จริงซึ่งแฝงตัวอยู่ในเงามืดงัดออกมาใช้เพื่อทำให้เหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้น บานปลาย และจบลงในสภาพที่ตนเองได้ประโยชน์โภชผลทุกครั้งไป เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไร นี่ต่างหากที่เป็นธาตุแท้ของปัญหาที่เราจะต้องขุดคุ้ยออกมาตีแผ่ให้ผู้คนใน สังคมได้รับรู้  ต้องไปขุดคุ้ยจากของจริง ไม่ใช่จากกองหนังสืออย่างที่ผู้สังเกตการณ์ท่านกำลังทำอยู่ บางแห่งผู้สังเกตการณ์ถึงกับไปงัดเอาพจนานุกรมมาเปิดหาคำอธิบาย เช่นคำว่า “บงการ” แปลว่าอะไร พยายามหาตำรามาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมประเทศไทย ว่าสามารถเทียบเคียงกับประเทศใดในโลกได้บ้าง แต่เชื่อเถอะ  ต่อให้พลิกตำราเป็นร้อยเล่มเกวียนก็ไม่มีวันได้พบเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก ปัจจุบันของไทย เพราะว่ายังไม่มีใครเขียนออกมาเป็นตำรา คงต้องรออีก 20 ปี หรือ 100 ปีข้างหน้า ลูกหลานของเราถึงจะอุทานออกมาดังๆ ว่า “อ๋อ ลักษณะพิเศษของสังคมไทยที่แท้เป็นอย่างนี้ ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนจริง ๆ ด้วย  นายกรัฐมนตรีกระเด็นตกจากเก้าอี้ด้วยสาเหตุทำกับข้าวโชว์ทางทีวี ไม่ได้กระเด็นตกลงมาเอง แต่มีคนต้องการให้ตก  งัดตำรากฎหมายเล่มไหนๆ ยังเอาผิดไม่ได้  สุดท้ายไปได้ตัวช่วยจากพจนานุกรม  กลายเป็นเรื่องตลก โจ๊กระดับอินเตอร์” เรื่องแปลกประหลาดชนิดมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยยังมี อีกเยอะ เช่นคนกลุ่มหนึ่งยึดทำเนียบรัฐบาล ยึดสนามบินนานาชาติ ทำรัฐเสียหายนับแสนล้าน  ไม่ต้องติดคุก เดินลอยนวลมาสองปีกว่าแล้ว  แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งแค่ยึดถนนชุมนุม ทำให้รถติด  รัฐใช้กระสุนจริงขับไล่ ทำให้มีคนตายนับร้อย   แกนนำผู้ชุมนุมเข้ามอบตัวไม่รอให้ใครมาจับยังต้องติดคุก  แถมไม่ให้ประกันตัวด้วย  ถูกตั้งข้อหาเป็นผู้ก่อการร้าย บอกว่าทำรัฐสูญเสียทางเศรษฐกิจนับหมื่นล้าน  สิ่งเหล่านี้จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์  ให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้ศึกษาและตำหนิติเตียนว่า บรรพบุรุษของตนทำไมถึงได้ทำเรื่องน่าอัปยศอดสูเหล่านี้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานขาย ขี้หน้า

          ที่น่าแปลกใจก็คือ  ผู้สังเกตการณ์ที่จมอยู่ในกองทฤษฎีได้พูดถึงความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เหมือนกัน คือพูดถึงการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ที่สะพานผ่านฟ้าและแยกราชประสงค์ ว่าเป็นพวกเผาบ้านเผาเมือง ทำรัฐเสียหายนับหมื่นล้าน  สมควรได้รับคำประณาม  แต่ละเว้นไม่ยอมพูดถึงความจริงที่กลุ่มพันธมิตรยึดทำเนียบรัฐบาล ยึดสนามบินนานาชาติ  ทำรัฐเสียหายนับแสนล้าน  เมื่อไม่พูดถึงก็เลยไม่ทราบว่าสมควรประณามหรือสมควรสรรเสริญ  พวก นปช. เป็นพวกอนาธิปไตย  แล้วพันธมิตรละ เป็นอนาธิปไตยด้วยหรือเปล่า ทำไมไม่พูดถึงละ  เมื่อพูดถึงการสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรโดยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช ในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 บอกว่ามีคนตายและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากทั้งที่มีเพียง 2 ศพ  แต่การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ที่สะพานผ่านฟ้าและแยกราชประสงค์ รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศอฉ. ใช้กระสุนจริงขับไล่ฝูงชนขอพื้นที่คืนที่สะพานผ่านฟ้าในวันที่ 10 เมษายน 2553 และกระชับพื้นที่ สลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ทั้งสองครั้งทำให้มีคนตายรวมกัน 91 ศพ บาดเจ็บอีกหลายพัน หายสาบสูญอีกไม่รู้เท่าไร กลับไม่พูดถึงสักแอะ  หรือเห็นว่าคนเหล่านี้เป็นฝูงชนเถื่อนที่ถ่อยปัญญา ไร้สกุลรุนชาติ เป็นพวกอนาธิปไตย  สมควรที่รัฐจะต้องเข้าไปจัดระเบียบ ลองอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาดู

          “เมื่อทักษิณ ชินวัตร หมดอำนาจทางการเมือง  ก็ยังถูกอายัดทรัพย์  แล้วก็ถูกยึดทรัพย์อีกด้วย  จึงได้ใช้ทุกวิถีทางปลุกปั่นให้ประชาชนที่เป็น “รากหญ้า”ที่เคยสนับสนุนตัวเขา โดยใช้นโยบายประชานิยม นั้นให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ เพื่อให้เขาจะได้กลับเข้ามาครองอำนาจ กินบ้านกินเมืองกันใหม่ ภายใต้คำขวัญ “ต่อต้านการรัฐประหาร” กอบกู้ “ระบอบประชาธิปไตย” ทั้งๆที่รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์  ภายหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2549  อยู่ในตำแหน่งแค่  1 ปี  เมื่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ผ่านรัฐสภา  ก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่ รัฐบาลสมัคร  สุนทรเวชและรัฐบาลสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ที่ขึ้นครองอำนาจตามลำดับ ล้วนเป็นนอมีนี ของทักษิณ ชินวัตร แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน  อีกส่วนหนึ่ง ในนามของขบวนการ “เสื้อเหลือง” เมื่อรัฐบาลนอมีนีของทักษิณ ชินวัตร ทั้งสองสมัย ต่างก็ได้ใช้วิธีการรุนแรงปราบปรามขบวนการต่อต้านระบอบทักษิณ จนประชาชนผู้ไร้ความผิดต้องบาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมาก พอรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ตกกระป๋อง ทักษิณ ชินวัตร ก็ปลุกปั่นให้มวลชน “รากหญ้า” ที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยที่ “สมบูรณ์” และการอยู่ดีกินดีด้วยสันติวิธี ไปบังคับรัฐบาลอภิสิทธิ์ให้ลาออกแล้วเลือกตั้งใหม่ ทั้งๆ ที่รัฐบาลชุดนี้ก็เข้ามาบริหารบ้านเมืองโดยระบอบการเลือกตั้งเช่นเดียวกับ รัฐบาลสมัครและรัฐบาลสมชายก่อนหน้านั้น เมื่อนานวันเข้าก็ยังไม่บรรลุผลก็หันไปใช้ความรุนแรง เข้ายึดย่านธุรกิจสำคัญกลางกรุง ก่อบังเกอร์ เอาชุดเสื้อดำเข้าแทรก ปะทะกับทหารตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบ กระทั่งปะทะกับชาวบ้านชุมชนใกล้เคียง ที่ออกมาป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง สุดท้ายเมื่อถึงคราวจะปราชัย พวกหัวโจกถึงกับยุยงเสี้ยมสอนให้มวลชนผู้ติดตามที่เจ็บปวดเพราะประสบความ พ่ายแพ้ให้ก่อการจลาจลไปปล้นสะดมและวางเพลิงเผาผลาญห้างร้านและบ้านเรือนชาว บ้านอย่างน่าเศร้า”

          ไม่น่าเชื่อว่าผู้อาวุโสภายในพรรคกลับมีใจเอนเอียงถึงเพียงนี้ เลือกพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเอง เหมือนนายอภิสิทธิ์ ตอนเป็นฝ่ายค้าน ลุกขึ้นมาสอนรัฐบาลในสภาว่า  ไม่ว่าจะหนึ่งคน หรือแสนคน คนที่เป็นรัฐบาลก็ต้องรับฟัง  ไม่ต้องรอให้กฎหมายมาจัดการ เพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าสปิริตของนักการเมือง  แต่พอตัวเองมาเป็นรัฐบาล มีคนออกมาขับไล่เป็นล้าน กลับดื้อด้านทนอยู่ไม่ยอมออก เป็นคนปลิ้นปล้อนตลบตะแลงต่างกับนักการเมืองที่ตนเองเคยด่าตรงไหน คนอย่างนี้นะหรือที่ผู้สังเกตการณ์บอกว่าเป็นคนดี ทำไมทัศนะในการมองคนถึงได้ตรงกันข้ามกับคนรากหญ้าทางภาคอีสานกับภาคเหนือ ชนิดขาวกับดำ เพียงแค่เกลียดชังทักษิณก็เลยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องเป็นธรรม แล้วอย่างนั้นใช่ไหม ใคร ๆ ก็ทราบว่ารัฐบาลสมัคร สุนทรเวช รัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนเป็นเสียงส่วนใหญ่เข้าบริหารประเทศ ผู้สังเกตการณ์บอกว่าไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนหนึ่ง จึงถูกขบวนการเสื้อเหลืองขับไล่ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ทันได้บริหารประเทศเลย โดยเฉพาะรัฐบาลสมชายยังไม่ทันได้แถลงนโยบายด้วยซ้ำไป ถูกขบวนการเสื้อเหลืองกดดันขับไล่จนต้องปีนกำแพงรั้วรัฐสภาหนีหัวซุกหัวซุน ผู้สังเกตการณ์บอกว่าเสื้อเหลืองทำถูกเพราะสองรัฐบาลไม่เป็นที่ยอมรับของมวล ชนส่วนหนึ่ง ถูกขับไล่ก็สมควรแล้ว รัฐบาลไม่ควรจะไปสลายการชุมนุมจนทำให้ประชาชนที่ไร้ความผิดบาดเจ็บล้มตาย เป็นจำนวนมาก แต่พอพูดถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนอีกส่วนหนึ่ง อาจเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไป ก็บอกว่ารัฐบาลมาโดยถูกต้อง  ประชาชนที่ไม่ยอมรับไม่ควรออกมากดดัน รัฐต้องเข้าไปรักษาความสงบ เมื่อมีคนตายถึง 91 ศพ บาดเจ็บและสูญหายอีกเป็นจำนวนมาก กลับไม่พูดถึงเลย  เหลือเชื่อจริงๆ พูดเอาแต่ได้ จำได้ว่าในสมัยที่ผู้เขียนทำงานเพาะเป้าสร้างแกน  เป้าที่เราหมายตาไว้ว่าจะบ่มเพาะเป็นแกนนั้น คุณสมบัติขั้นต้นต้องเป็นคนที่มีจิตใจรักความเป็นธรรม  ผู้สังเกตการณ์เป็นชาวพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นผู้อาวุโสภายในพรรค เหตุไฉนจิตใจรักความเป็นธรรมอันเป็นคุณสมบัติขั้นต้นกลับไม่มีเอาเสียเลย  คงพอสรุปได้แล้วว่า ผู้สังเกตการณ์ยืนบนจุดยืนใด ใช้ทรรศนะอะไรไปมองปัญหาและพิจารณาปัญหา

          มีผู้อาวุโสท่านหนึ่งภายหลังได้อ่านข้อเขียนของผู้สังเกตการณ์จบลงแล้วได้มา พบผู้เขียน บอกว่าไม่ต้องไปเขียนโต้ตอบอะไร เปลืองน้ำหมึกเปล่าๆ ตอนนี้คนไทยตาสว่างกันหมดแล้ว คนขี่มอเตอร์รับจ้าง คนขับแท็กซี่ พ่อค้าแม่ขาย หาบเร่แผงลอย ตาสีตาสาตามท้องไร่ท้องนารวมถึงคนไทยในต่างแดนต่างก็มองเห็นทะลุปรุโปร่ง ว่า  ใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปล่อยให้ผู้สังเกตการณ์ท่านไปงมหาเอาเองเถอะ ผู้อาวุโสอีกท่านหนึ่งพูดแรงกว่านี้ บอกว่าปล่อยให้ท่านจมตายในกองทฤษฎีเถอะ ไม่ต้องไปสนใจ ผู้เขียนเองทีแรกก็คิดจะยึดหลัก “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำรึงทอง” เหมือนกัน แต่มาคิดอีกที ยังมีสหายอยู่จำนวนหนึ่ง น่าจะตาสว่างกันได้แล้ว ถ้าข้อเขียนของผู้เขียนมีส่วนทำให้พวกเขาตาสว่างขึ้นมาอีกหน่อย มันก็เป็นเรื่องดีมิใช่หรือ จึงตัดสินใจเขียน  และเมื่อเขียนแล้วก็คงต้องกระทบวิญญาณกันบ้าง  เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริง ๆ  ฉะนั้น หากมีอะไรเกินเลยไป  ก็ต้องขออภัยด้วย

          สังคมทั้งสังคมแตกแยกเป็นสองฝักสองฝ่าย  ภายใน พคท. ก็แตกออกเป็นสองฝักสองฝ่าย ยังความเจ็บปวดรวดร้าวแก่สหายที่มีความปรารถนาดีภายในพรรค อยากให้ทุกฝ่ายสามัคคีปรองดอง นั่นเป็นความปรารถนา เป็นเจตจำนง  แต่เจตจำนงทางอัตวิสัยของมนุษย์เรามักเดินสวนทางกับความเป็นจริงเสมอ  เช่นมนุษย์เราต้องการสันติภาพ  ไม่ต้องการสงคราม  แต่สงครามก็เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่เคยหมดไปจากโลกนี้ เพราะฉะนั้นเจตจำนงส่วนเจตจำนง  ความเป็นจริงก็ส่วนความเป็นจริง สุดวิสัยทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้    ในเมื่อภายใน พคท. และทั้งสังคมแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่าย   ผู้สังเกตการณ์ไม่ได้วางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายให้สมกับ สังเกตการณ์อยู่ข้างเวที หากแต่ได้เลือกข้างแล้วอย่างชัดเจน  เป็นปากเสียงให้กับฝ่ายหนึ่ง วิพากษ์อีกฝ่ายหนึ่ง  กระโดดขึ้นเวทีเป็นผู้ชกเสียเอง ผู้สังเกตการณ์เป็นผู้อาวุโสภายในพรรค  ได้ชื่อว่าเป็นนักทฤษฎีของพรรค เมื่อผู้อาวุโสเลือกที่จะยืนอยู่กับฝ่ายหนึ่งวิพากษ์อีกฝ่ายหนึ่ง  เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้เขียนแม้จะรู้ตัวดีว่าเป็นรองในด้านเชิงมวยอยู่หลายขุม  ก็จะขอขึ้นเวทีปะหมัดสู้ตายให้สมศักดิ์ศรี
   
      (ต่อ 2)    
          

 
     

วิจารณ์ “ข้อสังเกตของผู้สังเกตุการณ์...๒
   
   ..........................
   
   

          ข้อเขียนของผู้สังเกตการณ์แบ่งออกเป็น 3 ตอน 3 ยก ผู้เขียนก็จะขอสู้ทุกยก ไม่ยอมแพ้กลางคันให้เสียศักดิ์ศรี

          ก่อนขึ้นเวทีขอประกาศไว้ตรงนี้เสียเลยว่า

          1. ในเมื่อสังคมปัจจุบันแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายโดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์  ผู้เขียนขอประกาศจุดยืนว่าจะยืนเคียงข้างฝั่งสีแดง  เพราะว่าฝั่งสีแดงส่วนใหญ่เป็นคนรากหญ้าหรือมวลชนพื้นฐาน ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งมีสังกัด มีเจ้านาย ทำเพื่อเจ้านาย แต่ส่วนใหญ่ได้ก้าวพ้นจุดนั้นมาแล้ว  และวันนี้พวกเขากำลังถูกอำนาจรัฐข่มเหงรังแก  ไม่ได้รับความเป็นธรรม  ถูกกระทำย่ำยีจนบอบช้ำทั้งกายและใจ  แถมถูกพวกเดียวกันแต่ไปเลือกใส่เสื้อสีเหลืองประณามว่าเป็นพวกเผาบ้านเผา เมือง ก็ยิ่งชอกช้ำระกำใจ อัดอั้นตันอุรายิ่งนัก  ผู้เขียนจึงขอยืนเคียงข้างพวกเขา  ให้กำลังใจพวกเขายืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการคือ ความเป็นธรรม ความเสมอภาคเท่าเทียม ชิงอำนาจอธิปไตยของตนเองที่ถูกโจรปล้นไปกลับคืนมาให้ได้ ประกาศจุดยืนชัดเจนอย่างนี้ ใครจะบอกว่าผู้เขียนเป็นลูกน้องทักษิณก็เชิญตามอัธยาศัย  บางคนอาจถามว่า  ทำไมต้องไปเข้ากับสีใดสีหนึ่ง  ยืนอยู่ตรงกลางไม่เอาทั้งสองสีไม่ได้หรือ   ขอตอบว่า ไม่ได้  จะไม่ขอทำตัวเป็นอีแอบเหมือนใครบางคน ปากบอกไม่เอาทั้งสองสี  แต่จริงๆแล้ว สิ่งที่พูดที่ทำล้วนแล้วแต่รับใช้สีที่ตัวเองเลือกไว้แล้วอย่างชัดเจน

          2. ผู้เขียนไม่ใช่ผู้อาวุโสภายในพรรค  เปรียบกับผู้สังเกตการณ์ในด้านวัยวุฒิ มีช่วงห่างอยู่ระหว่างคราวพ่อคราวลูก  ผู้เขียนเป็นคนรุ่นหลัง  สถาบันลัทธิมาร์กซ์ไม่เคยผ่าน  มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เข้า  ไม่มีตำแหน่งใหญ่โตภายในพรรค สิ่งที่จะพูดจึงไม่ใช่ในฐานะนักทฤษฎี  และก็ไม่ใช่ในฐานะนักวิชาการ  แต่พูดความเป็นจริงในฐานะสมาชิกพรรคธรรมดาคนหนึ่งที่เคยรับรู้และติดตามสิ่ง ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมการเมืองของไทยมาโดยตลอด

          3. โดยปกติ  ผู้เขียนเป็นคนมีสัมมาคารวะ ไม่ก้าวร้าว จะให้ความเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ โดยเฉพาะต่อผู้อาวุโสภายในพรรค จะให้ความเคารพยกย่องเห็นว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้เสียสละ ทุ่มเทกายใจต่อสู้เพื่อภารกิจที่เป็นธรรมมาชั่วชีวิต   อารมณ์ความรู้สึกที่เคารพรักต่อท่านผู้อาวุโสเหล่านั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่เคย เปลี่ยนแปลง  จะน้อมรับคำสอนสั่งและคำวิจารณ์ด้วยน้ำใสใจจริงถ้าคำสอนสั่งและคำวิจารณ์ นั้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  แต่ถ้าคำสอนสั่งและคำวิจารณ์นั้น เอนเอียงไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็จะขอท้วงติงอย่างไม่เกรงอกเกรงใจเช่นเดียวกัน

          ในข้อเขียนเกือบร้อยหน้ากระดาษของผู้สังเกตการณ์ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 กล่าวถึงกระบวนการก่อเกิด พัฒนา เข้มแข็งเติบใหญ่ และสุดท้ายเกิดความเพลี่ยงพร้ำเสียหายเพราะสะดุดขาตัวเองของ พคท. โดยประสานกับการเล่าสถานการณ์ในแต่ละช่วง แนวทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของ พคท. ในแต่ละสถานการณ์ ได้ประเมินผลงานและข้อบกพร่องอย่างภววิสัย ยืนยันว่าสมาชิก พคท. ทุกคนล้วนเป็นคนดีมีศีลธรรม เป็นที่เคารพนับถือ เลื่อมใสศรัทธาในหมู่มวลชน  ในส่วนที่ 1 นี้ผู้เขียนเห็นด้วยทุกประการ  เพราะมันคือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ใครก็ไม่อาจปฏิเสธได้  ถึงแม้ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ มีบางแห่งจะต้องนำมาอภิปรายถกเถียงกัน เช่นกรณี 6 ตุลาคม 2519 เป็นต้น  จะขอยกไปอภิปรายในตอนต่อไป

          เนื้อหาส่วนที่ 2 ของตอนที่ 1 เป็นบทวิพากษ์เอกสารถ้อยแถลงของ ธงแจ่มศรี อดีตเลขาธิการใหญ่ พคท.และเอกสารบทประกอบศึกษาฯ โดยพยามเน้นเรื่องศัพท์ เรื่องจินตภาพ เรื่องตรรก อันนั้นหมดสมัยแล้ว  อันนี้ยังมีอยู่ ผู้เขียนจะไม่ขออภิปรายถกเถียงเรื่องทฤษฎี  เพราะว่าผู้เขียนถึงแม้ว่าไม่เคยผ่านสถาบันลัทธิมาร์กซ  แต่ก็พอจะรู้ว่าทฤษฎีต้องประสานกับความเป็นจริง  ประสานกับสภาพรูปธรรม ประสานกับการปฏิบัติปฏิวัติของแต่ละประเทศ ผู้สังเกตการณ์วิจารณ์สหายนำภายในพรรคที่เคยไปศึกษาที่สถาบันลัทธิมาร์กซ 3 ปีบ้าง 5 ปีบ้างว่า คณาจารย์ของสถาบันเฝ้าเตือนสติว่า บทเรียนที่ไปศึกษานั้นเป็นของต่างประเทศ  อย่านำเอาไปใช้ทั้งดุ้น แต่สหายนำที่ไปศึกษามักจะเน้นแต่ส่วนที่เหมือนมากกว่าเน้นในส่วนที่ต่างกัน จะโดยจิตสำนึกหรือจิตใต้สำนึกก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า  ผู้สังเกตการณ์ในเวลานี้ก็ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง ไม่พยายามทำความเข้าใจลักษณะพิเศษของสังคมไทยซึ่งไม่มีประเทศใดในโลกเสมอ เหมือนหรือหาประเทศใดในโลกมาเทียบเคียงได้ แต่กลับพยายามวนเวียนหาศัพท์หาตัวหนังสือมาอธิบายตีความสิ่งที่ปรากฏใน เอกสาร เช่น

          “ในประเด็นเดียวกันพอพลิกอ่านหน้า 2 ของเอกสารประกอบฯ ก็พบว่า ผู้เขียนเอกสารชิ้นนี้ได้เผยจุดอ่อนออกมาอย่างโจ๋งครึ่ม โดยโมเมเอาว่า “สังคมไทยขณะนี้ปกครองโดยราชาธิปไตย หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ใหม่)” โมเมว่าสถาบัน “ศักดินา” นี้ “รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่า.........อยู่เหนือรัฐ” กลุ่มทุนกลุ่มนี้ก็เลย “พัฒนาตนเองเป็น ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐ” ผู้เขียนเอกสารประกอบฯเอง “ถอยหลังเข้าคลอง”  ถึงขนาดนี้ น่าเศร้า!”

          จริง ๆ แล้วเท่าที่อ่านดูในเอกสารประกอบเห็นยกข้อมูล ตัวอย่างรูปธรรมมากมายมาชี้ให้เห็นว่า  กลุ่มทุนศักดินามีอิทธิพลอย่างหนาแน่นทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองจนอยู่ใน ฐานะครอบงำ ไม่ได้ปัญญาอ่อนถึงขนาดไปหยิบเอาคำที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ “อยู่เหนือรัฐ” มายัดใส่อย่ามั่วซั่ว หากแต่มีข้อมูลหลักฐานอันหนักแน่นมากมายเพื่อยืนยันการดำรงอยู่อย่างมีตัวตน ของมัน ผู้สังเกตการณ์พยายามจะไปค้นหามันจากตัวหนังสือ  จึงไม่มีวันพบเห็นตัวตนของมัน  เพราะว่าตัวตนของมันไม่ได้ดำรงอยู่ในตัวหนังสือ  หากแต่ดำรงอยู่ในโลกของความเป็นจริง อีกอย่าง ผู้เขียนไม่แน่ใจว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับใดที่บัญญัติไว้ว่า พระมหากษัตริย์ดำรงสถานะ “อยู่เหนือรัฐ” เท่าที่ทราบมีแต่บัญญัติว่า “อยู่เหนือการเมือง” คือไม่เล่นการเมือง ไม่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากกว่า ผู้สังเกตการณ์ช่วยระบุหน่อยได้ไหมว่า คำว่า  “อยู่เหนือรัฐ”  บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับไหน ผู้เขียนไม่อยากเสียเวลาไปค้นหา เพราะไม่เคยเห็นคุณค่าของมันอยู่แล้ว มันเป็นแค่กระดาษเปื้อนหมึกที่ผู้มีอำนาจตัวจริงในบ้านเมืองจะฉีกมันทิ้ง เมื่อไรก็ได้

          คราวนี้มาดูว่าสิ่งที่อยู่เหนือรัฐ เช่นอิทธิพลเหนือรัฐ อำนาจนอกรัฐธรรมนูญ อำนาจนอกระบบ ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ มือที่มองไม่เห็น ทั้งหมดนี้หมายถึงพลังอำนาจที่คร่อมอยู่เหนือรัฐนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ ทุกคนคงจำได้ว่าในสมัยรัฐบาลสมัคร ถูกม็อบเสื้อเหลืองกดดันจนทำงานไม่ได้ สมัครสั่งให้ พล.ต.อ. โกวิท หัวหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น จัดการเรื่องม็อบ โกวิทไม่กล้าแตะต้อง บอกว่าเป็นม็อบมีเส้น คำว่า “เส้น” หมายถึงอะไร คงไม่ต้องเปิดพจนานุกรมหาคำอธิบายตีความ ชาวบ้านร้านตลาดต่างก็รู้ดีว่าหมายถึงคนที่มีอิทธิพล มีอำนาจบารมี มีเพาเวอร์สามารถให้คุณให้โทษที่คนอื่นต้องเกรงอกเกรงใจ เส้นนั้นมีเส้นใหญ่เส้นเล็ก จะอาศัยเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราจะขอพึ่งเส้นนั้นสำคัญ แค่ไหน ถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็ต้องเส้นใหญ่หน่อย ถ้าแค่ฝากเด็กเข้าโรงเรียนก็ไม่ต้องใหญ่นักก็ได้ คราวนี้มาดูว่าเส้นที่โกวิทพูดถึงนั้นใหญ่ขนาดไหน ความจริงเส้นของรัฐบาลจัดว่าใหญ่ที่สุดอยู่แล้ว แต่ยังมีเส้นที่ใหญ่กว่ารัฐบาลอีก ก็ต้องหมายความว่ามันอยู่เหนือรัฐบาล อยู่เหนืออำนาจรัฐ เพราะฉะนั้นตัวตนที่อยู่เหนืออำนาจรัฐนั้นมีอยู่จริง ไม่ใช่องค์สมมุติแน่นอน แถมมีพลังอำนาจมหาศาลด้วย มีอานุภาพสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจรัฐโดยผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น กองทัพ  ศาล ตุลาการ องค์กรอิสระ มวลชนในจัดตั้ง ม็อบข้างถนนเป็นต้น
   
     (ต่อ 3)    
          

 
     

 
          

 
     
  


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2011, 10:43:35 AM
    

วิจารณ์ “ข้อสังเกตของผู้สังเกตุการณ์...๓
   
   ..........................
   
   

          ขอสรุปประเด็นที่ผู้สังเกตการณ์มีความเห็นโต้แย้งต่อเอกสารถ้อยแถลงและเอกสารประกอบฯ จากนั้นค่อยอภิปรายทีละประเด็นดังนี้

          1.ในทางเศรษฐกิจ  รูปแบบขูดรีดแบบศักดินาไม่ดำรงอยู่แล้ว  สถาบันศักดินาไม่ได้รวยล้นฟ้าอย่างที่เข้าใจ  ทุกอย่างเป็นไปตามครรลองที่กฎหมายกำหนดไม่มีอำนาจอยู่เหนือรัฐแต่อย่างใด
         2.การปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนได้สำเร็จลุล่วงแล้ว    ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2475  ศักดินาไม่ได้คืนชีพ  พูดแดกดันผู้เขียนเอกสารประกอบฯว่า “สิ่งที่กบฏบวรเดชทำไม่สำเร็จ แต่มาสำเร็จด้วยปลายปากกาของผู้เขียนเอกสารประกอบฯ”
          3. รากฐานเศรษฐกิจเป็นทุนนิยม โครงสร้างชั้นบนก็ต้องเป็นทุนนิยมด้วย เป็นไปไม่ได้ที่การเมืองการปกครองเป็นศักดินานิยม

          1. รูปแบบขูดรีดแบบศักดินาไม่ดำรงอยู่แล้ว  ใช่ รูปแบบขูดรีดแบบศักดินาตามตำราที่เราเคยศึกษามา คือค่าเช่า ดอกเบี้ยอันเป็นรูปแบบการขุดรีดหลักของระบอบศักดินาไม่ดำรงอยู่แล้วจริง หรือดำรงอยู่บ้างก็ไม่ใช่รูปแบบหลัก  แต่วิธีการล้วงเงินจากกระเป๋าชาวบ้านมาใส่กระเป๋าตัวเองตั้งแต่นักธุรกิจ ใหญ่ไปจนถึงชาวบ้านที่ยากจนข้นแค้นโดยที่ผู้ถูกล้วงยังรู้สึกว่าเป็นบุญคุณ ท่วมหัวที่บรรดาเทพบุตรเทพธิดาน้อยใหญ่ทำกันอยู่ในทุกวันนี้และหนักข้อขึ้น ทุกวัน จะเรียกว่ารูปแบบขูดรีดอะไรดี  ผู้สังเกตการณ์เป็นผู้สันทัดในการบัญญัติศัพท์ เช่นคำว่าปฏิวัติใช้อยู่ดี ๆ ก็มาเปลี่ยนเป็นอภิวัติ  วัตถุนิยมเปลี่ยนเป็นสสารนิยม เรื่องนั้นเราไม่ว่ากัน ท่านจะเปลี่ยนแปลงศัพท์ที่เคยใช้หรือบัญญัติขึ้นใหม่ก็เป็นสิทธิของท่านที่ กระทำได้ แค่ขอให้ท่านช่วยบัญญัติศัพท์สำหรับการขูดรีดรูปแบบนี้ว่ารูปแบบขูดรีดอะไร ดี หรือท่านผู้สังเกตการณ์จะบอกว่ามันไม่ใช่การขูดรีด  เพราะว่าชาวบ้านเขาสมัครใจให้เองเพื่อให้นำไปใช้ในทางสาธารณกุศล  จำได้ว่าในอดีตเจ้าศักดินาธิเบต  เวลาทำพิธีกรรมทางศาสนา  จะเอาลูกสาวชาวบ้านไปบูชายัน  บ้านที่ถูกพรากลูกสาวไปยังรู้สึกซาบซึ้งว่าลูกสาวมีบุญวาสนาได้ไปรับใช้พระ พุทธองค์หรือนางฟ้านางสวรรค์  วิธีการมอมเมาทางวัฒนธรรมหรือรูปการจิตสำนึกชนิดนี้ กล่าวสำหรับชาวพรรคคอมมิวนิสต์แล้วยินดีให้มันดำรงอยู่หรือควรจะคัดค้านเปิด โปง วิธีการล้วงเงินจากกระเป๋าชาวบ้านยังมีอีกสารพัดวิธี เช่นเอาเงินภาษีของประชาชนในรูปของงบประมาณแผ่นดินไปทำโครงการส่วนตัวสารพัด โครงการ ผู้สังเกตการณ์อาจโต้ว่าพูดลอยๆ ไม่เห็นมีเอกสารอ้างอิง ที่จริงเอกสารข้อมูลมีอยู่เยอะ ในเอกสารประกอบฯ ก็มียกมาให้เห็น คงไม่ต้องเอามาพูดซ้ำในที่นี้อีก บางอย่างมันเผยแพร่ไม่ได้เพราะมีอะไรค้ำคออยู่  เอาเป็นว่าชาวบ้านเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมือง เหตุไฉนผู้สังเกตการณ์จึงมองไม่เห็น การล้วงเงินจากกระเป๋าชาวบ้านด้วยสารพัดวิธีทำให้กระเป๋าของตัวเองตุงขึ้น ๆ จนสถาบันจัดอันดับเศรษฐีของโลกคือ ฟอร์บ จัดให้สำนักนี้เป็นสำนักที่รวยที่สุดในโลกในบรรดาสำนักทั้งหลาย คือมีสินทรัพย์รวม 1.19 ล้านล้านบาท เป็นรองก็แต่เจ้าของซอร์ฟแวร์ในอเมริกันเท่านั้น  ถ้าจะเทียบความร่ำรวยกับทักษิณ ทักษิณก็แค่ขี้เล็บ  ถามว่าเงินมากมายมหาศาลเหล่านั้นมาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากกระเป๋าชาวบ้าน คงไม่ใช่หล่นลงมาจากฟากฟ้า การล้วงเงินจากกระเป๋าชาวบ้านมาใส่กระเป๋าตัวเองโดยที่เจ้าของเงินอาจเต็มใจ หรือไม่เต็มใจก็ได้นั้นเขาเรียกว่า “ขูดรีด” ใช่ไหม การขูดรีดตามตำราแต่ละสังคมก็มีรูปแบบของตัวเอง เช่นทุนนิยมขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน ศักดินาขูดรีดค่าเช่าดอกเบี้ย ในเมื่อระบอบศักดินาตามตำราไม่ดำรงอยู่แล้ว รูปแบบขูดรีดแบบศักดินาก็ต้องไม่ดำรงอยู่แล้วด้วย  แต่การล้วงเงินจากกระเป๋าชาวบ้านด้วยสารพัดวิธียังมีให้เห็นอยู่โทนโท่ เราจะเรียกวิธีการขูดรีดแบบนี้ว่าอะไรดี  ไปพลิกดูตำราเล่มไหน ๆ ก็ไม่เจอรูปแบบขูดรีดชนิดนี้  จะเรียกว่ารูปแบบอะไรดี “แบบศักดินาซ่อนรูป” ได้หรือไม่ ไม่แน่ใจ  จึงต้องขอให้ท่านช่วยบัญญัติศัพท์ให้หน่อย
  
          2. การปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนได้สำเร็จลุล่วงแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2475     ผู้สังเกตการณ์เห็นว่า  การปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนได้สำเร็จลุล่วงแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475

       “เป็น ที่ทราบกันทั่วไปว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น ระบอบพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจผ่านรัฐบาล ศาลยุติธรรมและ รัฐสภา ซึ่งเป็นผลของการ “อภิวัฒน์” ของคณะราษฎร์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ระบอบหลังที่ว่านี้ เป็นระบอบการปกครองที่ใช้กันในประเทศทุนนิยม เช่นอังกฤษ เนเธอร์แลนด์  เบลเยี่ยม เดนมาร์ค นอร์เวย์ และสวีเดนในทุกวันนี้ และทุกวันนี้ระบอบการปกครองในประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในระบอบนี้ เป็นที่เห็นตำตาของประชาราษฎรไทยทุกคน ยิ่งไปอ้างว่า ระบอบการเมืองไทย “ถอยหลังเข้าคลอง” หลังวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  ด้วยแล้ว ก็ยิ่งเข้าใจยาก เพราะว่าผลพวงที่นักศึกษาและประชาชนนับแสนๆแลกมาด้วยเลือดนั้น คือ การอวสานของรัฐบาลเผด็จการทหาร   ที่สืบๆ ต่อกันมานานถึง  16 ปี  เป็นที่สรรเสริญแซ่ซ้องของคนไทยที่นิยมระบอบประชาธิปไตยทุกคน และแล้วรัฐบาลที่เข้าบริหาราชการชุดต่อจากนั้น จึงเป็นรัฐบาลพลเรือนของอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์  ไม่ใช่ภาพหลอนดังที่ผู้เขียนเอกสารประกอบฯฉายให้เราดู”

         “แม้แต่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ใครๆก็รู้ว่า ระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น ได้หมดยุคและอันตรธานจากสังคมไทยไปแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475  ที่ผู้เขียนเอกสารประกอบฯเติมคำว่า “ใหม่” ต่อท้าย ก็ต้องหมายถึงระบอบที่กล่าวนี้ “คืนชีพ”มาใหม่ เป็นอันว่าสิ่งที่กบฏบวรเดช 11 ตุลาคม พ.ศ.2476 ทำไม่สำเร็จ แต่มาสำเร็จด้วยปลายปากกาของผู้เขียนเอกสารประกอบฯ แค่เขียนเองไม่กี่บรรทัด ตลกสิ้นดี?  แต่ที่น่าขบขันยิ่งกว่านี้ก็คือ ในหน้า 1. ของเอกสารประกอบฯ ที่ไประบุว่า “สังคมไทยเป็นทุนนิยมแล้ว ทางเศรษฐกิจ แต่ภาคการเมือง....ยังไม่เป็นระบอบประชาธิปไตย ก็เหลวไหลเต็มที่อยู่แล้ว  ในหน้า 2. “ทุนผูกขาด กับ “ศักดินาเหนือรัฐ” มาต่อท้ายคำศัพท์คำเดียวกันเลย  แค่นี้ยังไม่พอ ยังอธิบายแถมท้ายอีกว่า  เป็น  “เช่นนี้”   “ในทุกด้านทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม และรูปการจิตสำนึก” ก็เลยยิ่งสับสนปนเปเฉไฉไปกันใหญ่ เมื่ออ่านต่อไปอีกจึงพบว่า ผู้เขียนเอกสารประกอบฯ ตั้งองค์สมมติตัวนี้ขึ้นมา ก็เพื่อให้เป็นคู่ปรปักษ์ของ“กลุ่มทุนผูกขาดทักษิณ”   ที่มีแนวคิด “ทุนนิยมเสรีใหม่” (?) จากนี้ก็ให้ข้อสรุปเลยว่า “ลักษณะสังคมไทย เป็นสังคมทุนนิยม ที่มีทุนผูกขาดศักดินาที่มีอำนาจเหนือรัฐครอบงำอยู่” “ขั้นตอนการปฏิวัติ” ก็เลยต้องเป็น “การปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุน” ที่มีกลุ่มทุนผูกขาดศักดินา ที่มีอำนาจเหนือรัฐเป็นเป้าหมายการปฏิวัติ ส่วน “กลุ่มทุนผูกขาดทักษิณ” นั้น “ยังเป็นตัวรอง” มิหนำซ้ำยัง “ถูกกดขี่รีดไถ” เสียด้วย น่าสงสารเสียนี่กระไร”?

          การปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนในประเทศไทยได้สำเร็จลุล่วงแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา จริงหรือ? การปฏิวัติ “ซินไฮ่” ที่นำโดย ดร.ซุนยัดเซ็นของจีนในปี ค.ศ.1911 ได้โค่นล้มระบอบกษัตริย์สถาปนาระบอบสาธารณรัฐ มีพรรคการเมืองชนชั้นนายทุนที่เข้มแข็งอย่างพรรคก๊กมิ่นตั๋งบริหารประเทศโดย ตลอด ประธานเหมายังบอกว่า การปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนยังไม่สำเร็จลุล่วง  ภาระหน้าที่ทางประวิติศาสตร์นี้จึงตกอยู่บนบ่าของชนชั้นกรรมาชีพจีน ทำการปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนต่อไปให้สำเร็จลุล่วง  แต่เนื่องจากการปฏิวัตินี้นำโดยชนชั้นกรรมาชีพ จึงเรียกว่าการปฏิวัติประชาธิปไตยแผนใหม่ซึ่งแตกต่างจากการปฏิวัติ ประชาธิปไตยแบบเก่า แต่ยังคงอยู่ในบริบทการปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุน เพียงแต่ว่าจุดหมายปลายทางของการปฏิวัตินี้มิใช่เพื่อสถาปนารัฐทุนนิยม แต่สถาปนารัฐสังคมนิยม มาดูประเทศไทย การปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนได้รับชัยชนะในปี พ.ศ. 2475 จริง แต่หลังจากนั้นมีการต่อสู้ระหว่างการรักษาระบอบใหม่กับการฟื้นระบอบเก่าอยู่ ตลอดเวลา กบฏบวรเดชในปี พ.ศ. 2476 แม้จะถูกปราบลง แต่ความพยายามฟื้นอำนาจของระบอบเก่าไม่เคยหยุดนิ่ง มีการทำรัฐประหารของกลุ่มขุนศึกนิยมกษัตริย์ตลอดเวลา โดยเฉพาะการรัฐประหารของจอมเผด็จการสฤษดิ์ภายใต้การหนุนหลังของจักรวรรดิ นิยมอเมริกาในปี พ.ศ.2500 ทำให้สถาบันกษัตริย์กลับมามีบทบาทเหนือการเมืองไทยภายใต้การอุ้มชูของ จักรวรรดินิยมอเมริกา
   
     (ต่อ 4)    
          

 
     

วิจารณ์ “ข้อสังเกตของผู้สังเกตุการณ์...๔
   
   ..........................
   
   

          “ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐที่ก่อตัวขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐได้เข้ามามีบทบาทแทรกแซงการเมืองไทยในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบุลสงครามด้วยการให้ความสนับสนุนกลุ่มการเมืองทั้งตำรวจและกลุ่มทหาร มีผลทำให้การเมืองไทยในช่วงเวลาดังกล่าวมีเสถียรภาพและสามารถดำเนินนโยบาย ตามที่สหรัฐต้องการได้  ต่อมาสหรัฐให้การสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ให้กลับมามีความสำคัญทางการเมืองใน ขณะที่รัฐบาลเริ่มถอยห่างออกจากนโยบายของสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง รัฐบาลกับสถาบันกษัตริย์ กลุ่มรอยัลลิสต์ และกลุ่มทหารในช่วงปลายรัฐบาลนั้น  ส่งผลให้สหรัฐตัดสินใจให้การสนับสนุนกลุ่มการเมืองใหม่ คือสถาบันกษัตริย์กับกลุ่มทหารให้ขึ้นมีอำนาจแทนเพื่อให้การเมืองไทยมี เสถียรภาพและดำเนินนโยบายตามที่สหรัฐต้องการต่อไป  ดังนั้น  บทบาทของสหรัฐที่มีต่อการเมืองไทยในช่วงเวลานั้น  จึงเป็นปัจจัยชี้ขาดสำคัญที่ทำให้กลุ่มการเมืองใดได้รับชัยชนะทางการเมือง  ทั้งนี้การสนับสนุนกลุ่มการเมืองใหม่ของสหรัฐนี้นำไปสู่การปกครองแบบเผด็จ การทหารและทำให้ไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบโลกของสหรัฐที่แนบแน่น ขึ้นในเวลาต่อมา”

          นี่คือบทคัดย่อไทยในวิทยานิพนธ์ ความยาว 12 บท 268 หน้า ของ อาจารย์ณัฐพล ใจจริง นักวิชาการสายประวัติศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้สังเกตการณ์เป็นนักปฏิวัติ พูดถึงการปฏิวัติประหนึ่งว่าพอชนะแล้วก็ชนะเลย  สามารถหนุนหมอนสูง ๆ นอนหลับให้สบายแล้ว  ไม่ต้องผ่านกระบวนการต่อสู้ชิงชัยระหว่างฝ่ายปฏิวัติกับฝ่ายปฏิปักษ์ปฏิวัติ ไม่ต้องดูว่าในที่สุดแล้วฝ่ายปฏิวัติสามารถรักษาดอกผลของการปฏิวัตินั้นเอา ไว้ได้หรือไม่   การปฏิวัติที่ไหนในโลกจะง่ายดายปานนั้น  นักลัทธิมาร์กซทุกคนต่างก็ทราบดีว่าการรักษาดอกผลของการปฏิวัตินั้น บางครั้งยังยากยิ่งกว่าการทำการปฏิวัติเสียอีก  ในประวัติศาสตร์มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ถมไป  เช่นการลุกสู้ของชาวนาในประวัติศาสตร์ของจีน  บ่อยครั้งที่ชนะแล้ว ยึดอำนาจรัฐได้แล้ว แต่สุดท้ายก็ปราชัย  การลุกขึ้นสู้ของชาวกรุงปารีสในปี ค.ศ.1871 ก็เช่นเดียวกัน  ฝ่ายประชาชนชนะแล้ว สามารถตั้งรัฐบาลรักษาการณ์ ชื่อ “คอมมูนปารีส” เป็นองค์กรปกครองของประชาชน  แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถรักษาดอกผลแห่งชัยชนะนั้นไว้ได้  ไม่ต้องดูอื่นดูไกล การต่อสู้ของขบวนการนักเรียน นิสิต นักศึกษาประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการจนสามารถได้รับชัยชนะในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  แต่สุดท้ายก็ถูกปีศาจที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดทำลายดอกผลนั้นจนหมดสิ้นในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519

         การปฏิวัติไม่ว่าที่ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน หรือประเทศไหน ๆ ในโลก หลังการปฏิวัติได้รับชัยชนะแล้ว ยังต้องผ่านกระบวนการต่อสู้ช่วงชิงระหว่างฝ่าย “ปฏิวัติ” (??) กับฝ่าย “ปฏิปักษ์ปฏิวัติ”?????ระหว่าง การ “ฟื้นอำนาจ”????เพื่อกลับคืนสู่ระบอบเก่า กับการ “ต้านการฟื้นอำนาจ”?????เพื่อรักษาระบอบใหม่อย่างดุเดือดแหลมคมตลอดเวลา  การต่อสู้นี้จะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ  วกกลับไปกลับมาเป็นเวลายาวนาน กว่าระบอบใหม่จะถูกสถาปนาอย่างมั่นคงก็ต้องกินเวลาอันยาวนานนับศตวรรษ หรือแม้กระทั่งระบอบใหม่สถาปนาขึ้นแล้ว  ผ่านการเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาเป็นเวลาอันยาวนานแล้ว ระบอบเก่าก็ยังสามารถฟื้นคืนชีพได้อีก เช่นกรณีของรัสเซีย เป็นต้น

          การปฏิวัติของประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส เป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุน เป้าหมายคือโค่นล้มระบอบศักดินานิยม สถาปนาระบอบทุนนิยม ใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแทนที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  ของอังกฤษภายหลังการปฏิวัติได้รับชัยชนะ ยังต้องผ่านกระบวนการต่อสู้ระหว่างการฟื้นอำนาจกับการต่อต้านการฟื้นอำนาจ เป็นเวลายาวนาน  สุดท้ายจึงได้สถาปนาระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ “????”โดยมีรูปแบบของรัฐเป็นราชอาณาจักร“??”ซึ่งหลาย ๆ ประเทศกำลังใช้อยู่ คืออังกฤษซึ่งเป็นต้นแบบ ญี่ปุ่น สวีเดน เดนมาร์ค นอร์เวย์ เนเทอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และอีกหลาย ๆ ประเทศรวมทั้งไทยเราด้วยอย่างที่ท่านผู้สังเกตการณ์ได้กล่าวถึง ระบอบนี้โดยเจตนารมณ์ของผู้ทำการปฏิวัติคือลิดรอนหรือจำกัดอำนาจของสถาบัน กษัตริย์ ให้สถาบันกษัตริย์เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ ไม่มีอำนาจใดๆ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่ฝ่ายประชาธิปไตยกำหนด ประเทศต่าง ๆ ในโลกที่ใช้ระบอบนี้ล้วนเป็นไปตามเจตนารมณ์นี้ทั้งสิ้น สำหรับประเทศไทยที่ใช้ระบอบนี้ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์นี้เหมือนที่ประเทศอื่น เขาเป็นหรือเปล่า ต้องดูที่ข้อเท็จจริง  ไม่ใช่ดูที่ตัวบทกฎหมาย ส่วนประเทศฝรั่งเศสนั้น ภายหลังการปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนได้รับชัยชนะในปี ค.ศ. 1789 ผ่านการต่อสู้อย่างเลี้ยวลดคดเคี้ยวเป็นเวลายาวนาน ระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดี  “??” เป็นประมุขจึงได้สถาปนาขึ้นอย่างมั่นคง หมายความว่าสถาบันกษัตริย์ถูกทำให้สูญพันธุ์ไปเลย โดยมีรูปแบบของรัฐเป็นสาธารณรัฐ “???” ซึ่งประเทศทุนนิยมส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันกำลังใช้อยู่ ส่วนการปฏิวัติของประเทศรัสเซียและจีนจัดอยู่ในขอบข่ายการปฏิวัติสังคมนิยม ของชนชั้นกรรมาชีพ  เป้าหมายคือโค่นล้มระบอบทุนนิยม สถาปนาระบอบสังคมนิยม  ของรัสเซียได้รับชัยชนะในปี ค.ศ.1917 ที่เรียกกันว่า “การปฏิวัติเดือนสิบ” โดยเลนิน  ภายหลังโค่นล้มระบอบเก่าแล้วก็ได้สถาปนา “อำนาจรัฐโซเวียต”  รวมรัฐต่าง ๆ ที่อยู่รอบ  ๆ เข้าเป็นสหภาพ เรียกว่า “สหภาพโซเวียต”  แต่สุดท้าย “สหภาพโซเวียต” ก็ถึงคราวล่มสลายในปี ค.ศ. 1991 ผ่านมาแล้ว 70 ปี  ทุนนิยมในรัสเซียยังสามารถ “ฟื้นอำนาจ” ได้  ส่วนประเทศจีน เป็นการปฏิวัติที่มีเป้าหมายเพื่อสถาปนาระบอบสังคมนิยมในประเทศเมืองขึ้น กึ่งเมืองขึ้น โดยแบ่งการปฏิวัติเป็น 2 ขั้นตอน คือการปฏิวัติประชาธิปไตยแผนใหม่ เมื่อสำเร็จแล้วจึงผ่านไปสู่การปฏิวัติสังคมนิยมเมื่อเงื่อนไขพร้อมแล้ว ภายหลังการปฏิวัติได้รับชัยชนะในปี ค.ศ. 1949 ผ่านการต่อสู้อันเลี้ยวลดคดเคี้ยวเป็นเวลายาวนาน ในการบริหารจัดการเพื่อก้าวไปสู่สังคมนิยมนั้น มีทั้งสำเร็จและล้มเหลว มีทั้งก้าวหน้าและถอยหลัง  ลองผิดลองถูกอยู่ตลอดเวลา  เพราะว่าสังคมนิยมแท้จริงแล้วมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร  ยังไม่เคยมีใครเห็นตัวจริง  แค่เห็นเป็นตัวหนังสือเท่านั้น  จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าฟันธงว่าการปฏิวัติสังคมนิยมของจีนได้สำเร็จ ลุล่วงแล้ว  กรณีเทียนอานเหมิน  ถ้าผู้นำของจีนจัดการไม่ถูกต้อง ป่านนี้ทุนนิยมฟื้นอำนาจในจีนเหมือนที่ฟื้นในรัสเซียไปเรียบร้อยแล้ว
        
          ในกรณีของไทย ผู้สังเกตการณ์ท่านบอกว่า “แม้แต่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์ใครๆก็รู้ ว่าระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นได้หมดยุคและอันตรธาน จากสังคมไทยไปแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475”  ผู้สังเกตการณ์ท่านน่าจะคิดสักนิดว่าเราไม่ใช่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา  แต่เราเป็นนักปฏิวัติ  นักปฏิวัติจะคิดตื้นเหมือนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้อย่างไร การปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนไทยได้รับชัยชนะในปี พ.ศ.2475 จริง แต่หลังจากนั้นละ ฝ่ายปฏิวัติสามารถรักษาดอกผลไว้ได้หรือไม่  ระบอบเก่าที่ถูกโค่นล่มได้คืนชีพภายใต้เสื้อคลุมตัวใหม่หรือเปล่า เป็นสิ่งที่นักปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมจะต้องศึกษาค้นคว้า หาคำตอบให้ได้ ทุนนิยมยังสามารถคืนชีพในประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็งเกรียงไกรอย่างสหภาพ โซเวียตได้ แล้วศักดินานิยมจะคืนชีพในประเทศทุนนิยมที่กระจอกงอกง่อยอย่างประเทศไทยเรา ไม่ได้หรือ
   
     (ต่อ 5)    
          

 
     

วิจารณ์ “ข้อสังเกตของผู้สังเกตุการณ์...๕    
     
..........................

   
             เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2553 อันเป็นวันรัฐธรรมนูญ มีการจัดเสวนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหัวข้อ สถาบันกษัตริย์ – รัฐธรรมนูญ – ประชาธิปไตย  มีผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นนักวิชาการสายประวัติศาสตร์ เช่น อาจารย์ ณัฐพล ใจจริง อาจารย์ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และ อาจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัฐ ซึ่งเป็นนักวิชาการสายนิติศาสตร์  มีคลิปคำเสวนาอยู่หลายคลิปถ้าท่านผู้สังเกตการณ์สนใจจะส่งไปให้  ในวงเสวนาบรรดาอาจารย์ที่ถูกเอ่ยนามมาทั้งหลายต่างมีความเห็นไปในแนวเดียว กันว่า สถาบันกษัตริย์ไทยมีบทบาทสูงยิ่งต่อการเมืองการปกครอง  มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตลอดช่วงจากปี พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอาจารย์ณัฐพลได้เล่านิทานอุปมาอุปมัยเรื่อง แจ๊ค กับ ยักษ์  โดยพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2475 ถึงปี พ.ศ. 2490 ช่วงเวลา  15  ปีนี้แจ๊คสามารถจับยักษ์ใส่กล่อง  โดยเฉพาะ 3 ปีแรกคือปี พ.ศ.2475 ถึงปี พ.ศ. 2478 แจ๊คหรือฝ่ายประชาธิปไตย ได้ชัยชนะเหนือฝ่ายศักดินา ความพยายามฟื้นอำนาจระบอบเก่าของกบฎบวรเดชในปี พ.ศ.2476 ได้ถูกฝ่ายประชาธิปไตยปราบปรามลงอย่างราบคาบ หลังจากนั้นก็มีการต่อสู้ช่วงชิงระหว่างฝ่ายปฏิวัติกับฝ่ายปฏิปักษ์ปฏิวัติ ในเวทีการเมืองตลอดเวลา  จนถึงปี พ.ศ.2490 เกิดการรัฐประหารโดยกลุ่มขุนศึก  ผลของการรัฐประหารครั้งนี้ ฝ่ายศักดินาได้สิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมาจำนวนหนึ่ง เช่นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ถูกคณะราษฎร์ยึดเป็นของรัฐ ได้ถูกส่งคืนไปอยู่ภายใต้พระราชอำนาจของสถาบัน ยักษ์ออกจากกล่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 ส่วนแจ๊คนั้นถูกถีบเข้าไปอยู่ในกล่องแทนในปี พ.ศ.2500 โดยการรัฐประหารของจอมพลสฤษด์ ธนะรัชต์ จอมเผด็จการที่มีชื่อเหม็นโฉ่ ในที่เสวนาทั้งอาจารย์สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ต่างมีความเห็นไปในแนวเดียวกันโดยสรุปว่าสถานบันกษัตริย์ไทยมีบทบาทสูงยิ่ง ในการเมืองการปกครองของไทย มีผู้เข้าฟังการเสวนาถามว่าแล้วเมื่อไรแจ๊คถึงจะได้ออกจากกล่อง อาจารย์สุธาชัยบอกว่ายักษ์แก่แล้ว อีกไม่นานก็ตาย  แต่ไม่ได้ตอบคำถามว่าเมื่อไร มันเป็นคำถามที่ตอบยาก ยักษ์แก่ตายแล้วยังมียักษ์ตัวอื่นและบรรดาบริวารยักษ์ทั้งหลายก็จะต้อง พยายามรักษาสมบัติที่ยักษ์แย่งไปจากแจ๊ค แจ๊คจะออกจากกล่างได้เมื่อไรขึ้นอยู่กับตัวแจ๊คเอง จะงอมืองอเท้ารอให้ใครมาเปิดไม่ได้ เพราะไม่มีพระเจ้าผู้โปรดสัตว์องค์ใดจะช่วยแจ๊กเปิดกล่องได้  แจ๊คต้องช่วยตัวเอง  ต้องรวมพลังให้ได้มากมายมหาศาลที่สุด แล้วออกแรงพร้อม ๆ กันกระแทกกล่องจนแตก เมื่อนั้นแหละจึงจะออกจากล่องมาได้ ส่วนอาจารย์สมศักดิ์ได้กล่าวถึงสถาบันกษัตริย์ว่ามีความไวทางการเมืองมาก  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อให้ตนเองดำรงสถานะอยู่เหนืออย่าง ยั่งยืน เช่นกรณีของ 14 ตุลา 16 และ 6 ตุลา 19 แต่มาถึงวันนี้ชักไม่แน่ใจแล้วว่า สถาบันจะดำรงสถานะนี้ไปได้อีกนานสักเท่าไร เพราะว่าสิ่งที่โหมโฆษณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน สร้างภาพให้กลายเป็นเทวดา สุดท้ายกลับจะมีผลในทางตรงกันข้าม ตัวตนที่แท้จริงกำลังจะถูกเผยให้เห็นอย่างล่อนจ้อน
  
          เป็นอันว่า จากปี พ.ศ.2475 ถึงปี พ.ศ. 2490 การต่อสู้ชิงชัยระหว่างระบอบใหม่กับระบอบเก่า ระหว่างคณะราษฎร์ที่ยึดอำนาจกับสถาบันกษิตริย์ที่พยายามจะช่วงชิงอำนาจคืน ฝ่ายแรกได้ชัยชนะเหนือฝ่ายหลัง  แจ๊คสามารถจับยักษ์ใส่กล่องได้ แต่การรัฐประหารในปี พ.ศ. 2490  คณะรัฐประหารได้ปล่อยยักษ์ออกจากกล่อง  ฝ่ายหลังได้สิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมาบางส่วน เช่นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ผู้สังเกตการณ์พยายามยกตัวบทกฎหมายมาอธิบายว่า การจัดการต่อทรัพย์ส่วนนี้ ทุกอย่างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  แต่ว่ากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการต่อทรัพย์สินส่วนนี้เขียนไว้อย่างไรไม่ สำคัญ  สำคัญอยู่ที่ว่าทรัพย์สินส่วนนี้เป็นของใคร เป็นของราชสำนักหรือเป็นของรัฐต่างหาก  ในเมื่ออำนาจในการจัดการต่อทรัพย์ส่วนนี้ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศรัย  นั่นก็หมายความว่าเป็นของราชสำนักไม่ใช่ของรัฐแน่นอน
  
          คราวนี้ขอให้เรามาดูข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 ที่คณะราษฎร์ทำการปฏิวัติประสบผลสำเร็จมาถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2554 ว่าคณะราษฎร์สามารถรักษาดอกผลของการปฏิวัติไว้ได้หรือไม่อย่างไร  ใน 15 ปีแรกนับจากปี พ.ศ.2475 ถึงปี พ.ศ.2490 คณะราษฎร์ยังสามารถรักษาสิ่งที่ได้มา คือแจ๊คสามารถบังคับให้ยักษ์อยู่ในกล่องตามที่อาจารย์ณัฐพล ใจจริงเล่านิทานอุปมาอุปมัยมาเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะนี้  ปี พ.ศ.2490 คณะรัฐประหารปล่อยยักษ์ออกจากกล่อง หลังออกจากกล่องแล้วได้ทำอะไรบ้าง  ในวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ณัฐพล ใจจริง ได้ทำการศึกษาวิจัยสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงทศวรรษที่ 2490-2500 มีเอกสารทางประวัติศาสตร์มากมายเป็นหลักฐานอ้างอิง และสรุปออกมาเป็นบทคัดย่อ (ย้อนกลับไปอ่านที่หน้า 11) สรุปก็คือ สถาบันกษัตริย์ กลุ่มรอยัลลิสต์ และกลุ่มทหารมีอำนาจเหนือการเมืองไทย ปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหารภายใต้การอุปถัมภ์ค้ำชูของจักรวรรดินิยมอเมริกา และกลายเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบโลกของจักรวรรดินิยมอเมริกาอย่างแนบแน่นใน เวลาต่อมา กลุ่มการเมืองใหม่คือขุนศึกกับศักดินาที่หนุนหลังโดยอเมริกาได้สมคบกัน ดำเนินนโยบายตามก้นอเมริกา แอนตี้คอมมิวนิสต์ ซึ่งอาจารย์ณัฐพลเขียนไว้ในวิทยานิพนธ์ด้วยคำที่สุภาพว่า “ดำเนินนโยบายตามที่สหรัฐต้องการ” พวกเขามีผลประโยชน์ต่างตอบแทน จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ปฏิบัติต่างจากจอมพลป.พิบูลสงคราม ที่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าเช่นจะออกกฎหมายที่ดิน ให้เอกชนมีกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินได้คนละไม่เกิน 50 ไร่ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์มูลฐานของพวกเจ้าที่ดินศักดินา ยกเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีที่ล้าหลังต่าง  ๆ รวมทั้งระบบหมอบคลาน ที่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เปลี่ยนคำนามหน้าในการเรียกขาน รณรงค์ให้เลิกนุ่งโจงกะเบนเปลี่ยนมาแต่งกายตามแบบสากลแทน ผลการเป็นปฏิปักษ์กับศักดินาคือ บั้นปลายชีวิตของจอมพลป.ไม่มีแผ่นดินกลบหน้าในประเทศไทยต้องไปตายต่างแดน เหมือน ท่านปรีดี พนมยงค์ หัวแถวคณะราษฎร์ที่บังอาจมายึดอำนาจจากสถาบันกษัตริย์ ส่วนจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ปฏิบัติตรงกันข้ามกับจอมพล ป.พิบูลสงคราม เขาสรรเสริญเยินยอศักดินา ส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝ่ายศักดินาได้สูญเสียไป  ฟื้นขนบธรรมเนียมประเพณีศักดินารวมทั้งระบบหมอบคลานที่ถูกยกเลิกไปเพื่อแลก กับการสนับสนุนที่ฝ่ายศักดินามีให้กับตน ผลก็คือ จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ได้รับการยกย่องเชิดชู เมื่อตายแล้วยังได้รับพระราชทานโกศกุดั่นทองเป็นการตอบแทนทั้ง ๆ ที่สฤษดิ์โกงบ้านกินเมือง เผด็จการสุดขั้ว ใช้ชีวิตเหลวแหลกเสื่อมโทรมเอาลูกสาวชาวบ้านมาเป็นเมียนับโหลๆไม่เว้นลูกเขา เมียใคร ระบอบเผด็จการขุนศึกศักดินาอยู่ในอำนาจยาวนานถึง 16 ปี จากปี พ.ศ.2500 ถึงปี พ.ศ.2516 เกิดขบวนการนักเรียน นิสิตนักศึกษาประชาชน เริ่มจากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ บวกกับปลายยุคของรัฐบาล ถนอม-ประภาส-ณรงค์ เกิดขัดแย้งกับฝ่ายศักดินาโดยณรงค์เคยพูดว่าจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกของไทย สุดท้ายถนอม -ประภาสจึงกระเด็นออกไปจากประเทศไทย  ชัยชนะของขบวนการประชาธิปไตยในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มีปัจจัยความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นปกครองด้วยกันเองรวมอยู่ด้วย ไม่ใช่เป็นชัยชนะของประชาชนล้วนๆ หากแต่มีกลเกมอันแยบคายทีทำให้เหตุการณ์นั้นบานปลายและจบลงที่ผู้มีอำนาจตัว จริงได้ประโยชน์โภชผลสูงสุด ไม่ใช่อย่างที่ผู้สังเกตการณ์เขียนไว้ในข้อเขียนดังนี้  


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: salt ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2011, 10:46:04 AM
อ้างถึง
การปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนยังไม่สำเร็จลุล่วง ราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ยังไม่หมดยุคหรืออันตรธานไปจากสังคมไทย สิ่งที่อยู่เหนือรัฐ ไม่ว่าจะใช้คำอะไรมาสื่อความหมาย เช่น อิทธิพลเหนือรัฐ อำนาจเหนือรัฐ อำนาจนอกระบบ อำนาจนอกรัฐธรรมนูญ ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ มือที่มองไม่เห็น มีอยู่จริง การฟื้นชีพของระบอบเก่าเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่อิงนิยาย ไม่ใช่เกิดจากปลายปากกาของผู้เขียนบทประกอบฯ หรือเป็นภาพหลอนที่ผู้เขียนบทประกอบฯฉายให้เห็นดังที่ผู้สังเกตการณ์เหนบแนม หากแต่เป็นสิ่งดำรงอยู่ทางภววิสัย เพียงแต่ว่ามันแฝงตัวอยู่ในเงามืด พรางตัวด้วยเสื้อคลุมประชาธิปไตย เห็นตัวได้ยากถ้าไม่สังเกตให้ดี ๆ แต่ถ้าเรามองผ่านแว่นสายตาของชนชั้นไพร่ ก็จะมองเห็นตัวตนของมันทันที ไม่ทราบว่าผู้สังเกตการณ์ใช้แว่นสายตาของชนชั้นอะไรไปมอง  จึงมองไม่เห็นตัวตน  กลับพยายามจะแก้ต่างให้มันว่า มันเป็นเพียงสิ่งสมมุติที่ไม่มีตัวตน ไม่ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ไม่ได้รีดนาทาเน้นทางเศรษฐกิจ ไม่ได้รวยล้นฟ้าอย่างที่เข้าใจ ไม่ได้มอมเมาทางวัฒนธรรม ไม่ได้สร้างภาพให้ผู้คนหลงเชื่องมงาย คำแก้ต่างเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปในระหว่างบรรทัดของข้อเขียน  ไม่เชื่อก็ลองไปหาอ่านดู

คิดว่าตายแล้วเกิดใหม่อีกสิบชาติ(ถ้าได้เกิดนะ) พวกนี้ก็คงแผ่นเสียตกร่องอยู่ได้ดังนี้ ดังนั้นภาระกิจทางประวัติศาตร์ของนักปฏิวัติและนักลัทธิมาร์กสามานย์จึงคือ ช่วยนายทุนเป็นแนวร่วมกะทุนสามานย์ทุกชาติๆ ทุกชาติไป.....อนาถใจจริงๆ.....


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2011, 10:47:16 AM
     


วิจารณ์ “ข้อสังเกตของผู้สังเกตุการณ์...๖
   

   ..........................
   
   


          “ผลพวงที่นักศึกษาและประชาชนนับแสน ๆ แลกมาด้วยเลือดนั้นคือการอวสานของรัฐบาลเผด็จการทหารที่สืบๆต่อกันมานานถึง 16 ปีเป็นที่สรรเสริญแซ่ซ้องของคนไทยที่นิยมระบอบประชาธิปไตยทุกคน  และแล้วรัฐบาลที่เข้าบริหารราชการชุดต่อจากนั้นจึงเป็นรัฐบาลพลเรือนของ อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ไม่ใช่ภาพหลอนดังที่ผู้เขียนบทประกอบฯฉายให้ดู”

         รัฐบาลเผด็จการทหารอาวสานไปแล้ว   แต่รัฐบาลเผด็จการพลเรือนกลับมาใหม่ หลังเหตุการณ์นองเลือดในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 คือรัฐบาลหอย ธานินทร์ กรัยวิเชียร ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ดอกหรือ จะบอกว่าเป็นภาพหลอนได้อย่างไร ผู้สังเกตการณ์ใช้วิธีตัดตอนประวัติศาสตร์พูดแต่เพียงว่าระบอบเผด็จการได้ อวสานแล้วตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 เหมือนที่พูดว่าระบอบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้หมดยุค และอันตรธานจากสังคมไทยไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 ท่าทีศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยวิธีตัดมันออกเป็นท่อน ๆ แล้วพิจารณาอย่างโดด ๆ ไม่เชื่อมโยงแต่ละท่อนว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไร เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไรนั้น เป็นท่าทีศึกษาประวัติศาสตร์ของนักลัทธิมาร์กซอย่างนั้นหรือ ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ก็คือประชาธิปไตยที่ผู้สังเกตการณ์ บอกว่าประชาชนนับแสน ๆ แลกมาด้วยเลือดนั้นเบ่งบานอยู่ได้แค่ 3 ปี ก็ต้องจบลงด้วยเหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลา 2519 ซึ่งผู้สังเกตการณ์ได้นำเอาเหตุการณ์ตอนนี้ไปหมกไว้ในอีกที่หนึ่งโดยไม่นำมา ประติดประต่อกับเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 เพราะว่ามันจะขัดกับคำพูดที่บอกว่าระบอบเผด็จการทหารได้ถึงกาลอวสานแล้วตัง แต่ปี พ.ศ.2516  ข้อความที่หมกไว้แห่งอื่นมีดังนี้

          “แต่ทว่ากลุ่มทหารเผด็จการได้กลับมาก่อกรณี 6 ตุลาคม 2519  เข่นฆ่านักศึกษาและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเหมือนผักปลาอีกวาระหนึ่ง  ในค่ำคืนเดียวกัน พลเรือเอก สงัด ชะลออยู่ก็ได้ทำการรัฐประหารอีกครั้ง  ตั้งรัฐบาลใหม่ที่ปกครองบ้านเมืองแบบเผด็จการต่อไป  นักศึกษาปัญญาชน กรรมกรและนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจึงตัดสินใจเข้าป่าร่วมในขบวนการต่อสู้ ด้วยอาวุธกับ พคท.ถึง 3.000 คน”

          เหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลา 19 ไม่ได้เรียบง่ายแค่ว่ากลุ่มทหารเผด็จการย้อนกลับมาก่อให้เกิดขึ้นเท่านั้น  หากแต่มีกลเกม มีการวางแผน มีการปลุกระดม มีการลอบสังหารผู้นำการเคลื่อนไหวทั้งชาวนา กรรมกร นักศึกษา นักการเมือง ก่อภัยขาวสยดสยองตลอดช่วงเวลา 3 ปีที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน แล้วกลุ่มทหารเผด็จการที่ผู้สังเกตการณ์กล่าวถึงนั้นมันเป็นใคร นายถนอมที่บวชเป็นเณรเข้ามาหรือว่าพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ที่เป็นนายทหารเรือ คงไม่ใช่ละมั้ง แล้วมันเป็นใคร ไหนบอกว่าเผด็จการทหารอวสานแล้วตั้งแต่ปี 2516 ทำไมยังมาโผล่ในปี 2519 อีกเล่า ผู้สังเกตการณ์ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่า พวกลูกเสือชาวบ้าน กระทิงแดง นวพล ที่ก่อเหตุการณ์นองเลือด สังหารหมู่ประชาชนกลางเมืองหลวงนั้นเป็นใคร เป็นมวลชนในจัดตั้งของใคร ไม่ใช่ของรัฐบาลเสนีย์ ปราโมช แน่ ถ้าไม่ใช่ ก็หมายความว่ามีกลุ่มอำนาจหรือกลุ่มอิทธิพลบงการอยู่เหนือรัฐบาลจริง
  
          รัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียรเป็นรัฐบาลพลเรือนที่เผด็จการขวาจัดสุดขั้ว ซึ่งอาจารย์สุธาชัย ยิ้มประเสริฐบอกว่าเทียบกับรัฐบาลสฤษดิ์ซึ่งเป็นรัฐบาลเผด็จการเหมือนกัน  ใครเผด็จการกว่าใครยังยากจะชี้ชัด  ผลของการดำเนินนโยบายขวาจัดสุดขั้ว ทำให้นักศึกษา ปัญญาชนที่รักชาติรักประชาธิปไตยหนีภัยคุกคามเข้าป่าไปร่วมต่อสู้อยู่กับ พคท.เป็นจำนวนมาก นโยบายผลักมันสมองของชาติให้ไปอยู่กับศัตรูของตัวเองเท่ากับเป็นการยกก้อน หินขึ้นทุ่มตีนตัวเอง  มันจึงต้องปรับตัวเหมือนที่อาจารย์สมศักดิ์ เจียมธีรสกุลบอกว่า  ยอมรับว่าพวกเขามีความไวทางการเมืองมาก สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ เพื่อรักษาฐานะการปกครองของตัวเอง ดังนั้นนโยบายคืนสู่เหย้า  นโยบาย 66/2523 จึงได้ถูกงัดออกมาใช้  ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ตอนนี้ก็คือ รัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียรอยู่ได้ไม่นานก็ถูกแทนที่ด้วยรัฐบาลเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เปิดให้มีการเลือกตั้งโดยพรรคการเมือง แต่พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกเข้ามาด้วยเสียงข้างมาก หัวหน้าพรรคกลับไม่มีใครกล้าเป็นนายก ต้องไปเชิญคนนอกที่มีบารมีมาเป็นนายกแทน ผู้มีบารมีคนนั้นก็คือ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขณะนั้นยังเป็น ผบ.ทบ.ปัจจุบันเป็นประธานองคมนตรี เปรมเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ถึง 2 สมัยคือ 8 ปีเต็ม ๆ นับจากปี พ.ศ. 2523 ถึงปี พ.ศ.2531 ในระหว่างนั้นถูกรัฐประหารถึง 2 ครั้ง 2 ครา คือ การรัฐประหาร 4 เมษา ปี พ.ศ.2524 กับการรัฐประหาร 9 กันยา ปี พ.ศ.2528 แต่ล้มเหลวทั้ง 2 ครั้ง เพราะทหารที่ออกมาทำรัฐประหารไม่ดูตาม้าตาเรือ ดันไปรัฐประหารรัฐบาลที่ผู้มีอำนาจตัวจริงหนุนหลังอยู่ จึงต้องแพ้อย่างหมดรูปถูกจับติดคุกติดตารางเป็นแถว บ้างก็หนีเตลิดเปิดเปิง  ไม่เหมือนการรัฐประหารที่กระทำต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน รัฐประหารทีไรสำเร็จทุกที อำนาจแท้จริงอยู่ที่ใคร คำตอบมันชัดอยู่แล้ว ต่อจากรัฐบาลเปรมก็เป็นรัฐบาล พลตรี ชาติชาย ชุนหวัน ที่มาจากการเลือกตั้ง เปรมอยู่ในอำนาจ 8 ปีคงเบื่อแล้วหรือไม่ก็หน้าบาง ทนถูกด่าไม่ไหว เมื่อ ชาติชาย ไปเชิญมาเป็นนายกจึงไม่ขอรับ
  
          รัฐบาลของ พลเอก ชาติชาย ชุนหวัน ที่มีทีมกุนซือเป็นคนหนุ่ม มีวิสัยทรรศน์ทันสถานการณ์โลก เน้นพัฒนาทางเศรษฐกิจมากกว่าพัฒนากองทัพ  แปรสนามรบเป็นสนามการค้า  ทำให้กองทัพไม่พอใจจึงนำไปสู่การรัฐประหารของคณะ รสช. ด้วยข้ออ้างแบบเดิม ๆ คือนักการเมืองโกงกิน ทหารจึงต้องออกมาทำตามคำเรียกร้องของประชาชน รัฐประหารเสร็จแล้วก็จะสืบทอดอำนาจให้บุคคลในคณะรัฐประหารคือ พลเอก สุจินดา คราประยูร ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองทั้งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง สุดท้ายจึงนำไปสู่เหตุการณ์นองเลือดในเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2535 ทหารที่ติดอาวุธสงครามสาดกระสุนใส่ประชาชนที่ชุมนุมอยู่บนท้องถนนอย่างไม่ ยั้ง เหตุการณ์นองเลือดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 จบลงที่ผู้มีอำนาจตัวจริงปรากฏตัวออกมาในฐานะของ “ตาอยู่” จัดการแบ่งปลา  ได้ปลาท่อนใหญ่ไปกินสบายใจเฉิบ

          เหตุการณ์นองเลือดที่เขาเรียกกันว่า “พฤษภาทมิฬ” ทำให้ทหารกลายเป็นจำเลยของสังคม จำต้องกลับเข้ากรมกองไม่กล้าออกมายุ่งเกี่ยวการเมืองอีก รัฐบาลที่ต่อจากปี พ.ศ. 2535 ส่วนใหญ่จึงเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน คือ รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์โดย นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลของพรรคชาติไทย โดย นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี  รัฐบาลของพรรคความหวังใหม่โดย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมตรีและรัฐบาลของพรรคไทยรักไทย โดย พ.ต.ต.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลสุดท้ายผ่านการเลือกตั้งโดยรัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. 2540 ที่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน รัฐบาลชุดนี้เข้มแข็งเกินกว่าที่ผู้มีอำนาจตัวจริงจะควบคุมได้ “รัฐประหาร” อันเป็นวงจรอุบาทว์ที่ผู้คนในสังคมต่างก็คิดว่า น่าจะหมดไปจากสังคมไทยแล้ว  กลับมาเกิดใหม่ในปี พ.ศ. 2549  คือการรัฐประหารของคณะ คมช. ในวันที่ 19 กันยายน นำไปสู่สถานการณ์ทางการเมืองอันยุ่งเหยิงอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้
  
          จากที่ผู้เขียนฉายภาพให้ดูตั้งแต่ต้น ผู้สังเกตการณ์ท่านคงเห็นแล้วว่าตลอดช่วงประวัติศาสตร์เกือบ 80 ปีนับจากปี พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2554  มีรัฐประหารเกือบ 20 ครั้ง ใช้รัฐธรรมนูญเปลืองถึง 18 ฉบับ มีรัฐบาล 20 กว่าชุด นายกรัฐมนตรี 20 กว่าคน ขอถามท่านผู้สังเกตการณ์หน่อยว่า มีรัฐบาลชุดไหน นายกรัฐมนตรีคนใดที่ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของคณะราษฎร์บ้าง  แล้วอย่างนี้จะพูดได้อย่างไรว่าการปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนได้ สำเร็จลุล่วงแล้ว ราชาธิปไตยหรือสมบูรณายาสิทธิราชได้หมดยุค และอันตรธานจากสังคมไทยไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475  ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้ว โดยยกเอากรณีการชุมนุมของกลุ่มเสื้อเหลืองกับกลุ่มเสื้อแดงมาเป็นหลักฐานยืน ยันว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้ว ไม่อย่างนั้นจะชุมนุมยืดเยื้ออยู่ได้อย่างไร  แต่จุดจบของ 2 ม็อบนี้เป็นอย่างไรกลับหลีกเลี่ยงไม่ยอมพูดถึง
   
     (ต่อ ๗)    
               

วิจารณ์ “ข้อสังเกตของผู้สังเกตุการณ์...๗

   
   ..........................
   
   


          ประชาธิปไตย (??) ไม่ต้องเปิดพจนานุกรมก็รู้ว่ามาจาก  ประชา + อธิปไตย คืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ส่วนคำว่าราชาธิปไตย (??)  มาจากคำว่า ราชา + อธิปไตย คืออำนาจอธิปไตยเป็นขององค์ราชา  คราวนี้เรามาดูข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของไทยตลอดช่วงเวลาเกือบ 80 ปีว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนจริงหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นแค่ตัวหนังสือหรู ๆ ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ ถ้าไม่ใช่อย่างนั้น รัฐธรรมนูญก็ต้องถูกฉีกโดยพลการไม่ได้   จะแก้ไขเพิ่มเติมได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามบทบัญญัตที่ระบุในรัฐธรรมนูญเท่า นั้น แต่นี่รัฐธรรมนูญถูกฉีกทิ้งแล้วเขียนใหม่เป็นว่าเล่น มันจึงต้องมีถึง 18 ฉบับ  แล้วคนที่ฉีกรัฐธรรมนูญเป็นใคร คงไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาแน่นอน เพราะประชาชนคนธรรมดาแค่ฉีกบัตรเลือกตั้งยังผิดกฏหมาย ถูกจับเอาไปเสียค่าปรับ เผลอ ๆ อาจติดคุกหัวโต ถ้าบอกว่าคนฉีกรัฐธรรมนูญเป็นทหาร ก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วทหารละเป็นคนของใคร ท่านผู้สังเกตการณ์ถ้าได้ฟังคนที่พูดเรื่องม้ากับจ๊อกกี้ก็จะทราบดีว่าทหาร เป็นของใคร จากหลักเหตุผลนี้อนุมานไปเรื่อย ๆ ก็สามารถวินิจฉัยและได้ข้อสรุปว่า แท้จริงแล้วประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยหรือราชาธิปไตย ถ้าจะให้ตอบก็ต้องตอบว่า รูปแบบเป็นประชาธิปไตย แต่ เนื้อหาเป็นราชาธิปไตย  ปรากฎการณ์ที่ตาเรามองเห็นคือประชาธิปไตย  แต่ธาตุแท้ที่หลบอยู่ข้างในเป็นราชาธิปไตย  ทางทฤษฎีเป็นประชาธิปไตย  แต่ทางปฏิบัติเป็นราชาธิปไตย  ทางนิตินัยเป็นประชาธิปไตย ทางพฤตินัยเป็นราชาธิปไตย ผู้สังเกตุการณ์ท่านเป็นนักทฤษฎีลัทธิมาร์กซย่อมต้องเก่งเรื่องปรัชญาลัทธิ มาร์กซ แต่เหตุไฉนจึงไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกับเนื้อหา  ปรากฏการณ์กับธาตุแท้  ทฤษฎีกับการปฏิบัติ  นิตินัยกับพฤตินัย จินตภาพที่อยู่คู่กันทั้งสองนี้  เวลาเราพิจารณาปัญหาต้องพิจารณาไปพร้อมกันแล้วจึงวินิจฉัยหาข้อสรุปที่ตรง กับความเป็นจริง แต่ผู้สังการณ์กลับเน้นแต่สิ่งแรก มองไม่เห็นสิ่งหลัง  คำตอบที่ได้มาจึงไม่ตรงกับความเป็นจริง

          ลองยกตัวอย่างมาให้เห็นบางตัวอย่าง  เช่นรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดใครจะล้มล้างไม่ได้  ใครล้มล้างมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต แต่ทหารสามารถฉีกรัฐธรรมนูญได้โดยไม่มีความผิด แสดงว่ามันอยู่เหนือรัฐธรรมนูญหรืออยู่นอกรัฐธรรมนูญ  จะเห็นได้ว่าทางทฤษฎีมันอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ  แต่ทางปฏิบัติมันอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ  อีกตัวอย่างหนึ่งคือ รูปแบบการปกครองในระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ เขาแบ่งอำนาจออกเป็น 3 ส่วน คือนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ อำนาจทั้ง 3 นี้มีความสำคัญและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน ไม่ก้าวก่ายกัน ทฤษฎีเขาเขียนไว้อย่างนั้น  เหมือนที่นายอุกฤษ มงคลนาวิน นักกฎหมายมือหนึ่งของประเทศไทยเคยกล่าวถึงอำนาจทั้ง 3 ว่าเหมือนถนนที่เขาแบ่งเลนเอาไว้ชัดเจน เลนใครเลนมัน รถที่วิ่งบนถนน ไม่ใช่วิ่งกันขวักไขว่ข้ามเลนกันไปมา เดี๋ยวก็มีหวังชนกันวินาศสันตโล ทางทฤษฎีมันต้องเป็นอย่างนั้น และทั่วโลกที่เขาใช้ระบอบนี้เขาก็ปฏิบัติตามทฤษฎีนี้ทั้งสิ้น ยกเว้นประเทศไทยที่ไม่เหมือนใคร เช่นเวลานี้ ศาล ตุลาการซึ่งไม่ได้ยึดโยงอยู่กับประชาชน หากแต่เกิดจากการแต่งตั้งของคนคนเดียว สามารถถอดถอนนายกรัฐมนตรี ผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหารที่มาจากกากรเลือกตั้งของประชาชนออกจากตำแหน่งด้วย สาเหตุเพียงแค่ทำกับข้าวโชว์ทางทีวี  สามารถยุบพรรคการเมืองอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบอบประชาธิปไตย สามารถแช่แข็งนักการเมืองที่ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งขณะนี้ถูกแช่แข็งไปแล้วหลายร้อยคน นั่นแสดงว่า ศาล ตุลาการซึ่งเป็นอำนาจ 1 ใน 3 อำนาจ ในทางเป็นจริงได้คร่อมอยู่เหนือศีรษะของอีก 2 อำนาจ  ไม่ได้ปฏิบัติตามทฤษฎีที่เขาเขียนเอาไว้ การเมืองมันถึงได้ยุ่งเหยิงอย่างที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ไงละ ผู้สังเกตการณ์ไม่นำพาต่อข้อเท็จริงเหล่านี้  กลับพยายามจะเปิดตำรา  แล้วเขียนบรรยายทุกอย่างไปตามตำรา  แล้วอย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่า “หนอนหนังสือ” จะให้เรียกว่าอะไร

          เรื่องพิลึกกึกกือที่ไม่เป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่มีในตำราวิชาการเมืองเล่มไหน ไม่ว่าของสำนักทุนนิยมหรือสำนักสังคมนิยมซึ่งผู้สังเกตการณ์มองไม่เห็น หรือเห็นแต่แกล้งทำมองไม่เห็นยังมีอีกเยอะ แค่ยกมาพอหอมปากหอมคอเพื่อชี้ให้เห็นว่า  การปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนยังไม่สำเร็จลุล่วง ราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ยังไม่หมดยุคหรืออันตรธานไปจากสังคมไทย สิ่งที่อยู่เหนือรัฐ ไม่ว่าจะใช้คำอะไรมาสื่อความหมาย เช่น อิทธิพลเหนือรัฐ อำนาจเหนือรัฐ อำนาจนอกระบบ อำนาจนอกรัฐธรรมนูญ ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ มือที่มองไม่เห็น มีอยู่จริง การฟื้นชีพของระบอบเก่าเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่อิงนิยาย ไม่ใช่เกิดจากปลายปากกาของผู้เขียนบทประกอบฯ หรือเป็นภาพหลอนที่ผู้เขียนบทประกอบฯฉายให้เห็นดังที่ผู้สังเกตการณ์เหนบแนม หากแต่เป็นสิ่งดำรงอยู่ทางภววิสัย เพียงแต่ว่ามันแฝงตัวอยู่ในเงามืด พรางตัวด้วยเสื้อคลุมประชาธิปไตย เห็นตัวได้ยากถ้าไม่สังเกตให้ดี ๆ แต่ถ้าเรามองผ่านแว่นสายตาของชนชั้นไพร่ ก็จะมองเห็นตัวตนของมันทันที ไม่ทราบว่าผู้สังเกตการณ์ใช้แว่นสายตาของชนชั้นอะไรไปมอง  จึงมองไม่เห็นตัวตน  กลับพยายามจะแก้ต่างให้มันว่า มันเป็นเพียงสิ่งสมมุติที่ไม่มีตัวตน ไม่ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ไม่ได้รีดนาทาเน้นทางเศรษฐกิจ ไม่ได้รวยล้นฟ้าอย่างที่เข้าใจ ไม่ได้มอมเมาทางวัฒนธรรม ไม่ได้สร้างภาพให้ผู้คนหลงเชื่องมงาย คำแก้ต่างเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปในระหว่างบรรทัดของข้อเขียน  ไม่เชื่อก็ลองไปหาอ่านดู

          3. รากฐานเศรษฐกิจเป็นทุนนิยม  โครงสร้างชั้นบนก็ต้องเป็นทุนนิยมด้วย  เป็นไปไม่ได้ที่การเมืองการปกครองยังเป็นศักดินานิยม

          “เป็นที่ทราบกันแล้วว่า โครงสร้างสังคมหนึ่งๆ ประกอบด้วยมิติสองมิติ ได้แก่ รากฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างชั้นบน  รากฐานทางเศรษฐกิจ  คือ มวลรวมของความสัมพันธ์ในการผลิต  ที่สอดรับกับพลังการผลิต ในขั้นตอนที่พัฒนาการที่แน่นอนขั้นตอนหนึ่ง ส่วนโครงสร้างชั้นบน นั้น  ได้แก่ ระบบความนึกคิดของสังคม และ ระบอบการเมือง ระบอบกฎหมาย ที่สอดรับกับระบบความนึกคิดของสังคม ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานทางเศรษฐกิจดังกล่าว เป็นอันว่า  รากฐานเศรษฐกิจกำหนดโครงสร้างชั้นบน ส่วนโครงสร้างชั้นบนนั้น สะท้อนภาพของรากฐานเศรษฐกิจ เมื่อใดรากฐานเศรษฐกิจสังคมพัฒนาและผันแปรไป  โครงสร้างชั้นบนก็จะผันแปรตามไปด้วย จะช้าหรือเร็วเท่านั้น ขณะเดียวกัน โครงสร้างชั้นบนก็จะมีบทบาทกลับต่อรากฐานเศรษฐกิจ ในการที่จะขับเคลื่อนหรือขัดขวางการพัฒนาของพลังการผลิต บทบาทที่ว่านี้ กระทั่งอาจเป็นบทบาทสำคัญที่มีลักษณะชี้ขาดในภาวะบางภาวะด้วยซ้ำไป เป็นอันว่า โครงสร้างชั้นบนจักต้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ของการพัฒนาของรากฐานเศรษฐกิจ”

          ข้อความทีปรากฏในข้อเขียนของผู้สังเกตการณ์ ในทางทฤษฎี ผู้เขียนแม้จะงูๆปลา ๆ แต่ก็พอจะรู้ว่าถูกต้อง  เพียงแต่ว่าผู้สังเกตการณ์คงคิดว่า ในเมื่อรากฐานเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดโครงสร้างชั้นบน เมื่อรากฐานเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมแล้ว โครงสร้างชั้นบนก็ต้องเป็นทุนนิยมด้วย โดยลืมนึกถึงบทบาทย้อนกลับของโครงสร้างชั้นบนซึ่งมีอยู่ 2 ชนิดที่แตกต่างกัน  คือบทบาทผลักดัน กับบทบาทขัดขวาง ถ้าหากว่ารากฐานเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้นปุ๊บก็จะเกิดโครงสร้างชั้นบนที่สอดรับ กับมันปั๊บ ถ้าอย่างนั้นโครงสร้างชั้นบนก็ต้องมีเพียงบทบาทเดียวคือสอดคล้องกันตลอดเวลา ไม่เกิดบทบาทขัดขวาง มาดูบทบาทของโครงสร้างชั้นบนที่มีต่อรากฐานเศรษฐกิจซึ่งมีอยู่ 2 ชนิดที่แตกต่างกัน  นั่นก็คือโครงสร้างชั้นบนที่ก้าวหน้าจะสอดคล้องกับพลังการผลิตที่ก้าวหน้า  จะเกิดและสร้างขึ้นตามความเรียกร้องต้องการในการพัฒนารากฐานเศรษฐกิจ  มันจะเกิดบทบาทต่อการก่อรูปและสร้างความมั่นคงให้แก่รากฐานของตัวเอง  กลายเป็นพลังก้าวหน้าที่ผลักดันการพัฒนาของพลังการผลิต  โครงสร้างชั้นบนเก่าจะพิทักษ์รักษารากฐานเศรษฐกิจเก่า  เกิดบทบาทขัดขวางการเกิดและการพัฒนาของรากฐานเศรษฐกิจใหม่  กลายเป็นพลังปฏิกิริยาที่ขัดขวางการพัฒนาของพลังการผลิต  ระหว่างรากฐานเศรษฐกิจกับโครงสร้างชั้นบนจะเกิดบทบาทต่อกันและขัดแย้งซึ่ง กันและกัน  ในขณะที่โครงสร้างชั้นบนปรับตัวให้เข้ากับรากฐานเศรษฐกิจนั้น  จะมีส่วนที่ไม่สอดคล้องเกิดขึ้นไม่ขาดสายจนกลายเป็นความขัดแย้ง  เมื่อความสัมพันธ์ทางการผลิตไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของพลังการผลิต โครงสร้างชั้นบนที่ผุกร่อนพยายามพิทักษ์รักษารากฐานเศรษฐกิจเก่า  ก็จะเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับความเรียกร้องต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงราก ฐานเศรษฐกิจในขั้นมูลฐาน  มีแต่โค่นล้มทำลายโครงสร้างชั้นบนอันผุกร่อนนี้ลงไป  จึงจะแก้ความขัดแย้งนี้ให้ตกไปได้
   

   
          

 
     หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2011, 10:48:56 AM
    

วิจารณ์ “ข้อสังเกตของผู้สังเกตุการณ์...๘    
   
..........................
   
   


           จะเห็นได้ว่าในขณะที่โครงสร้างชั้นบนปรับตัวให้สอดคล้องกับรากฐานเศรษฐกิจ นั้นจะมีส่วนที่ไม่สอดคล้องเกิดขึ้นไม่ขาดสายจนกลายเป็นความขัดแย้ง นี่ก็หมายความว่ารากฐานเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้นแล้ว โครงสร้างชั้นบนใหม่ใช่ว่าจะปรับตัวให้เข้ากับมันในทันทีทันใด  ความขัดแย้งระหว่างรากฐานเศรษฐกิจกับโครงสร้างชั้นบนจะมีอยู่ 2 ช่วงคือ ช่วงแรกกับช่วงสุดท้ายของแต่ละรูปแบบการผลิต ช่วงแรกเมื่อรากฐานเศรษฐกิจใหม่ก่อตัวขึ้นแล้ว  แต่โครงสร้างชั้นบนเก่าพยายามจะพิทักษ์รักษารากฐานเศรษฐกิจเก่าไว้ จึงกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างรากฐานเศรษฐกิจใหม่กับโครงสร้างชั้นบนเก่า  ความขัดแย้งนี้จะถูกแก้ตกไปได้เมื่อโครงสร้างชั้นบนเก่าถูกแทนที่ด้วยโครง สร้างชั้นบนใหม่ เมื่อสองสิ่งนี้สอดคล้องกันแล้ว  พลังการผลิตของสังคมก็จะถูกผลักดันให้พัฒนาก้าวหน้าไป  เมื่อพลังการผลิตพัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่โครงสร้างชั้นบนไม่ได้ปรับตัวให้ทันกับการพัฒนาของพลังการผลิต  เกิดบทบาทขัดขวางการพัฒนาของพลังการผลิต  ก็จะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างรากฐานเศรษฐกิจกับโครงสร้างชั้นบนอีกวาระ หนึ่ง เป็นความขัดแย้งช่วงสุดท้ายของรูปแบบการผลิตนั้นๆ  ต่อเมื่อแก้ความขัดแย้งนี้ตกไปแล้ว  รูปแบบการผลิตใหม่จึงเกิดขึ้นได้

          มา ดูกรณีของไทยที่บอกว่ารากฐานทางเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมแล้ว  แต่โครงสร้างชั้นบนอันได้แก่การเมืองการปกครอง กฎหมาย ศีลธรรม ปรัชญา  ศิลป ฯ ยังเป็นศักดินาอยู่นั้นก็หมายความว่าโครงสร้างชั้นบนยังไม่สอดรับกับรากฐาน เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อตัวขึ้น  ใคร ๆ ก็ทราบดีว่าทุนนิยมของไทยไม่ได้เกิดและพัฒนาไปตามระเบียบปกติของทุนนิยม นักวิชาการจึงขนานนามมันว่า ทุนนิยมพิกลพิการบ้าง ทุนนิยมบริวารบ้าง  ทุนนิยมชายขอบบ้าง ทุนนิยมกึ่งเมืองขึ้นบ้าง  กระทั่งทุนนิยมลูกผสมศักดินา  ก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะ  สรุปก็คือไม่ใช่ทุนนิยมที่พัฒนาตามระเบียบปกติของทุนนิยมทั่วไป ไม่ใช่ทุนนิยมเต็มรูปแบบอย่างที่ผู้สังเกตการณ์กล่าวอ้าง

          คราวนี้เรามาดูว่าความสัมพันธ์ทางการผลิตของสังคมไทยสอดคล้องกับการพัฒนาของ พลังการผลิตหรือเปล่า โครงสร้างชั้นบนที่ผุกร่อนได้พยายามพิทักษ์รักษารากฐานเศรษฐกิจเก่าอยู่หรือ ไม่  เหตุใดการพัฒนาทุนนิยมของไทยจึงล้าหลังกว่ามาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ เช่นมาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ทั้งที่มีศักยภาพ มีทรัพยากรณ์ธรรมชาติที่เหนือกว่าประเทศเหล่านั้นมากมาย คำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวตามทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์การเมืองคือ ความสัมพันธ์ทางการผลิตไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของพลังการผลิต  เอาเฉพาะปัญหาที่ดิน  เจตนารมณ์ของคณะราษฎร์ที่จะปฏิรูปที่ดินให้ชาวนามีที่ดินทำกินของตัวเองไม่ เคยปรากฏเป็นจริง  ในยุคของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เคยเสนอกฎหมายที่ดิน  กำหนดให้เอกชนถือครองที่ดินคนละไม่เกิน 50 ไร่  แต่ร่างกฎหมายนี้ต้องเป็นหมันไปเมื่อเกิดการรัฐประหารปี 2490 (อ่านดูในวิทยานิพนธ์ของ ณัฐพล ใจจริง)  จนถึงปัจจุบันปัญหาที่ดินยังคงเป็นปัญหาของเกษตรกร  ตระกูลผู้สูงศักดิ์  คุณหญิงคุณนายที่ถือครองที่ดินคนละนับพันนับหมื่นไร่ บางแห่งปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า ไม่ยอมให้ชาวนาเข้าไปเช่าทำกิน  กฎหมายที่ดิน กฎหมายเก็บภาษีมรดกเห็นตะโกนโหวกเหวกเกือบทุกยุคทุกสมัย แต่ไม่เคยปรากฎเป็นจริง  นั่นมันเพราะอะไร  มีใครคอยขัดขวางอยู่  ตอนนี้เห็นรณรงค์ให้ย้อนกลับไปใช้ควายไถนา  ให้พัฒนาทุนนิยมด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  การปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่านับล้าน ๆ ไร่ นั่นคือการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  สมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช เคยมีนโยบายให้เอกชนเช่าที่ราชพัศดุ ซึ่งมีอยู่หลายล้านไร่เพื่อปลูกมันสับปะหลังแปรงเป็นพลังงานทดแทนน้ำมัน  แต่ไม่ปรากฎเป็นจริง  เพราะว่าที่ราชพัศดุส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของทหาร  พอเห็นนโยบายนี้ก็พากันออกมาขอใต้โต๊ะ  เอกชนเห็นว่าต้องเสียค่าเก๊าเจี๊ยะมาก  ไม่คุ้มกับการลงทุน  จึงไม่สนใจ ระบบการเมืองซึ่งก็คือโครงสร้างชั้นบนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่เอื้อต่อการ พัฒนาทุนนิยมให้เป็นไปตามระเบียบปกติ นักธุรกิจทั้งหลายจึงต้องผ่านช่องทางพิเศษที่ไม่ปกติเข้าสวามิภักดิ์ต่อผู้ มีอำนาจตัวจริง นักวิชาการเรียกกลุ่มทุนเหล่านี้ว่า “กลุ่มทุนสวามิภักดิ์”  กลุ่มทุนเหล่านี้จะได้รับในสิ่งที่กลุ่มทุนอื่นไม่ได้  นี่คือความไม่ปกติของการพัฒนาทุนนิยม ใคร ๆ ก็เห็นกันตำตา  เพราะฉะนั้นจะเอาทุนนิยมของไทยไปเทียบกับทุนนิยมของประเทศอื่น ๆ ไม่ได้ ไทยมีลักษณะพิเศษของไทย  เช่นประชาธิปไตยก็ต้องเป็นแบบไทยไทย  สรุปก็คือความสัมพันธ์ทางการผลิตไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของพลังการผลิต  การพัฒนาทุนนิยมจึงลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไม่สามารถพัฒนาให้เต็มรูปแบบได้

          รากฐานเศรษฐกิจเป็นทุนนิยม  เป็นไปไม่ได้ที่โครงสร้างชั้นบนเป็นศักดินานิยม?
ถ้า เราคิดตามกรอบความคิดเดิม ๆ ก็อาจเป็นไปไม่ได้  แต่ถ้าเราคิดนอกกรอบมันก็เป็นไปได้  บางทีคนเรามักจะติดอยู่ในกรอบความคิดเดิม ๆ ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น ต้องเป็นอย่างนี้ เช่นกรอบความคิดเดิมที่เคยคิดว่า  เศรษฐกิจวางแผนเป็นเศรษฐกิจสังคมนิยม  เศรษฐกิจตลาดเป็นเศรษฐกิจของทุนนิยม  เพราะติดกรอบความคิดนี้จึงไม่มีใครกล้านำเศรษฐกิจการตลาดเข้ามาในประเทศ สังคมนิยม  ใครขืนทำอย่างนั้นจะถูกวิพากษ์ว่าฟื้นทุนนิยม  แต่เติ้งเสี่ยวผิงกล้าคิดนอกกรอบ  เห็นว่าเศรษฐกิจการตลาดใช่ว่าจะต้องเป็นทุนนิยมเสมอไป  ดังนั้นเติ้งเสี่ยวผิงจึงเปิดกว้างให้เศรษฐกิจการตลาดสามารถพัฒนาในประเทศ สังคมนิยมได้ เช่นเดียวกับที่ประเทศทุนนิยมยังนำเศรษฐกิจวางแผนไปหนุนเสริมเศรษฐกิจการ ตลาด  ทุนนิยมใช้เศรษฐกิจวางแผนไม่ได้ทำให้ทุนนิยมกลายเป็นสังคมนิยม  ในทำนองเดียว  สังคมนิยมใช้เศรษฐกิจการตลาดก็ไม่ได้ทำให้สังคมนิยมกลายเป็นทุนนิยม

          การที่บทประกอบฯ เขียนไว้ว่ารากฐานเศรษฐกิจเป็นทุนนิยม  แต่โครงสร้างชั้นบนยังเป็นศักดินานิยมนั้น  เป็นการสะท้อนความเป็นจริงทางภววิสัยที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยซึ่งมีลักษณะ พิเศษแตกต่างจากประเทศอื่นๆ  ไม่สามารถหาประเทศใดมาเทียบเคียงได้  หลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้พัฒนาไปตามกรอบคิดที่เราเคยคิด  ดังนั้นเราจำเป็นต้องคิดนอกกรอบ  จึงจะสามารถสะท้อนสิ่งที่ดำรงอยู่ทางภววิสัยตามความเป็นจริงได้

          ขอจบตอนที่ 1 ไว้เพียงเท่านี้
 

          ตอนที่ 2 ของผู้สังเกตการณ์ เป็นการวิจารณ์เอกสารของโฆษกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีความคิดไปในแนวเดียวกันกับผู้สังเกตการณ์อยู่แล้ว  ดังนั้นข้อเขียนของผู้สังเกตการณ์จึงไปในแนวสนับสนุน จะมีตำหนิติติงอยู่บ้างก็ในทำนองผู้ใหญ่สอนเด็ก  ไม่เจ็บไม่คัน  นอกจากนั้นก็เป็นการสอนทฤษฎี  ผู้เขียนอ่านแล้วมีความรู้สึกว่ากำลังเข้าโรงเรียนลัทธิมาร์กซ ฟังอาจารย์บรรยายอยู่ ชั่วชีวิตนี้ไม่เคยเข้าสถาบันลัทธิมาร์กซ  คราวนี้ถือว่าได้เข้ากับเขาเสียที  สำหรับตอนที่ 2 จึงไม่มีอะไรจะอภิปราย  ถึงแม้จะมีความเห็นมากมายต่อเอกสารของโฆษกพรรค  แต่ตอนนี้ผู้เขียนกำลังอภิปรายกับผู้สังเกตการณ์อยู่ จะไม่ฉีกประเด็นออกไปเป็นอย่างอื่น จึงขอข้ามไปตอนที่ 3 เสียเลย

          ตอนที่ 3 ในข้อเขียนของผู้สังเกตการณ์เป็นการวิพากษ์เอกสาร “สรุปบทเรียนฯ” เอกสารชิ้นนี้เข้าใจว่าเป็นการนำเสนอของคน ๆ หนึ่ง เป็นความเห็นส่วนตัวขั้นต้นที่ยังไม่ได้ผ่านการศึกษา อภิปราย แก้ไขเพิ่มเติมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังไม่ใช่เอกสารภายในที่เป็นทางการ จึงยังไม่ได้เผยแพร่เป็นการภายในอย่างกว้างขวาง  เมื่อเป็นความเห็นส่วนตัวขั้นต้นของคนๆ เดียวย่อมต้องมีจุดอ่อนข้อบกพร่องอยู่มากมายอย่างยากจะหลีกเลี่ยง และเมื่อมันหลุดออกไปตกอยู่ในมือของผู้สังเกตการณ์ จึงได้ทำการวิพากษ์เอกสารชิ้นนี้  ผู้เขียนก็จะมาขอดูว่าเอกสารชิ้นนี้มีข้อบกพร่องผิดพลาดตรงไหน  คำวิพากษ์ของผู้สังเกตการณ์ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหรือไม่อย่างไร
 


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2011, 10:50:01 AM
   

วิจารณ์ “ข้อสังเกตของผู้สังเกตุการณ์...๙
   
   ..........................
   
   


          ประเด็น ที่ 1 การที่กรรมการการเมืองและกรรมการบริหารกลางไปยอมรับเงื่อนไข 17 สัตตะถึง 7 คน ผู้สังเกตการณ์วิพากษ์บทสรุปด้วยข้อความต่อไปนี้

          “รวมความแล้วผู้เขียนสรุปฯ ต้องการเน้นว่า ในระยะ10 ปีแรกนี้ การที่กรรมการ 7 คนในคณะกรรมการการเมืองและคณะบริหารกลางๆที่ถูกทางการจับกุมไป “ยอมรับเงื่อนไข 17 สัตตะ” นั้นเป็นความผิดมหันต์และเป็นต้นเหตุที่ก่อเกิดความขัดแย้งขั้นแตกหักกันใน กลุ่มผู้นำพคท.ผู้อ่านทั่วไปเช่นผู้สังเกตการณ์ต้องการคำชี้แจงประการแรกคือ ถ้ากระนั้น “เงื่อนไข 17 สัตตะ” คืออะไร?  1. เป็นการขายเพื่อน เช่นบอกชื่อและที่อยู่ของคนในพรรคพคท.ให้พนักงานสอบสวนได้รับทราบซึ่งเป็น อันตรายแก่ผู้ถูกขาย  2. ขายพรรค โดยนำความลับของพรรคไปบอกพนักงานสวบสวน จนทำให้พรรคถูกทำลาย  3. ขายประชาชน คือมีพฤติการณ์ยืนอยู่บนจุดยืนของฝ่ายที่เป็นปรปักษ์กับประชาชน รับใช้ฝ่ายปรปักษ์ของประชาชน หลอกลวงประชาชน ให้หลงทิศผิดทาง จนประสบความเสียหายใหญ่หลวง  4. ละทิ้งอุดมคติไม่คิดอุทิศตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมที่ดีกว่าอีกต่อไป กระทั่งทรยศต่ออุดมคติ ประณามลัทธิคอมมิวนิสต์ กระทั่งอยู่กับฝ่ายปรปักษ์กระทำการทรยศต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ ถ้าหากเมื่อมีการรับเงื่อนไข 17 สัตตะแล้ว ต่อเนื่องด้วยพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างพร้อมกันตามที่กล่าว มาข้างต้น ก็ต้องถือว่าผู้ประพฤติมีความผิด ส่วนจะผิดมากหรือผิดน้อยแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ต้องผ่านองค์กรที่ผู้รับ 17สัตตะนั้นๆ สังกัด ทำการพิจารณาตัดสินร่วมกัน ไม่ใช่ว่าผู้หนึ่งผู้ใดไปกาหน้าเขาว่าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้น ยิ่งไปอ้างว่าเป็น “ข้อเคลือบแคลงสงสัยในหมู่สหายและมวลชน” ก็เลยตั้งข้อกล่าวหาว่า “เป็นการจงใจถูกจับเพื่อหาทางลงใช่หรือไม่” นั้น ผู้อ่านทั้งหลายก็ย่อมจะตั้งข้อกังขาได้ว่า ผู้เขียนสรุปฯ ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหามากน้อยเพียงไร? แม้แต่ข้อความที่อ้างว่า “มวลสมาชิกจำนวนหนึ่งก็ไม่ยอมรับสหายในองค์การนำที่ไปรับ 17 สัตตะ” ก็ย่อมหมายความว่ามวลสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งยอมรับผู้ที่ถูกกล่าวหาเหมือนกัน กระทั่งส่วนไหนจะมากกว่ากันก็ไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้ และคำกล่าวหาในทำนองนี้ จะมีน้ำหนักสักแค่ไหน ที่ผู้มีใจเป็นธรรมจะยอมรับฟังได้ล่ะ ยิ่งวรรคสุดท้ายของข้อสรุประยะ10 ปีแรกหลังสมัชชา 4 ที่ว่า “พรรคต้องเป็นฝ่ายถูกกระทำ…ไม่มีผลงานอะไร สิ่งที่มีมาก่อนหน้านี้ก็ไม่เหลือด้วย” แบบลอยๆ หรือไม่บอกว่ามีใครบ้างที่ต้องรับผิดชอบต่อสภาวการณ์ที่ว่านี้ ในเมื่อกรรมการ 7 คนรับ 17 สัตตะในปี 2530-2531 การโยนความผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วง 2530-2535 ให้แก่ 7 คนนี้ ถ้ากระนั้นผลเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วง 2525-2530 ล่ะใครบ้างที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แม้แต่ในช่วง 2530-2535 คณะกรรมการบริหารกลางก็ไม่ใช่มีแค่จำนวน 7 คนนี้ แล้วกรรมการที่เหลืออีก 20 คนไปทำอะไร ณ ที่แห่งใด แล้วท่านเหล่านั้น (ยกเว้นคนที่ตายไปแล้ว) รวมทั้งผู้เขียนบทสรุปด้วยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยกระนั้นหรือ ท่านผู้เขียนสรุปฯ จึงไม่ได้เอ่ยถึงแม้แต่คำเดียว วิธีการเช่นนี้ยุติธรรมแล้วหรือ? ยิ่งมาสังเกตเห็นว่าผู้เขียนสรุปฯ ใช้คำขนานนามผู้รับ 17 สัตตะทั้ง 7 คนว่า “สหาย” ถึง 3 แห่งบนหน้ากระดาษแค่ 2 หน้า ย่อมแสดงว่าโดยจิตใต้สำนึก ตัวท่านเองก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทั้ง 7 คนนั้น ยังมิได้กระทำผิด ประการหนึ่งประการใดใน 4 ประการที่ผู้สังเกตการณ์ตั้งเป็นข้อกังขาให้พิจารณาทบทวนอีกสักครั้งหนึ่ง ว่า ข้อกล่าวหาอันฉกาจฉกรรจ์นั้นถูกต้องหรือเปล่า ยิ่งกว่านั้นคือ ผู้ที่รู้จักกับ คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายก็เห็นกันตำตาว่า พวกเขามีการไปมาหาสู่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อยครั้งนับแต่ปี 2531-2550 ไม่มีวี่แววส่อให้เห็นว่าพวกเขาแตกเป็น 2 ฝ่ายโดยสิ้นเชิงแล้ว จนกระทั่งได้เกิดขบวนการเสื้อแดงปะทะกับขบวนการเสื้อเหลืองนั่นแหละจึงมี อะไรแปลกๆ เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างลุงๆ ทั้งหลายให้เป็นที่กังวลและห่วงใยของผู้พบเห็นที่ยังฝักใฝ่และศรัทธาต่อพคท. ก็เลยยิ่งเพิ่มข้อกังขาต่อบทสรุปบทเรียนนี้ว่ามีความยุติธรรมแค่ไหนเพียงไร”

          มาดูเอกสาร “บทสรุปฯ” ว่าเขาเขียนไว้อย่างไร“การรับเงื่อนไข 17 สัตตะของสหายในระดับนำสูงสุดจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม  แต่ก็นำมาซึ่งผลเสียหายต่อพรรคอย่างหนักคือ
          1.ได้ซ้ำเติมวิกฤตศรัทธาที่มีอยู่แล้วให้หนักหนาสาหัสยิ่งขึ้น  มวลสมาชิกพรรคและมวลชนอดสงสัยไม่ได้ว่า  เหตุใดสหายนำอาวุโสที่ต่อสู้มาชั่วชีวิตกลับไปยอมค้อมหัวให้กับศัตรู  แล้วที่เคยอบรมบ่มสอนให้ยืนหยัด  ไม่ก้มหัวยอมจำนน  เบื้องหน้าศัตรูต้ององอาจผึ่งผาย  ยอมหักไม่ยอมงอ  แต่พอเจอกับตัวเอง  ทำไม่ถึงทำอย่างที่พูดไม่ได้
          2. เกิดข้อเคลือบแคลงสงสัยในหมู่สหายและมวลชนว่า  แท้จริงแล้วการที่สหายในองค์การนำถูกจับจำนวนมาก  (ชุดปี พ.ศ. 2527 ปี พ.ศ. 2530  และสหายนำภาคกลางอีก 2 คนที่ออกจากป่าไปเยี่ยมญาติจนถูกรวบตัวทางภาคใต้ แล้วชวลิตเดินทางไปพบในระหว่างนั้น)  เป็นการจงใจให้ถูกจับเพื่อหาทางลงใช่หรือไม่
          3. เกิดความแตกแยกในองค์การนำสูงสุดภายหลังจากนั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกรรมการการเมืองที่ยอมรับ 17 สัตตะกับกรรมการการเมืองที่ไม่ยอมรับ 17 สัตตะอย่างหนักถึงขั้นไม่ยอมทำงานร่วมกัน รวมทั้งสหายในระดับนำอีกส่วนหนึ่งและมวลสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งก็ไม่ยอมรับ สหายในองค์การนำที่ไปรับ 17 สัตตะด้วยเช่นกัน”

          จะเห็นได้ว่าผู้เขียนบทสรุปเพียงแค่สะท้อนความจริงออกมาให้เห็นเท่านั้นว่า ผลของการรับเงื่อนไข 17 สัตตะของสหายนำระดับสูงนำมาซึ่งผลเสียอะไร ซึ่งเป็นความจริงที่ดำรงอยู่  ไม่ได้บอกว่าสหายระดับนำสูงสุดที่ไปรับ 17 สัตตะ ขายเพื่อน ขายพรรค ขายประชาชน ขายอุดมการณ์ ผู้สังเกตการณ์พูดเองเออเองทั้งนั้น  ขอให้เรามาดูความรู้สึกของสหายชั้นล่างต่อการรับเงื่อนไข 17 สัตตะของสหายนำระดับสูงว่าเขารู้สึกอย่างไร

          ขอยกมาทั้งบทโดยไม่มีการตัดต่อเพิ่มเติมดังนี้
   
     (ต่อ ๑๐)    
          

 
     

วิจารณ์ “ข้อสังเกตของผู้สังเกตุการณ์...๑๐

   
   ..........................
   
   


ศรัทธา และ ความเชื่อมั่น
โดย   ชั้นล่าง 11  ตุลาคม  2553

          การสร้างองค์กรฯให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง  สิ่งสำคัญ คือ ทำให้สมาชิกในองค์กรนั้นมี ศรัทธา และ ความเชื่อมั่น อันเป็นแรงยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  ที่หล่อหลอมกายใจ  ให้มุมานะ บากบั่น  เอาชนะความยากลำบาก อุปสรรคทั้งปวง  ไปบรรลุสู่เป้าหมาย
          ศรัทธา และ ความเชื่อมั่น  เป็นผลของความเป็นเอกภาพกัน  ระหว่าง ความรับรู้ต่อเป้าหมาย และอุดมการณ์   ที่ต้องสอดคล้องกันกับ การปฏิบัติอย่างเสียสละ และ อุทิศตนเอง ของบุคคลที่อยู่ในฐานะนำ  ย้อนเวลากลับไปพิจารณากันสักนิดว่า  ความเป็นเอกภาพดังกล่าวนั้นเป็นเช่นไร
          เมื่อ 30 ปีก่อน กระแสการมอบตัว  ยอมจำนน ทั้งลับ และ เปิดเผย  โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานระดับสูง  เป็นเรื่องใหญ่ที่สั่นสะเทือนความรู้สึก และ ความคาดหวัง อย่างรุนแรง   ผลที่เกิดอันดับแรก  คือความงุนงง สงสัย สับสน จับต้นชนปลายไม่ถูก  ทุกคำถามเหมือนกัน  คือ  “ทำไม  เป็นไปได้อย่างไร  จะเอาอย่างไรกันต่อ”   เมื่อหาคำตอบเหล่านี้ไม่ได้  สิ่งที่ตามมา  คือ เกิดบรรยากาศที่หดหู่  ผิดหวัง  ท้อแท้ สิ้นหวัง
          นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของ ศรัทธา และ ความเชื่อมั่น  อันมาจากความไม่เป็นเอกภาพสอดคล้องกันระหว่าง  คำเรียกร้องเพื่ออุดมการณ์  กับ  การปฏิบัติตนที่ไม่เป็นแบบอย่างของผู้ปฏิบัติงานระดับสูง  เป็นสิ่ง  “พูด กับ ทำ” กลายเป็นคนละเรื่องเดียวกัน
          เมื่อเป็นชั้นล่างที่ไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่น  มาตรฐานของ “พูด กับ ทำ” น้อยหน่อยได้    แต่เมื่อเป็นผู้นำที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่การงาน  รวมทั้งชีวิตคนอื่น  มาตรฐานของ “พูด กับ ทำ” ก็ต้องมากขึ้นเป็นธรรมดา    ฉะนั้นไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด  ผู้นำไม่มีสิทธิ์ที่จะลดหย่อนมาตรฐานนี้ลงแม้แต่น้อย
          เหตุใดจึงกล่าวเช่นนี้เล่า   ทบทวนสักนิด รื้อฟื้นความจำสักหน่อย “.....ลูกไทยห้าวหาญ  สู้เผด็จการทารุณมิเคยไหวหวั่น  เผด็จการประหารชีวัน  ศรัทธายังมั่นเสมอจนสิ้นใจ....”  เนื้อเพลง วีรชนปฏิวัติ  ท่อนนี้ คือคำเรียกร้องแรกที่พวกเราชั้นล่างซึมซับไว้ในสำนึกของตนเอง    ถัดมาเป็นการศึกษาการเมืองภายในหน่วย  ที่สำคัญ  คือโรงเรียนการเมืองการทหารของทุกเขตงาน  แต่ทั้งหมด  ยังเป็นเพียงจินตภาพที่ไม่มีรูปธรรมอันใดมารองรับ  ตราบจนกระทั่งไปทำงานจริง  ได้เห็นการอุทิศตน  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  กระทั่งยอมสละชีวิตเลือดเนื้อของหลายต่อหลายคน  “คุณเป็นผู้สอนให้เราให้เป็นเช่นนี้เอง  และพวกเราชั้นล่างทั้งหลาย  ก็ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานนี้แล้ว  ด้วยเลือดเนื้อ และ ชีวิตของพวกเราเอง”
          ฉะนั้น  จะด้วยเหตุผล ความจำเป็น อันใดก็ตามของการมอบตัว  ยอมจำนน  ในทุกลักษณะ  ล้วนไม่อาจนำมาหักล้าง  หรือ ลดหย่อน  มาตรฐานการเสียสละ  การยืนหยัดมั่นคง นี้ได้   จะปล่อยให้มีสองมาตรฐาน หรือ ข้อยกเว้น เกี่ยวกับเรื่องเช่นนี้ไม่ได้    จะยอมให้ความสนิทสนม คุ้นเคย เคารพนับถือกันในทางส่วนตัว  มาบดบังการจำแนกแยกแยะถูกผิดในเรื่องนี้ไม่ได้    “พวกเราชั้นล่าง ไม่รู้จะตอบคำถามกับบรรดาผู้ที่เสียสละในอดีตไปแล้วเช่นใด  ว่าทำไมพวกเขาจึงไม่ได้รับการยกเว้น ลดหย่อน เช่นนี้บ้าง  มันไม่ยุติธรรมกับพวกเขาเลย”  ชีวิตที่สูญสิ้นไป  ไม่อาจเรียกคืนได้ฉันใด  ศรัทธา และ ความเชื่อมั่น ที่สูญสลายไปจากการมอบตัว ยอมจำนนของผู้นำ  ก็ไม่อาจฟื้นคืนมาได้  เพียงแค่การยอมรับผิด และวิจารณ์ตนเอง  พวกเราชั้นล่างก็ขอรับผิดชอบชีวิต และหน้าที่การงานด้วยตนเองจะดีกว่า
          ภายใต้สังคมไทย  ที่ให้ความเคารพ และ ให้เกียรติ ต่อผู้หลักผู้ใหญ่  รวมทั้งหลักประเมินคุณค่าโดยไม่ตัดตอนประวัติศาสตร์แบบ 70 ต่อ 30 ที่พวกคุณเคยสอนให้ใช้เป็นหลักประเมินคุณค่าเหตุการณ์ และ บุคคลสำคัญในอดีต อย่างเป็นวิทยาศาสตร์   แต่ก็คงมาตรฐานความถูกต้อง ตรงไปตรงมา  แบบสังคมตะวันตก  พวกเราชั้นล่างจึงขอเสนอดังนี้
          1.   หยุดนาฬิกาประวัติศาสตร์ไว้ที่ปี พ.ศ. 2525  การประเมินคุณค่าจะได้ไม่ตัดทอนคุณงามความดีในอดีต.
          2.   ต่อบุคคล หรือ เหตุการณ์ก่อนหน้านั้น  ยังคงสภาพการประเมินไว้เช่นเดิม  ด้วยเหตุที่พวกเราไม่ต้องการเข้าไปก้าวก่ายเรื่องในอดีต ที่ ไม่ได้รับรู้ทางตรง
          3.   ยุติความพยายามที่จะชี้นำ เรียกร้อง หรือ รับตำแหน่งหน้าที่ใดๆ  วางมือจากทุกสิ่งในการเคลื่อนไหวของฝ่ายประชาชน  เพื่อมิให้ข้อขัดแย้ง บาดหมาง อันเกิดจากการมอบตัว ยอมจำนน  ลุกลามไปมากกว่านี้  จนเกิดความเสียหายต่อเกียรติภูมิที่สั่งสมไว้ในอดีต  ในสายตาของชนรุ่นหลัง
          4.   หากท่านใดที่ไฟยังไม่มอด  ก็ขอให้เป็นเพียงผู้เล่าขานประวัติศาสตร์ของประชาชนให้กับชนรุ่นหลัง ก็พอแล้ว
          ขอได้โปรดพิจารณาข้อเสนอ  หรือ  อาจกล่าวได้ว่า  เป็นข้อเรียกร้องของมวลชนชั้นล่างก็ได้  อย่างจริงจัง  หากรับกันได้  คุณงามความดีในอดีตทั้งปวงก็ยังคงอยู่ในใจเราต่อไป   ไม่ต้องห่วงถึงภารกิจที่ค้างคาอยู่  เราต้องเชื่อมั่นมวลชนมิใช่หรือ  กรุณาอย่าใช้ฐานะทางจัดตั้งเดิม หรือ อ้างประชาธิปไตยรวมศูนย์  มาเที่ยวเรียกร้อง ชี้ไม้ ชี้มือ  กันอีก   “พวกเราชั้นล่างทั้งหลาย  ขอเป็นผู้เลือก และ ตัดสินในอนาคตของพวกเราเองเถิด”

          นั่นคือข้อเขียนของสหายชั้นล่างคนหนึ่ง  เป็นความรู้สึกที่กลั่นออกมาจากส่วนลึกของหัวใจ และข้อเขียนนี้น่าจะเป็นตัวแทนความรู้สึกของสหายชั้นล่างอีกหลาย ๆ คน ศรัทธาและความเชื่อมั่นที่ขาดหายไปของสหายชั้นล่างและมวลชนเป็นความจริงที่ ดำรงอยู่  ผู้เขียนบทสรูปฯ เพียงแต่นำความจริงนี้มาสะท้อนและชี้ให้เห็นว่า  นี่คือปัญหาความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการนำที่องค์การนำจะต้องรีบเร่งแก้ไข เพื่อเรียกศรัทธาและความเชื่อมั่นของมวลชนกลับคืนมา  แต่องค์การนำชุดที่ 4 ก็ไม่ได้ตระหนักถึงความหนักหน่วงของปัญหานี้แต่อย่างไร เรื่องมันผ่านไปแล้ว  แค่สรุปไว้เป็นบทเรียน เชื่อว่าผู้เขียนบทสรุปฯ คงไม่มีเจตนาทิ่มแทงคนที่เคยเคารพนับถือให้เจ็บช้ำน้ำใจ  คงเจ็บปวดไม่แพ้ใครในยามที่จำเป็นต้องกล่าวพาดพิงถึงปัญหาเหล่านี้

          ประเด็นที่ 2 ไม่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลางเป็นเวลายาวนาน

          “แต่แล้วเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนี้ล่ะ? คำตอบของผู้เขียนสรุปฯคือ “ในช่วงเวลานี้…องค์การนำชุดนี้ต้องยอมรับว่าไม่มีบทบาทอะไรต่อการชี้นำงาน เลย เพราะว่าไม่มีการประชุมอย่างเป็นทางการของคณะบริหารกลางชุดนี้ แม้ในสถานการณ์ที่เปิดกว้างในช่วงเวลาที่บรรยากาศอำนวย” น่าเสียดายไหมล่ะ! แล้วเรื่องนี้ใครบ้างที่ต้องรับผิดชอบ? ผู้เขียนสรุปฯ เฉลยว่า  ประการแรก “เกิดการแตกแยกในองค์การนำชุดนี้” เพราะกรรมการที่ไปรับ 17 สัตตะกับกรรมการคนอื่นๆ “มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน” ประโยคสุดท้ายนี้ดูเหมือนจะสื่อความหมายผิดไป น่าจะว่า “ฝ่ายหลังมีความหวาดระแวงต่อฝ่ายแรก”  ประการที่2 ผู้เขียนสรุปฯ กล่าวโทษ “กรรมการการเมืองที่ถูกจับแล้วไปรับ 17 สัตตะ” ว่า “มีบทบาทสำคัญในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารกลาง แต่ไม่กระตือรือร้นที่จะเรียกประชุม” ประเด็นนี้คงต้องขอตำหนิผู้เขียนสรุปฯ สักนิดคือ ท่านขี้ลืมไปหน่อย ถึงกับจำไม่ได้ว่า เลขาธิการพคท.ที่เป็น “หัวหน้า” คณะกรรมการการเมืองพคท.ต่างหากที่มีทั้งสิทธิและหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะ กรรมการบริหารกลางโดยตรง ยิ่งถ้าเกิดกรณี “กรรมการการเมือง” ส่วนหนึ่ง “ไม่กล้าเผชิญกับความเป็นจริง” เพราะไปกลัวว่า “ถ้ามีการประชุม ย่อมต้องมีคนหยิบยกเรื่องรับ 17 สัตตะมาถกกัน” จริงอย่างที่ผู้เขียนสรุปฯ เดาใจเขา เลขาธิการก็ยิ่งต้องใช้สิทธิและทำหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการการบริหาร กลาง ให้กรรมการคณะนี้รับทราบข้อกล่าวหา และรับฟังคำแก้ข้อหาของฝ่ายที่ถูกกล่าวหา ค่อยพิจารณาว่าควรจะตัดสินว่าอย่างไร ถ้าเห็นว่ามีความผิดจริง ที่ประชุมก็ต้องให้ลงโทษตามสถานจะหนักหรือจะเบา ถ้าหากที่ประชุมเห็นว่าไม่มีความผิด ก็ต้องประกาศให้ทั่วทั้งพรรครับทราบด้วย ตามระเบียบและประเพณีที่พคท.กำหนดและถือเป็นหลักปฏิบัติมาตลอด ในเมื่อเลขาธิการพคท.ละเว้นการนี้ ก็ต้องถือว่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อันพึงมี ความผิดของเลขาธิการพคท.อันสืบเนื่องมาจากบทสรุปฯ ของผู้เขียนกระทงนี้หนักหนาพอดู คิดว่าคงมิใช้ท่านจงใจกระทำไป หากเป็นเพราะความพลั้งเผลอจะมากกว่า”
         
         ดูเหมือนว่าผู้สังเกตการณ์จะเน้นเป็นพิเศษที่ตัวเลขาธิการพรรค เกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารกลางว่าผู้เขียนบทสรุปคงขี้ลืมจำ ไม่ได้ว่าหัวหน้าคณะกรรมการการเมืองคือตัวเลขาธิการใหญ่ต่างหากที่ต้องรับ ผิดชอบ ความผิดของเลขาธิการ พคท.อันสืบเนื่องมาจากบทสรุปฯ ของผู้เขียนกระทงนี้หนักหนาพอดู  คิดว่าคงมิใช่ท่านจงใจกระทำไป  หากเป็นเพราะความพลั้งเผลอจะมากกว่า  ที่จริงแล้วผู้เขียนบทสรุปเขาพูดถึงองค์การนำทั้งชุด คณะกรรมการเมืองย่อมมีตัวเลขาธิการใหญ่รวมอยู่ด้วย จะยกเว้นได้อย่างไร ดังนั้น เมื่อท่านเลขาธิการใหญ่เห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่สมกับที่สมัชชา 4 มอบหมายให้  จึงประกาศยุบตัวเองแสดงความรับผิดชอบ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการประชุมสมัชชาหรือผู้แทนพรรคเพื่อกำเนิดองค์การนำชุด ใหม่ตามระเบียบการพรรคต่อไป
 
          ปัญหาที่ดำรงอยู่ในองค์การนำมีความตื้นลึกหนาบางอย่างไร เราซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่นอกองค์การนำยากที่จะหยั่งรู้ได้  พูดไปก็เท่านั้น  แต่ผู้เขียนมีความเห็นว่า  องค์การนำชุดหนึ่งไม่ควรอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง 30 ปี การที่ท่านเลขาธิการใหญ่ ธง แจ่มศรี ประกาศยุบตัวเองเพื่อแสดงความรับผิดชอบนั้น  ผู้เขียนเห็นว่าถูกต้องแล้ว เป็นความกล้าหาญของท่าน ส่วนบทสรุปที่เขียนออกมาจะถือว่าเป็นการวิจารณ์ตนเองก็ไม่ผิด เพราะไม่ว่าบุคคลหรือองค์กร การกล้าวิจารณ์ตนเองต่อสาธารณะนั้นไม่เสียหาย ไม่ใช่สิ่งที่น่าละอาย การไม่กล้าวิจารณ์ตนเองต่อที่สาธารณะต่างหากจึงเป็นสิ่งที่น่าละอาย

          ในข้อเขียนตอนที่ 3 ของผู้สังเกตการณ์  ผู้เขียนจะขอพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาการนำใน พคท. เท่านั้น ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแนวคิด จุดยืนและทัศนะทางการเมือง ผู้เขียนจะไม่ขอพูดถึงประเด็นเหล่านั้น เพราะได้พูดมามากแล้วในตอนต้น ๆ ในข้อเขียนของผู้สังเกตการณ์พยายามจะยัดเยียดให้ผู้เขียนบทสรุปฯ เป็นพวกนิยมทักษิณ ผู้เขียนจะไม่แก้ต่างให้ผู้เขียนบทสรุปฯ ไหน ๆ ก็แบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายแล้ว ใครจะหนุนใครก็ว่ากันไปตามถนัด ถ้าจะสวมหมวกกันไปมาไม่มีวันจบสิ้น ปล่อยให้ประวัติศาสตร์เป็นผู้ตัดสินดีกว่า
   
   ....................................................จบ........................... 


หัวข้อ: Re: พคท. กับการก้าวเดินในบริบทใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: ดอกดินสยาม ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2011, 11:01:09 AM
ความเห็นของผู้สังเกตการณ์ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ตอนที่ 1 (นับแต่สงครามประชาชนที่กองทัพปลดแอกประชาชนไทย   

http://www.fo3p.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1167&Itemid=100   (http://www.fo3p.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1167&Itemid=100)

..............................................

ความเห็นของผู้สังเกตการณ์ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ตอนที่ 2 

http://www.fo3p.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1168&Itemid=100   (http://www.fo3p.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1168&Itemid=100)